Τα στοιχεία για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας που ανακοινώθηκαν και αφορούν το οκτάμηνο του 2011 δεν είναι θετικά. Σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα ανέρχεται σε 18,08 δις ευρώ και είναι σημαντικά υψηλότερο από τα 14,8 δις ευρώ ελλείμματος κατά την ίδια περίοδο του 2010. Σημειώνεται ότι ο στόχος του ελλείμματος ανερχόταν σε 17,1 δις ευρώ για το σύνολο του 2011. Προβλήματα και στην ευρωζώνη καθώς τα spread των ομολόγων των χωρών μελών της βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Η απόδοση των ομολόγων του Ιταλικού Δημοσίου έχει ανέλθει πλέον σε ύψη ρεκόρ της τάξης του 5,70% και κρούει το καμπανάκι του κινδύνου στους επικεφαλείς της ΕΚΤ. Μεταξύ άλλων παρουσιάζεται η πορεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και προτείνεται επενδυτική στρατηγική με στόχευση στη μείωση του ρίσκου..

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ TOY 2011

Άσχημα τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας αλλά και προβλήματα και στην ευρωζώνη καθώς τα spread των ομολόγων των χωρών μελών της βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Η απόδοση των ομολόγων του Ιταλικού Δημοσίου έχει ανέλθει πλέον σε ύψη ρεκόρ της τάξης του 5,70% και κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου στους επικεφαλείς της ΕΚΤ.

Για την ελληνική οικονομία τα νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και αφορούν το οκτάμηνο του 2011 δεν είναι θετικά.

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ 2011

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,7 δις ευρώ και εμφανίζουν μείωσή 5,3% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2010.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού εμφάνισαν αύξηση κατά 8,1% έναντι του 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται:

-αυξημένες δαπάνες τόκων 2,1 δις ευρώ.

-αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία 1,7 δις ευρω

-νοσοκομειακές δαπάνες αυξημένες κατά 853 εκατ. ευρώ

-αυξημένη επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 322 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του Δημοσίου Προγράμματος Επενδύσεων (ΠΔΕ) παρουσιάζουν μείωση 1,4 δις ευρώ.

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ 2011

Για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα ανέρχεται σε 18,08 δις ευρώ και είναι σημαντικά υψηλότερο από τα 14,8 δις ευρώ έλλειμμα κατά την ίδια περίοδο το 2010. Σημειώνεται ότι ο στόχος του ελλείμματος για το σύνολο του 2011 ανερχόταν σε 17,1 δις ευρώ. Η αύξηση του ελλείμματος οφείλεται κυρίως στην σημαντική υστέρηση των εσόδων που είχαν προϋπολογιστεί. Σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι το τρέχον έλλειμμα των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια των προσεχών τεσσάρων μηνών, με βάση την αναμενόμενη απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου καθώς και με τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης.

                                          

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Τα spread των ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά ενώ τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο βαθύ κόκκινο. Η απόδοση των ομολόγων του Ιταλικού Δημοσίου έχει ανέλθει πλέον σε ύψη ρεκόρ της τάξης του 5,70% και κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου στους επικεφαλείς της ΕΚΤ. Καθώς οι τιμές των ομολόγων θα συνεχίζουν να πέφτουν τα προβλήματα για τον Τραπεζικό κλάδο της ευρωζώνης θα συνεχίζουν ν’ αυξάνονται.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η γερμανική οικονομία απογοήτευσε τις αγορές με τις χαμηλές επιδόσεις ανάπτυξης του ΑΕΠ,  κατά το β΄τρίμηνο του 2011. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Societe Generale με τίτλο “Gross Asset Research, κατά το 8μηνο του 2011, παρατηρήθηκε επίσης μια απρόσμενη πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, γεγονός όμως που είναι δυνατόν να ανατραπεί κατά το δεύτερο μισό του 2011 και να υπάρξει μια αύξηση της τάξης του 2%. Καθώς, μετά την ύφεση του 2009, τα γερμανικά νοικοκυριά δεν αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν άλλα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Στα θετικά επίσης η συγκράτηση του επιπέδου των μισθών ψηλά και η χαμηλή ανεργία.

 

ΕΥΡΩ-ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩ-ΚΡΙΣΗ

Η κατάσταση πλέον στην ζώνη του ευρώ έχει έρθει στο σημείο όπου πρέπει να παρθούν σημαντικές αποφάσεις. Ο τραπεζικός τομέας υποφέρει και συνεπώς δεν θα μπορεί επιτυχώς πλέον να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία. Η λύση για το πρόβλημα της ευρωζώνης θα μπορούσε να έρθει από :

Α) την έκδοση Ευρω-ομολόγου

Καθώς με το ευρω-ομόλογο θα μειωνόταν δραστικά το συστημικό ρίσκο όλης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Η μείωση του συστημικού ρίσκου θα οδηγούσε στην μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους άρα και σε χαμηλότερες Δημόσιες Δαπάνες των χωρών μελών της.

Β) τη διολίσθηση του ευρώ κατά 15-20%

Με τη διολίσθηση του ευρώ η Ευρωπαϊκή οικονομία θα μπορούσε ξανά να γίνει ανταγωνιστική και ν’ αυξήσει τις εξαγωγές της. Συνεπώς να αυξήσει την εσωτερική ζήτηση και το ΑΕΠ της και άρα και τα Δημόσια Έσοδα των χωρών μελών της.

                                           

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ

Ο Γενικός Δείκτης κατά την 22η Σεπτεμβρίου του 2011 έκλεισε στις 830,07 μονάδες. Η ζοφερή κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας σε συνδυασμό με τα προβλήματα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου, της ‘ατμομηχανής’ της Ελληνικής Χρηματιστηριακής αγοράς, δημιουργούν ένα σύνθετο πρόβλημα για την πορεία του ΧΑΑ. Σίγουρα το τι πρόκειται ακολουθήσει θα είναι αποτέλεσμα των μακροοικονομικών εξελίξεων της χώρας όπως αυτές διαμορφώνονται πλέον με τους πιστωτές της. Η πορεία του ΧΑΑ είναι ξεκάθαρα πτωτική χωρίς να αποκλείεται ένα ανοδικό ράλι σε περίπτωση ανακοίνωσης θετικών εξελίξεων στην κατεύθυνση της δημιουργίας του Ευρω-ομολόγου (Eurobond).

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας η υψηλή ρευστότητα ενός χαρτοφυλακίου είναι αναγκαιότητα. Η ρευστότητα ενός χαρτοφυλακίου υπό τις παρούσες συνθήκες θα πρέπει να ανέρχεται σε 60-80%. Όμως, οι πολύ χαμηλές αποτιμήσεις αξιόλογων μετοχών στο ΧΑΑ αφήνουν τα περιθώρια για κερδοφόρες επενδυτικές τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις σε εταιρείες που θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανεξαρτήτως των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στη χώρα. Η διάγνωση και η διαχείριση του ρίσκου στη παρούσα φάση είναι το κλειδί για επιτυχημένες επενδύσεις στο ΧΑΑ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ

Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, οι επενδυτές πρέπει να επικεντρώνονται σε εταιρείες με:

1) Ιδιαίτερα καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση (σημαντικός ο χαμηλός βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός) 

2) Υψηλή εξωστρέφεια και ποσοστό εξαγωγών τουλάχιστον 40% επί του συνολικού τζίρου

3) Σταθερή και αξιόπιστη, στο παρελθόν, διοίκηση (management)

4) Χαμηλή εξάρτηση από συμβάσεις του Δημοσίου

5) Δυνατότητα διανομής μερίσματος μετά από 1-2 χρόνια

 

Γ. Πρωτονοτάριος

Investment & Technology Solutions 22/9/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top