Το Εθνικό Γήπεδο της Ταϊβάν που ηλεκτροδοτεί 3.300 φώτα και 2 γιγαντοοθόνες από Φωτοβολταϊκά Πάνελ

 

Σε μια χρονική περίοδο που κρατικά πυρηνικά προγράμματα αναστέλλονται και που η τιμή του πετρελαίου αναρριχάται ξανά προς τα 113 δολάρια / βαρέλι η συζήτηση για στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020 το 20% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη να προέρχεται από ΑΠΕ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό - στόχος για το 2020 έχει τεθεί στο 40% όταν το 2010 ανήλθε μόλις στο 10%. Οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα θεωρούνται βιώσιμες και αποδοτικές παρά το γεγονός ότι πλέον δεν εντάσσονται στις διατάξεις του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου.

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» είναι ανοικτό για επενδυτικές προτάσεις και μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε ιδιώτης ή και μικρή επιχείρηση αρκεί να έχει την ιδιοκτησία ή την επικαρπία του ακινήτου και μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα του. Όλη η Ελληνική Επικράτεια είναι επιλέξιμη, ενώ τα επιλέξιμα έργα έχουν ισχύ έως 10 kW στην Ηπειρωτική Ελλάδα και έως 5 kW στα μη συνδεδεμένα νησιά. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού είναι περί τα 20.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο εισόδημα (σε τιμές 2012) είναι περί τα 4.000 ευρώ. Η τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από την ΔΕΗ θα υποχωρεί σταδιακά έως το 2018, έτσι ώστε η τιμή αγοράς από 250,00 ευρώ / MWh σήμερα θα διαμορφωθεί σε 143,87 ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι θεωρητικά ο κύκλος ζωής των συστημάτων αυτών ανέρχεται σε 25 έτη..

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον» προσφέρει την δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους μιας κατοικίας, μέσω του κινήτρου της επιχορήγησης. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό έως και το 2015 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων. Σημειώνεται ότι έως σήμερα, σε καμία Ελληνική Περιφέρεια δεν έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια. Επιλέξιμα για το πρόγραμμα επιδότησης είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989. Η διαδικασία συμμετοχής στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο βήματα, την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας. Ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε πρότασης στα

15.000 ευρώ ενώ και ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος...