Η απότομη ανοδική κίνηση των τιμών των spreads των Ελληνικών Ομολόγων σε ύψος ρεκόρ άνω των 1.190 μονάδες προκαλεί νευρικότητα στους επενδυτές και μεταξύ άλλων  επιταχύνει και τις ρευστοποιήσεις τίτλων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, παρά του ότι ο ΓΔ του  ΧΑΑ κατά την τελευταία συνεδρίαση πριν από τις αργίες του Πάσχα σημείωσε άνοδο άνω του 2% στις 1.431,33 μονάδες. Βραχυπρόθεσμα, ίσως οι τιμές των spreads των Ελληνικών Ομολόγων να διορθώσουν προς την περιοχή των  1.000 - 1.050 μονάδων, μεσοπρόθεσμα όμως αναμένεται η συνέχιση της ανοδικής κίνησης με νέα ρεκόρ χωρίς να είναι δυνατόν να τεθεί τιμή στόχος. Ο ΓΔ του ΧΑΑ πάντως πλησιάζει σε υπερπουλημένα επίπεδα, και μια ενδεχόμενη υποχώρηση προς τις 1.320-1350 μονάδες ίσως ενεργοποιήσει βραχυπρόθεσμα ξανά τους αγοραστές.

Η απότομη άνοδος των spreads των Ελληνικών Ομολόγων πάνω από τις 1.190 μονάδες προκαλεί νευρικότητα στους επενδυτές και επιταχύνει τις ρευστοποιήσεις στο Ελληνικό Χρηματιστήριο παρά του ότι ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΑ κατά την τελευταία συνεδρίαση πριν από τις αργίες του Πάσχα σημείωσε άνοδο ενώ του 2% στις 1.431,33 μονάδες.

 

ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ SPREADS ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ XAA

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ SPREADS ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Η περιοχή των 1.000 μονάδων για τα spreads των Ελληνικών ομολόγων ήταν μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή που δεν έπρεπε να διασπαστεί, καθώς αποτέλεσε την κορυφή τριών ανοδικών κινήσεων στο πρόσφατο παρελθόν. Η διάσπαση των 1.000 μονάδων παρέχει την βάση για μεγαλύτερη ανοδική κίνηση των spreads τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα όμως με την τεχνική ανάλυση, όταν μια χρηματιστηριακή αξία διασπά μια σημαντική αντίσταση (όπως αυτή των 1.000 μονάδων των spreads) επιστρέφει προσωρινά ώστε να την επιβεβαιώσει. Άρα σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ίσως και τα spreads υποχωρήσουν ώστε να επαναβεβαιώσουν την περιοχή των 1.000-1.050 μονάδων, πριν κινηθούν υψηλότερα. Σημειώνεται ότι τα spreads των 10ετών Ελληνικών Ομολόγων έκλεισαν στις 1.191,6 μονάδες βάσης, κατά την 22η Απριλίου 2011.

 

ΠΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΑΑ) ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες την δυσμενή επίδραση που προκαλεί η ανοδική κίνηση των spreads που αναλύθηκε παραπάνω. Κατ’ επέκταση επιβαρύνεται από την έκθεση του εγχώριου Τραπεζικού Κλάδου σε Ελληνικά Ομόλογα (περίπου 55 δις ευρώ). Είναι γνωστό το μεγάλο ειδικό βάρος που διαθέτει ο Τραπεζικός Κλάδος στην διαμόρφωση του ΓΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η αρνητική ψυχολογία στην αγορά ωθεί τόσο τους μικροεπενδυτές όσο και τα αμοιβαία κεφάλαια να προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις τίτλων. Οι πρώτοι πωλούν από φόβο και οι δεύτεροι από την ανάγκη εξασφάλισης ρευστότητας για την επαναγορά μεριδίων. 

Βραχυχρόνια πάντως οι τεχνικοί δείκτες μηνός στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αρχίζουν να βρίσκονται σε υπερπουλημένα επίπεδα, δεν συνιστώνται όμως αγορές ακόμα. Σημάδι ανόδου θα αποτελέσουν δυο τρεις συνεδριάσεις του ΓΔ του ΧΑΑ με μεγάλη άνοδο του τζίρου συναλλαγών. Χρονικά, ίσως η αναστροφή της βραχυχρόνιας πτωτικής τάσης του ΓΔ να μην είναι μακριά όπου εκεί αναμένεται μια ανοδική διόρθωση της τάξης του 10%-15%. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο μια ανοδική αντίδραση θα μπορούσε να είναι η απαρχή μιας μεσοπρόθεσμης ανοδικής μεταστροφής της τάσης του ΓΔ του ΧΑΑ ή απλώς ένα γενναιόδωρο bear market rally με διάρκεια μια ή δύο εβδομάδων. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως μάλλον σε ένα bear market rally πρέπει να στοχεύουμε.

 

Η ΥΓΙΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Οι Ελληνικές εταιρείες με υψηλή εξωστρέφεια και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση αποτελούν ασφαλές καταφύγιο για κάθε χαρτοφυλάκιο καθώς δύνανται να αντέξουν οποιαδήποτε μορφή κορύφωσης της κρίσης χρέους της χώρας. Επίσης, εταιρείες με έλλειψη μεγάλων βραχυχρόνιων τραπεζικών υποχρεώσεων και με υψηλή ρευστότητα θα έχουν την δυνατότητα τα επόμενα χρόνια να αντέξουν και ίσως και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες της κρίσης. Εισηγμένες εταιρείες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις διαθέτοντας παράλληλα ισχυρό και αξιόπιστο management θα κάνουν την διαφορά υπό οποιεσδήποτε χρηματιστηριακές συνθήκες.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ BEAR-MARKET ΑΓΟΡΑ

Η επενδυτική στρατηγική σε μια εξελισσόμενη bear market αγορά πρέπει να στοχεύει κυρίως στην ορθή διαχείριση του ρίσκου, Αυτή η στρατηγική μπορεί να επιτευχθεί μέσα από:

∟Διασπορά του χαρτοφυλακίου σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και εταιρείες.

∟Ολική μείωση του αποδεκτού επιπέδου κινδύνου (market risk).

∟Eπιλογή εταιρειών ‘ανθεκτικών’ στην κρίση χρέους της χώρας.

∟Μικρή συμμετοχή σε κλάδους με μεγάλη έκθεση σε Ελληνικά Ομόλογα ή με μεγάλη εξάρτηση σε κρατικές συμβάσεις. 

∟Επιλογή εταιρειών με εξωστρεφείς διαθέσεις και κυρίως με υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση.

 

ΟΙ ΥΠΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΧΑΕ

Πρέπει να δοθεί επενδυτικό βάρος και σε κάποιες από τις κρατικές εταιρείες που θα γίνουν ιδιωτικές μέσα στα επόμενα χρόνια. Όπως έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν οι υπό ιδιωτικοποίηση εισηγμένες είναι σε πρώτη φάση η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, και ο ΟΠΑΠ και σε δεύτερη φάση η ΕΥΔΑΠ, η ΑΤΕ, το ΤΤ και ίσως η ΕΧΑΕ.  

Με τιμή κλεισίματος τα 5,12 ευρώ και με ένα αριθμό μετοχών περί τα 65,4 εκ. η κεφαλοποίηση (market capitalization) της ΕΧΑΕ διαμορφώνεται σε 335 εκ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ελάχιστες υποχρεώσεις και πολύ μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα.  Κατά το 2010 διένειμε μέρισμα ύψους 0,22 ευρώ και με την σημερινή τιμή έχει μερισματική απόδοση της τάξης του 4,3%. Η ονομαστική της αξία διαμορφώνεται στα 0,97 ευρώ ενώ διαπραγματεύεται 2,25 φορές την λογιστική της αξία.

Επαναλαμβάνεται ότι με τα παρόντα δεδομένα της Ελληνικής Οικονομίας μπορούμε να ελπίζουμε για την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά μόνο σε ένα διορθωτικό ανοδικό ράλι μιας ή δύο εβδομάδων, η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει καθοδική έως ότου αλλάξει η ρότα της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας..

 

Investment & Technology Solutions

24/4/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top