Η επένδυση στις διεθνείς αγορές χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο είναι μια εξαιρετικά διαδεδομένη μέθοδος επένδυσης στο εξωτερικό που τα τελευταία χρόνια ήρθε και στην Ελλάδα. Το πλεονέκτημα που προσφέρει έναντι παραδοσιακών τρόπων επενδύσεων είναι η αμεσότητα των συναλλαγών και η εύκολη παρακολούθηση μέσω οποιασδήποτε συσκευής έχει πρόσβαση στο ίντερνετ (υπολογιστής ή κινητή συσκευή). Η επένδυση online είναι εύκολη και ευχάριστη μπορεί να κρύβει όμως πολλούς κινδύνους για εκείνους που δεν μπορούν να μετριάσουν τις κινήσεις τους, και δεν έχουν μακροπρόθεσμη τακτική. Όσες περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιεί ένας επενδυτής τόσο περισσότερες είναι και οι προμήθειες που πληρώνει στους ενδιάμεσους (brokers ή dealers). Θα επιχειρηθεί η ανάλυση των βασικών μηχανισμών των αγορών αυτών με όσο το δυνατόν απλούστερο και κατανοητό τρόπο χωρίς όμως να γίνεται έκπτωση στην ουσία.

 

Η ισοτιμία του ευρώ (EUR) έναντι άλλων νομισμάτων (ειδικά το EUR/USD) καθορίζει σε ένα σημαντικό βαθμό τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και κατ’ επέκταση και στην Ελληνική Οικονομία. Εδώ και πολλά χρόνια διατηρείται η εσφαλμένη εντύπωση, από πολλούς, ότι μια σκληρή ισοτιμία του Ευρώ είναι θετικός παράγοντας και δείγμα ευμάρειας για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Άλλοι πάλι, αδυνατώντας να αντιληφθούν την σημασία της παρουσίας της Ελλάδας στην Ευρωζώνη προτάσσουν την επιστροφή στην Δραχμή ως την απόλυτη σωτηρία. Στην πραγματικότητα μια άτακτη επιστροφή στην Δραχμή ισούται με μια καταστροφή, και ειδικά σε ότι αφορά την μακρά περίοδο προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας στα νέα δεδομένα του υπερπληθωρισμού της Δραχμής. Παρουσιάζονται στοιχεία, αναλύσεις και προβλέψεις για το πώς αναμένεται να κινηθεί το Ευρώ τα επόμενα έτη...

 

Η αγορά FOREX είναι συντομογραφία των λέξεων Foreign Exchange και αφορά την παγκόσμια αγορά νομισμάτων. Η αγορά αυτή δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1970 όταν και άλλαξε το παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών από ένα σύστημα σταθερής τιμής νομίσματος σε ένα σύστημα μεταβλητής τιμής νομίσματος. Το σταθερό συναλλαγματικό σύστημα ίσχυε από το 1944 και ονομαζόταν Μπρέτον Γουντς (Bretton Woods). Σήμερα, στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος διακινούνται καθημερινά τεράστια ποσά. Συναλλαγές οι οποίες οδηγούν στη διαμόρφωση των διεθνών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η αγορά του Forex δεν έχει συγκεκριμένη γεωγραφική θέση καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου των τραπεζών. Οποιοσδήποτε έχει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές στην αγορά FOREX με τρόπους που αναλύονται παρακάτω.

Παρουσιάζονται στοιχεία για την κατάσταση της Eυρωζώνης σήμερα αλλά και μια σύγκριση με τις οικονομίες των ΗΠΑ και την Κίνας. Ως γενικό συμπέρασμα εξάγεται ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομία βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που ανακάμπτουν και την Κίνα που τα πηγαίνει εξαιρετικά. Το πρόβλημα της Ευρωζώνης είναι ξεκάθαρο στον σχεδιασμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αγνοεί την ανεργία του 11.9% και την χαμηλή εσωτερική ζήτηση και επιβάλει μια νομισματική πολιτική που είναι άσχετη με τα πραγματικά προβλήματα της Ευρώπης σήμερα. Η ΕΚΤ διατηρεί τα επιτόκια της Ευρώπης υψηλά και το ευρώ σκληρό με αποτέλεσμα τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα, την υψηλή ανεργία, την αρνητική βιομηχανική παραγωγή και την περαιτέρω διόγκωση του Ευρωπαϊκού Δημοσίου Χρέους..

 

Το Online Trading δεν είναι απλώς μια μόδα που ήρθε πριν από δέκα χρόνια και θα ξεχαστεί μετά από άλλα δέκα χρόνια, αντίθετα αποτελεί μια τεράστια αγορά με ημερήσιους τζίρους τρισεκατομμυρίων ευρώ και μια αγορά που συμμετέχουν εκατομμύρια επενδυτές από όλο τον κόσμο. Μόνη της η Αγορά Νομισμάτων (Forex), πραγματοποιεί τζίρους 4 τρις ευρώ μόλις σε μια και μόνο ημέρα. Αυτό που διαφοροποιεί την αγορά Online Trading αν την συγκρίνουμε με παραδοσιακές αγορές είναι: η σημαντική μόχλευση κεφαλαίου (leverage), η τεράστια ρευστότητα (liquidity), η μεγάλη ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων (assets), η προσβασιμότητα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και η αμεσότητα της ενημέρωσης. Ο κόσμος του Online Trading κρύβει τεράστιες αποδόσεις σε συνδυασμό με τεράστια ρίσκα για αυτό η χρήση μιας επενδυτικής στρατηγικής είναι απολύτως αναγκαία.

 

Στο μυαλό των περισσότερων μας το ακριβό ευρώ ή αλλιώς σκληρό ευρώ {ακριβό σε σχέση με τις άλλες ισοτιμίες όπως το δολάριο και το γουαν} εκλαμβάνεται ως δείγμα οικονομικής υπεροχής της Ευρώπης. Σε ένα βαθμό αυτό είναι αλήθεια, σε περιόδους όμως που η οικονομία τρέχει όχι σε περιόδους ύφεσης σαν την σημερινή. Ένα ακριβό νόμισμα απλώς συγκρατεί τον πληθωρισμό με τίμημα την υψηλή ανεργία και την χαμηλή ανάπτυξη. Η Ευρώπη όμως πάσχει σήμερα από υψηλή ανεργία και όχι από υψηλό πληθωρισμό και συνεπώς η εκκίνηση της διολίσθησης του ευρώ είναι πραγματικά ανάσα για τις Ευρωπαϊκές Οικονομίες και τους λαούς τους. Το ακριβό ευρώ υπονομεύει την Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές, ενώ βλάπτει ανεπανόρθωτα τις οικονομίες του Νότου που περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά εντάσεως εργασίας και στηρίζονται σημαντικά στην βιομηχανία του τουρισμού.