Το πρόγραμμα επιδότησης digi-mobile επιχορηγεί επενδύσεις μικρής κλίμακας που αφορούν την εισαγωγή εφαρμογών  επί συσκευών κινητών τηλεπικοινωνιών smartphones και tablet-PC. Δικαιούχοι στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα digi-mobile είναι υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2011. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 70% με ανώτατη επιχορήγηση τις 7.000 ευρώ. Η έναρξη υποβολής επενδυτικών προτάσεων ξεκινά από τις 9 Ιανουαρίου του 2012. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται και ενδιαφέροντα στατιστικά για την αγορά κινητής τηλεφωνίας...

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI MOBILE ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΜΕ 70% ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPS) 

Ακολουθούν τα στοιχεία του προγράμματος επιχορήγησης Digi-Mobile αφού πρώτα παρουσιαστούν κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για την αγορά κινητών συσκευών, σύμφωνα και με τον οδηγό του προγράμματος Digi-Mobile.

 

(I) Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SMARTPHONES ΚΑΙ TABLET PC

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω ‘έξυπνων’ συσκευών κινητής επικοινωνίας (mobile commerce) εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Το 2009, οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω ‘έξυπνων’ κινητών συσκευών ανήλθαν σε 47 δις δολάρια, ενώ οι χρήστες των συσκευών ξεπέρασαν τα 350 εκατ. άτομα σε όλο τον κόσμο. Έως το 2014, εκτιμάται ότι ο σχετικός όγκος συναλλαγών μέσω συσκευών smartphones θα ξεπεράσει τα 1,1 τρις δολάρια ενώ ο αριθμός των χρηστών τους θα ανέλθει σε 1 δισεκατομμύριο άτομα. Σε προηγούμενο άρθρο του Capitalinvest, είχαν παρουσιαστεί αναλυτικές πληροφορίες για τις προοπτικές της αγοράς των smartphones, και τις εφαρμογές τους, ακολουθεί σύνδεσμος:

Η εταιρεία τεχνολογικών ερευνών Gartner εκτιμά ότι μόνο το έτος 2011, η παγκόσμια αγορά εφαρμογών, διαφημίσεων κλπ. σε έξυπνες κινητές συσκευές θα αγγίξει παγκοσμίως τα 15 δις δολάρια.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πάντα σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, στην Ελλάδα η χρήση των συσκευών κινητής επικοινωνίας παρουσιάζει πλέον υψηλά ποσοστά διείσδυσης στον πληθυσμό. Το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης από δίκτυα κινητών επικοινωνιών αγγίζει το 100% ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που κάνει χρήση κινητών φθάνει το 82%. Οι ενεργές συνδέσεις κινητής επικοινωνίας φθάνουν σε 125% επί του συνολικού πληθυσμού, έναντι 122% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 50% των εξερχόμενων λεπτών ομιλίας γίνεται πλέον από κινητές συσκευές.

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ που δημοσιεύτηκε το 2010, εκτιμάται, ότι η ουσιαστική αξιοποίηση των έξυπνων συσκευών και των εφαρμογών τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα προκαλέσει εξοικονόμηση πόρων 3 δις ευρώ στην ελληνική οικονομία στο τέλος της παρούσας δεκαετίας. Σωρευτικά έως το 2020, αν οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιήσουν πλήρως τις έξυπνες συσκευές, η ελληνική οικονομία θα ωφεληθεί συνολικά από μείωση κόστους 23,7 δις ευρώ. Ο μέσος Έλληνας πολίτης δε, θα μπορεί να εξοικονομεί 234 ώρες κατ’ έτος, απλώς αν υιοθετήσει  κάποιες από τις συνηθέστερες εφαρμογές και τις αξιοποιήσει παραγωγικά.

 

Ακολουθούν τα αναλυτιά στοιχεία του προγράμματος επιδότησης Digi-Mobile που εντάσσεται στις «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ.

 

 

(II) ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ DIGI MOBILE

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI MOBILE:

■ Επιλέξιμες για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πρόγραμμα επιδότησης Digi Mobile θεωρούνται υφιστάμενες εταιρείες που καλύπτουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και δεν είναι προβληματικές.
 2. Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.
 3. Είναι μικρές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή, σύμφωνα και με τον ορισμό της Ε.Ε., απασχολούν κάτω από 50 άτομα (ΕΜΕ), έχουν τζίρο κάτω από 10 εκατ. ευρώ ετησίως και το σύνολο του ενεργητικού τους διαμορφώνεται επίσης κάτω από 10 εκατ. ευρώ.
 4. Η Επιχείρηση τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από σχετικά προγράμματα που να υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ ή τα 100.000 ευρώ εάν η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών (Κανόνας Ε.Ε. De Minimis).
 5. Ο Κωδικός Κύριας Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησης πρέπει να είναι επιλέξιμος από το πρόγραμμα Digi Mobile. Κυρίως τα επιλέξιμα ΚΑΔ αφορούν επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρεσιών.  Ο δικαιούχος δηλαδή δεν πρέπει να εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ DIGI MOBILE:

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων καθορίζεται ανάλογα με την Περιφέρεια στην οποία ανήκει κάθε επιχείρηση, ως ακολούθως:

■ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 9η Ιανουαρίου 2012

■ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Πέμπτη 12η Ιανουαρίου 2012

■ Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Πέμπτη 19η Ιανουαρίου 2012

■ Λοιπές Περιφέρειες, έναρξη υποβολής Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2012

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων αφορά περίοδο πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία έγκρισής τους.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

■ Το ποσοστό επιδότησης του προγράμματος Digi Mobile ανέρχεται σε 70% επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού έργου.

 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI MOBILE:

■  O ανώτατος προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου διαμορφώνεται από τον δικαιούχο επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση στο Digi Mobile δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:

-7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις  που οι επιχειρήσεις θα υλοποιήσουν επενδυτικά έργα τύπου «native mobile» και «web mobile εφαρμογών».

-1.400 ευρώ, για τις περιπτώσεις  που οι επιχειρήσεις θα υλοποιήσουν επενδυτικά έργα τύπου «web mobile portal».

■  Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού έργου που θα υπαχθεί στο Digi-Mobile δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης που υποβάλει την επενδυτική πρόταση.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI MOBILE:

■ Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας SAAS (Software as a Service). Περιλαμβάνονται δαπάνες για την ανάπτυξη της εφαρμογής και την προμήθεια λογισμικού που κρίνονται αναγκαία για την ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-PC.

■ Δαπάνες Υπηρεσιών

■ Συμπληρωματικά των παραπάνω, είναι επιπλέον επιλέξιμες οι δαπάνες για:  

α) Φιλοξενία (hosting, app-stores κτλ.) για τη διάθεση και τοποθέτηση των εφαρμογών

β) Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχομένου που αξιοποιείται στο πλαίσιο των εφαρμογών

γ) Υπηρεσίες μετάπτωσης / αναδιαμόρφωσης δεδομένων, υφιστάμενων εφαρμογών ή διαδικτυακών τόπων

δ) Υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικότητας, ασφάλειας, χρηστικότητας κλπ. των εφαρμογών

Οι δαπάνες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Digi Mobile θα είναι επιλέξιμες μόνο αν πραγματοποιηθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ DIGI MOBILE:

Είναι επιλέξιμες από το Digi-Mobile, οι εφαρμογές που καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές.

(1) Καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τους παρακάτω τρεις στόχους του προγράμματος Digi Mobile:

α) Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας

β) Συνθήκες ολοκληρωμένης προσέγγισης υφιστάμενων και νέων πελατών

γ) Ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης των πωλήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών

(2) Οι εφαρμογές θα πρέπει είτε να απευθύνονται είτε στους καταναλωτές (τύπου B2C –επιχείρηση προς καταναλωτή), είτε σε επιχειρήσεις (τύπου B2B, Β2Ε - Επιχείρηση προς Επιχείρηση ή ενδοεπιχειρησιακές). 

(3) Οι εφαρμογές θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (μεταξύ δηλαδή των, Google Android, Apple iOS, Microsoft Windows Phone, RIM BlackBerry OS, Nokia Symbian, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες, Palm /HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo).  

Στην περίπτωση εφαρμογών B2C, αυτές θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στα αντίστοιχα «app stores» κάθε πλατφόρμας εφαρμογών ώστε να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Η αποδοχή της εφαρμογής από το εκάστοτε «app store» πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της δράσης, καθώς αποτελεί σημείο ελέγχου της υλοποίησης του κάθε έργου.

(4) Οι εφαρμογές θα πρέπει να ανήκουν σε μια εκ των παρακάτω κατηγοριών:

-native mobile εφαρμογές – κατεβαίνουν και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταμπλέτα (είναι downloadable δηλαδή)

-web mobile εφαρμογές – κατεβαίνουν και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταμπλέτα

-web mobile portals, μίνι ιστοσελίδες ειδικά για κινητά τηλέφωνα.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (MOBILE / TABLET APPS):

 • Εφαρμογές που επιτρέπουν σε μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης (mobile workers) τη διαρκή πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα όπως έλεγχος αποθήκης και πρόσβαση σε ενδοεταιρικά συστήματα CRM και ERP
 • Καινοτόμες υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες, μέσω συσκευών κινητών επικοινωνιών ή tablet-PC
 • Καινοτόμες εφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη (location based services) και υπηρεσίες destination management
 • Υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης με αξιοποίηση συσκευών κινητών επικοινωνιών
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και εφαρμογές τιμολόγησης που αξιοποιούν συσκευές κινητών επικοινωνιών
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων (πχ e-tickets)
 • Εφαρμογές για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως κρατήσεις, στοχευμένη ενημέρωση, προσφορές (κουπόνια, διαγωνισμοί) και εκδηλώσεις
 • Εφαρμογές για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του στόλου οχημάτων μιας εταιρείας ή την κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κ.λ.π.
 • Εφαρμογές και συστήματα παραγγελιοληψίας μέσω κινητού για πελάτες επιχειρήσεων εστίασης, ταχυφαγεία κ.λ.π.
 • Εφαρμογές για εταιρίες που προσφέρουν οποιασδήποτε μορφής άλλης υπηρεσίας (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων) για την online παρακολούθηση της πορείας των εργασιών τους

 

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ DIGI MOBILE:

1) Η απόκτηση και διάθεση μηνυμάτων SMS / MMS που διατίθενται μέσω συσκευών κινητών επικοινωνιών

2) Η δημιουργία εφαρμογών που έχουν ως μοναδικό σκοπό τη δημιουργία ή τη διάθεση ηλεκτρονικών κουπονιών (e-coupons)

3) H απλή αναπαραγωγή του web portal (ή υποσυνόλου του) στη συσκευή και η αντιμετώπισή του ως εφαρμογή mobile

 

 

Συνδέσεις:

Η Ιστοσελίδα των Ψηφιακών Ενισχύσεων (Digi Mobile)

Η Ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών)

Η διαδικτυακή υπηρεσία της Google για την κατασκευή Mobile Site

Αναπτύξτε το δικό σας mobile site στο WireNode 

 

 

Investment & Technology Solutions 10/12/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top