Η διαχείριση χαρτοφυλακίου αποσκοπεί στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, αναλαμβάνοντας παράλληλα τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο...

Η διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που αποσκοπεί στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, αναλαμβάνοντας παράλληλα τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Εάν όμως η απόδοση και ο κίνδυνος είναι οι δύο μεταβλητές που καθορίζουν την επιτυχία της διαχείρισης κεφαλαίου, τότε ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων σε μία ενιαία μέτρηση θα μπορούσε να κάνει τη διαχείριση χαρτοφυλακίου πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Στο άρθρο παρουσιάζονται κάποιοι από τους σημαντικότερους δείκτες μέτρησης της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένης στον κίνδυνο από το βιβλίο μου με τίτλο «Μια Παρτίδα Σκάκι στις Διεθνείς Αγορές»…

 

Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) δημιουργείται με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων και την εκμετάλλευση τους ως μια ενιαία περιουσία. Το είδος όπως και τα όρια των τοποθετήσεων ορίζονται στον Κανονισμό Σύστασης του. Τα αμοιβαία Διαχείρισης Διαθεσίμων είναι η πιο ασφαλής επιλογή καθώς επενδύουν αποκλειστικά σε προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα. Τα Μικτά Αμοιβαία επενδύουν σε ομόλογα και μετοχές ενώ τα Μετοχικά επενδύουν κυρίως σε μετοχές. Τα  ETFs (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στο εξωτερικό ανω την μέγιστη διασπορά επενδυτικού κινδύνου εξασφαλίζουν τα Funds of Funds που ίσως αποτελούν την πιο ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε ανάλυσης είναι το ύψος των επιτοκίων, καθώς αυτό επηρεάζει σημαντικά την ρευστότητα της αγοράς, αλλά και κάθε επενδυτική απόφαση.

Σ’ ένα κόσμο γεμάτο χορηγούμενες ειδήσεις και καθοδηγούμενες αναλύσεις είναι σημαντικό για τους επενδυτές να μπορούν να αξιολογούν και μόνοι τους τα δεδομένα της αγοράς. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε ανάλυσης είναι το ύψος των επιτοκίων, καθώς αυτό επηρεάζει την ρευστότητα της αγοράς, αλλά και κάθε επενδυτική απόφαση. Οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν το ύψος των επιτοκίων ως εργαλείο εξισορρόπησης μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας. Συνεπώς τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν περισσότερο αφορούν την πορεία των τιμών αλλά και της απασχόλησης. Απώτερος στόχος είναι η ανάγνωση του macroeconomic pattern, προϊόντος και της κυκλικότητας των δεδομένων…

Ο πιο συνηθισμένος λόγος αποτυχίας μιας επένδυσης είναι η αποτυχία ανίχνευσης και διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου που εμπεριέχεται σε αυτή. Ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κινδύνων (επενδυτικά ρίσκα) μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις ταμειακές ροές μιας επένδυσης στο μέλλον αλλά ακόμα μπορεί και να οδηγήσει στην ολική απώλεια του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, στους συστηματικούς και στους μη συστηματικούς κινδύνους. Οι συστηματικοί κίνδυνοι είναι δύσκολο να προβλεφθούν και κατά συνέπεια και να διαχειριστούν. Αντίθετα, οι μη συστηματικοί κίνδυνοι, μπορούν να προβλεφθούν και να μειωθούν μέσα από την εφαρμογή μιας σειρά τεχνικών διαφοροποίησης του κινδύνου (risk diversification) αλλά και μέσα από την χρήση διάφορων επενδυτικών εργαλείων...

 

Καλό είναι αν δεν καταλαβαίνεις τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας να μην ασχοληθείς ποτέ με το χρηματιστήριο. Αν όμως ασχοληθείς, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις και να σεβαστείς. Για παράδειγμα, αγόρασε στην φήμη και πούλα στο γεγονός, εφάρμοσε τους Κανόνες της Διασποράς, όταν ο θυρωρός σου, σου προτείνει ποιες μετοχές να αγοράσεις είναι καιρός να βγεις από την αγορά (κανόνας που επαληθεύτηκε περίτρανα το 1999), να έχεις πάντα τον χρόνο σύμμαχο σου και ποτέ μην αγοράζεις μετοχές με χρήματα που θα έχεις ανάγκη την επόμενη εβδομάδα…

 

Αυτό που φαίνεται να προεξοφλεί η αγορά σήμερα στο δρόμο προς τις 950 μονάδες είναι η εκταμίευση της περίφημης δόσης των 31,5 δις ευρώ κάπου τον Νοέμβριο. Η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας δεν είναι όμως θετική. Σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία του ΔΝΤ το Ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 6% το 2012 και κατά 4% το 2013. Παράλληλα, η ανεργία καλπάζει προς το 29% στο τέλος του χρόνου, ενώ η μέση ανεργία για το 2012 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 24%. Για το 2013 η μέση ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 29%. Η Credit Suisse σε πρόσφατη έκθεση της για την Ελλάδα, αναφέρει προσωρινά σημάδια βελτίωσης των οικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών στην Ελλάδα, παρά το αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.