Η νέα δράση Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όλης της Ελληνικής Επικράτεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ, και διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Περίοδος υποβολής από 6/2/2019 έως 19/4/2019 και επιχορήγηση 50% σε Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ...

 

Το CrowdFunding αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος χρηματοδότησης ενός έργου (project) ή ακόμα και μιας απλής ιδέας για ένα νέο προϊόν. Υπάρχουν δεκάδες ιστοσελίδες CrowdFunding από όλο τον κόσμο που λειτουργούν ως υπεραγορές κεφαλαίων και αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή χρηματοδότες που διαθέτουν κεφάλαια και δημιουργικούς ανθρώπους που αναζητούν κεφάλαια ώστε να αναπτύξουν εμπορικά τις ιδέες τους. Θα εκπλαγείτε με το μέγεθος αυτής της αγοράς σήμερα. Συνήθως οι ιστοσελίδες Crowdfunding χρεώνουν 4-5% επί των συγκεντρωθέντων κεφαλαίων. Τα έργα που δύναται να χρηματοδοτηθούν αφορούν από τεχνολογικά startups και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες (non-profit) έως και προσωπικές ανάγκες, και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Παρουσιάζονται οι 10 καλύτερες CrowdFunding αγορές σε όλο τον κόσμο.

 

 

Το πρόγραμμα επιδότησης digi-mobile επιχορηγεί επενδύσεις μικρής κλίμακας που αφορούν την εισαγωγή εφαρμογών  επί συσκευών κινητών τηλεπικοινωνιών smartphones και tablet-PC. Δικαιούχοι στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα digi-mobile είναι υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2011. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 70% με ανώτατη επιχορήγηση τις 7.000 ευρώ. Η έναρξη υποβολής επενδυτικών προτάσεων ξεκινά από τις 9 Ιανουαρίου του 2012. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται και ενδιαφέροντα στατιστικά για την αγορά κινητής τηλεφωνίας...

 

Το Νέο αυτό Πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε μια σειρα από στρατηγικούς τομείς που περιλαμβάνει την Πληροφορική, Τεχνολογία, Βιομηχανία Τροφίμων, Δημιουργικές Βιομηχανίες, Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, και Υγεία. Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2015. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 50% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη.

 

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήμερα περίπου 35.000 φορτηγά δημόσιας χρήσης, εκ των οποίων τα 22.000 είναι εθνικών μεταφορών, τα 10.000 είναι νομαρχιακά, τα 2.000 είναι διεθνών μεταφορών και τα υπόλοιπα είναι βυτιοφόρα. Οι εθνικές οδικές μεταφορές συμμετέχουν σε ποσοστό 7% επί του ΑΕΠ της Ελλάδας και αναλογούν στο 98% των συνολικών εγχώριων μεταφορών. Στο νέο πρόγραμμα επιδότησης «Εκσυγχρονισμός των Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ενισχύονται τόσο υφιστάμενες όσο και νέες επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 70% ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως και 180.000 ευρώ. Για πρώτη φορά επιχορηγούνται τόσο η αγορά νέων οχημάτων όσο και κάποια λειτουργικά έξοδα. Η Δημόσια Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα επιδότησης ολοκληρώθηκε και αναμένεται πλέον η επίσημη προκήρυξη του…