Ο δείκτης των τραπεζών την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου ξεπέρασε τις 1.500 μονάδες αποδίδοντας το εντυπωσιακό +34% από τα χαμηλά των 1.120 μονάδων που βρέθηκε μόλις την πρώτη εβδομάδα του 2011. Στο ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης τιμών του χρηματιστηρίου της Αθήνας έχει βρεθεί από τις 1.350 μονάδες στις 1.660 αποδίδοντας +24%. Η πορεία του προς τις 1.800 μονάδες είναι ξεκάθαρη, όμως οι τεχνικοί δείκτες αρχίζουν να γίνονται ακριβοί. Ο ανοδικός παροξυσμός που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οφείλεται στην ταχεία αποκλιμάκωση των spread των ομολόγων (κάτω και από τις 800 μανάδες την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου) και στην κατά συνέπεια βελτίωση των προσδοκιών για την Ελληνική Οικονομία.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Όπως είχε τονιστεί και πριν μια εβδομάδα η πορεία των μετοχών φέτος δεν μπορεί παρά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία των spread των ομολόγων. Επισημαίνεται ξανά η τριπλή κορυφή που έχει πραγματοποιήσει το spread των Ελληνικών ομολόγων στην περιοχή των 1.000 μονάδων, γεγονός που αποτελεί ισχυρότατο ‘σήμα’ για την ταχεία και σημαντική μεσομακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση του.

Ο δείκτης των τραπεζών την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου ξεπέρασε τις 1.500 μονάδες αποδίδοντας το εντυπωσιακό +34% από τα χαμηλά των 1.120 μονάδων που βρέθηκε μόλις την πρώτη εβδομάδα του 2011. Στο ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης έχει βρεθεί από τις 1.350 μονάδες στις 1.660 αποδίδοντας +24%.

 

Οι αποτιμήσεις των Τραπεζικών μετοχών, ακόμα και με τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 1.650 μονάδες, αντανακλούν μια εικόνα χρεοκοπίας για τον κλάδο. Οι δείκτες Price/ Book Value των περισσότερων τραπεζών βρίσκονται κάτω από το 0,5. Αν στις αποτιμήσεις των Ελληνικών Τραπεζών συνεκτιμηθεί και η αξία των συμμετοχών τους στα Βαλκάνια και την Νοτιανατολική Ευρώπη η υπερβολή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αντίθετα, αν ο τραπεζικός κλάδος αποτιμηθεί βάσει των κερδών του 2010 και των προβλέψεων του 2011 (δείκτες Price /Earnings) και συνεκτιμηθεί παράλληλα η ανυπαρξία μερισμάτων της διετίας 2011-2012 (DY%) τότε είναι ακριβός και λίγο ελκυστικός.

Τον τελευταίο χρόνο η χρηματιστηριακή αγορά αποτιμά τις Ελληνικές Τραπεζικές μετοχές ιδιαίτερα χαμηλά κυρίως για τους παρακάτω πέντε λόγους:

-Γιατί κατέχουν Ελληνικά ομόλογα αξίας 50-55 δις ευρώ και σε ένα ενδεχόμενο haircut 25-30% θα έχαναν περί τα 15 δις ευρώ.

-Γιατί με τα χαμηλά κέρδη του 2010 και τις εκτιμήσεις του 2011 δεν θα διανέμουν αξιόλογο μέρισμα για τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμα.

-Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου τους αποτελείται από δάνεια που δεν θα πληρωθούν ποτέ πίσω.

-Γιατί έχουν χάσει τις προσβάσεις τους στην διατραπεζική (εξαιτίας και των υποβαθμίσεων τους) και στηρίζονται αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

-Γιατί όπως οποιαδήποτε άλλη επένδυση στη χώρα, οι τραπεζικές μετοχές  εμπεριέχουν σημαντικούς συστεμικούς κινδύνους για τα ξένα χαρτοφυλάκια.

 

Καθώς οι τιμές των ομολόγων ανεβαίνουν με την προσδοκία ενός Ευρωπαϊκού σχεδίου διάσωσης τα ομολογιακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών ανατιμώνται ενώ μειώνονται παράλληλα και οι πιθανότητες ενός ιδιαίτερα βλαβερού για τις τράπεζες haircut. Παράλληλα αναβαθμίζεται η πιστοληπτική ικανότητα τόσο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές όσο και των Ελληνικών Τραπεζών στην διατραπεζική αγορά.

 

Η πορεία του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ προς τις 1.800 μονάδες είναι ξεκάθαρη. Όμως μοιάζει να βρίσκεται στο 3ο ανοδικό κύμα του Elliot γεγονός που προμηνύει ίσως την κορύφωση του ράλι και την αντιστροφή της τάσης ίσως και εντός της εβδομάδας που διανύουμε. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι τεχνικοί δείκτες αρχίζουν να γίνονται ακριβοί και η αγορά θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε οποιαδήποτε αρνητική είδηση μακροοικονομικού χαρακτήρα που μπορεί να ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, συνιστάται η τοποθέτηση μόνο σε τραπεζικές μετοχές που ενώ απέχουν σημαντικά από τα υψηλά των 52 εβδομάδων εμφανίζουν μικρή απόδοση μέσα στο 2011 και άρα θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε ενδεχόμενη διόρθωση της αγοράς.

 

Investment & Technology Solutions

 2/2/2011

Share:
Go to Top