Καλό είναι αν δεν καταλαβαίνεις τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας να μην ασχοληθείς ποτέ με το χρηματιστήριο. Αν όμως ασχοληθείς, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις και να σεβαστείς. Για παράδειγμα, αγόρασε στην φήμη και πούλα στο γεγονός, εφάρμοσε τους Κανόνες της Διασποράς, όταν ο θυρωρός σου, σου προτείνει ποιες μετοχές να αγοράσεις είναι καιρός να βγεις από την αγορά (κανόνας που επαληθεύτηκε περίτρανα το 1999), να έχεις πάντα τον χρόνο σύμμαχο σου και ποτέ μην αγοράζεις μετοχές με χρήματα που θα έχεις ανάγκη την επόμενη εβδομάδα…

 

Αυτό που φαίνεται να προεξοφλεί η αγορά σήμερα στο δρόμο προς τις 950 μονάδες είναι η εκταμίευση της περίφημης δόσης των 31,5 δις ευρώ κάπου τον Νοέμβριο. Η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας δεν είναι όμως θετική. Σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία του ΔΝΤ το Ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 6% το 2012 και κατά 4% το 2013. Παράλληλα, η ανεργία καλπάζει προς το 29% στο τέλος του χρόνου, ενώ η μέση ανεργία για το 2012 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 24%. Για το 2013 η μέση ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 29%. Η Credit Suisse σε πρόσφατη έκθεση της για την Ελλάδα, αναφέρει προσωρινά σημάδια βελτίωσης των οικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών στην Ελλάδα, παρά το αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

 

Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) δημιουργείται με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων και την εκμετάλλευση τους ως μια ενιαία περιουσία. Το είδος όπως και τα όρια των τοποθετήσεων ορίζονται στον Κανονισμό Σύστασης του. Τα αμοιβαία Διαχείρισης Διαθεσίμων είναι η πιο ασφαλής επιλογή καθώς επενδύουν αποκλειστικά σε προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα. Τα Μικτά Αμοιβαία επενδύουν σε ομόλογα και μετοχές ενώ τα Μετοχικά επενδύουν κυρίως σε μετοχές. Τα  ETFs (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στο εξωτερικό ανω την μέγιστη διασπορά επενδυτικού κινδύνου εξασφαλίζουν τα Funds of Funds που ίσως αποτελούν την πιο ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή.

 

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παράδοση από την BlackRock στην Τράπεζα της Ελλάδος της διαγνωστικής μελέτης για τις Ελληνικές Τράπεζες, όταν στο Ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζεται ακατάπαυστα η πτώση των τιμών των τραπεζικών μετοχών. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης τονίζουν πως το Ελληνικό πιστωτικό σύστημα θα παραμείνει υπό πίεση. Η πρόσφατη δήλωση του διευθύνοντα συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας ότι το 2012 θα είναι μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά για τις Ελληνικές Τράπεζες αντικατοπτρίζει την αγωνία των κορυφαίων παραγόντων του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος για το μέλλον...

Ο πιο συνηθισμένος λόγος αποτυχίας μιας επένδυσης είναι η αποτυχία ανίχνευσης και διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου που εμπεριέχεται σε αυτή. Ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κινδύνων (επενδυτικά ρίσκα) μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις ταμειακές ροές μιας επένδυσης στο μέλλον αλλά ακόμα μπορεί και να οδηγήσει στην ολική απώλεια του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, στους συστηματικούς και στους μη συστηματικούς κινδύνους. Οι συστηματικοί κίνδυνοι είναι δύσκολο να προβλεφθούν και κατά συνέπεια και να διαχειριστούν. Αντίθετα, οι μη συστηματικοί κίνδυνοι, μπορούν να προβλεφθούν και να μειωθούν μέσα από την εφαρμογή μιας σειρά τεχνικών διαφοροποίησης του κινδύνου (risk diversification) αλλά και μέσα από την χρήση διάφορων επενδυτικών εργαλείων...

 

Ο δείκτης των τραπεζών την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου ξεπέρασε τις 1.500 μονάδες αποδίδοντας το εντυπωσιακό +34% από τα χαμηλά των 1.120 μονάδων που βρέθηκε μόλις την πρώτη εβδομάδα του 2011. Στο ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης τιμών του χρηματιστηρίου της Αθήνας έχει βρεθεί από τις 1.350 μονάδες στις 1.660 αποδίδοντας +24%. Η πορεία του προς τις 1.800 μονάδες είναι ξεκάθαρη, όμως οι τεχνικοί δείκτες αρχίζουν να γίνονται ακριβοί. Ο ανοδικός παροξυσμός που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οφείλεται στην ταχεία αποκλιμάκωση των spread των ομολόγων (κάτω και από τις 800 μανάδες την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου) και στην κατά συνέπεια βελτίωση των προσδοκιών για την Ελληνική Οικονομία.