Ενόψει του νέου Νόμου περί αυθαιρέτων γεννιέται ένα ερώτημα που θα πρέπει να απασχολήσει σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ακόμα και αυτούς που νομίζουν ότι οι ιδιοκτησίες τους είναι νόμιμες. Να το δηλώσουν ή να το γκρεμίσουν; Σύμφωνα με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) το ποσοστό αυθαίρετων οικοδομών στην Ελλάδα σήμερα ξεπερνάει το 36%, ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ειδικά εάν σε αυτό προστεθούν οι υπερβάσεις δόμησης που παρατηρούνται σε χώρους άλλων χρήσεων όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικούς χώρους κτλ. Το μείζον ζήτημα όμως είναι ότι για το μεγαλύτερο μέρος των ιδιοκτησιών, παρατηρούνται αυξομειώσεις όσο αφορά την επιφάνεια από υπηρεσία σε υπηρεσία, και από τη ΔΕΗ έως το Κτηματολόγιο. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί στη διασταύρωση των στοιχείων αυτών από το Ελληνικό Κράτος.

 

Μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2011 τίθεται σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη σύσταση μιας νέας εταιρικής μορφής που θα ονομάζεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). Η νέα μορφή εταιρείας θα είναι ιδανική για νέους, μικρές συνεργασίες και οικογενειακές επιχειρήσεις. Καινοτομία αποτελεί η  αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής (μερίδια) από το απαιτούμενο κεφάλαιο, έτσι ώστε θα είναι δυνατή η συμμετοχή ενός εταίρου όχι μόνο με την εισφορά κεφαλαίου αλλά και με την εισφορά εργασίας όπως και με την εισφορά φερεγγυότητας. Σχέδιο νόμου σε ‘καλό’ δρόμο, ανοικτό σε συμμετοχή και απόψεις από όλους μέσω διαβούλευσης…

 

Πριν λίγες μέρες κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη το σχέδιο νόμου για τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας. Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ανάπτυξη και στη χώρα μας εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικής δράσης σε δραστηριότητες κοινωνικού σκοπού για την προαγωγή της τοπικής ανάπτυξης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας στρωμάτων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.