ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΙ

Πολλοί άνθρωποι του χώρου των επενδύσεων προσπαθούν να περάσουν την εσφαλμένη ιδέα ότι όλοι οι επενδυτές είναι κερδοσκόποι, καθώς όλοι οι επενδυτές αποσκοπούν στο κέρδος. Αυτό όμως είναι επικίνδυνο, γιατί διαβάλει την ίδια την επενδυτική φιλοσοφία που οφείλει να έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Στην παρούσα ανάλυση θα αναφερθεί πως φτάσαμε στην ουτοπία του γρήγορου κέρδους, αλλά και θα αποδειχθεί διεξοδικά γιατί ο επενδυτής και ο κερδοσκόπος αποτελούν δύο διαφορετικές έννοιες, που δεν πρέπει ποτέ να συγχέονται. Τέλος θα αναφερθούμε στις τηλεφωνικές πωλήσεις διάφορων επενδυτικών εταιριών, που ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε…

 

Το Νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς: Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική, Τεχνολογία και Υγεία. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 130 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων.  Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 52 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να ενεργοποιηθεί του επόμενους μήνες. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 40% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων...

Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» το οποίο αφορά στην επιδότηση νεοσύστατων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων στους τομείς της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών. Το πρόγραμμα στοχεύει  στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 190 εκατ. Ευρώ. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε σχεδίου είναι 30.000€ και ο μέγιστος 400.000€. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 45-60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Ημερομηνία λήξης της διαδικασίας υποβολής προτάσεων αποτελεί η Πέμπτη 29.02.2024…

 

Για όσους επενδυτές προετοιμάζουν να καταθέσουν επενδυτικές προτάσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή του νέου Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011, παρουσιάζεται το βοηθητικό σημείωμα για την Καινοτομία. Η ύπαρξη Καινοτομίας σε μια επενδυτική πρόταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την βαθμολόγηση της, και κατά συνέπεια, κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική επιλεξιμότητας της. Θεωρείται πλέον προαπαιτούμενο στοιχείο τόσο στα σχέδια νέων όσο και στα σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων ενώ μπορεί να αποκτά τόσο τεχνολογική όσο και μη-τεχνολογική μορφή. Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται και κάποια παραδείγματα. Η καινοτομία μπορεί να είναι τόσο τεχνολογική όσο και μη-τεχνολογική.

 

 Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλης της Ελληνικής Επικράτεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ, και διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Περίοδος υποβολής από 6/2/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού, επιχορήγηση από 50% έως 65% σε Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ...

 

Το πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ 2013 για την μεταποίηση, τον τουρισμό και το εμπόριο / υπηρεσίες θα παραμείνει ανοικτό σε καταθέσεις επενδυτικών προτάσεων έως και την 25η Απριλίου 2013. Το πρόγραμμα επιδότησης θα ενισχύσει τόσο επενδυτικά έργα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων όσο και επενδυτικά έργα υφισταμένων επιχειρήσεων, όλων των νομικών μορφών. Οι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί ανέρχονται από 20.000 έως και 300.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως και 60%. Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν από κτιριακές εργασίες και την προμήθεια εξοπλισμού έως και την πιστοποίηση της επιχείρησης και τις δαπάνες προώθησης. Πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις επιδοτούνται και οι λειτουργικές δαπάνες έως και 20.000 ευρώ…