Η παγκόσμια αγορά σαλιγκαροτροφίας ξεπερνά σε μέγεθος τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο (μόνο για την Βιομηχανία Τροφίμων). H παγκόσμια προσφορά για σαλιγκάρια καλύπτει απλώς το 10% της παγκόσμιας ζήτησης γεγονός που εξηγεί και τις πολύ υψηλές τιμές πώλησης του τελικού προϊόντος. Μεγάλο πλεονέκτημα της σαλιγκαροτροφίας είναι ότι αποτελεί συμβολαιακή γεωργία και κατά συνέπεια είναι από την αρχή εξασφαλισμένη η πώληση όλης της ετήσιας παραγωγής έναντι προκαθορισμένης τιμής. Σοβαρό μειονέκτημα αποτελεί η έλλειψη τεχνογνωσίας στην χώρα γεγονός που καθιστά πολλές μονάδες ως μη αποδοτικές. Το ενδιαφέρον για την εκτροφή σαλιγκαριών στην Ελλάδα είναι μεγάλο.  Σημειώνεται ότι τα σαλιγκάρια έχουν τεράστια θρεπτική αξία για τον άνθρωπο καθώς 100 γρ. δίνουν 16,1% πρωτεΐνες με μόνο 1,4% λιπαρά. Ενώ παράλληλα αποτελούν πηγή ιχνοστοιχείων, βιταμινών και μετάλλων (καλίου, μαγνησίου και ιδιαίτερα σιδήρου). Σοβαρό μειονέκτημα για την σαλιγκαροτροφία στην χώρα αποτελεί η έλλειψη τεχνογνωσίας σχετικά με την εκτροφή σαλιγκαριών γεγονός που καθιστά πολλές μονάδες ως μη αποδοτικές για του επενδυτές.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Το μεγάλο πλεονέκτημα της σαλιγκαροτροφίας είναι ότι αποτελεί συμβολαιακή γεωργία και κατά συνέπεια είναι από την αρχή εξασφαλισμένη η πώληση όλης της παραγωγής έναντι προκαθορισμένης τιμής (πρόσφατα η τιμή αφορούσε 3,75 ευρώ ανά κιλό προϊόντος). Σημειώνεται ότι στην ελεύθερη αγορά τα σαλιγκάρια πωλούνται έως και 12 ευρώ το κιλό. Πλεονέκτημα αποτελεί επίσης ότι για εκτάσεις 5 έως 10 στρεμμάτων δεν είναι αναγκαία η συνεχής παρουσία του καλλιεργητή στο εκτροφείο καθώς τα σαλιγκάρια τρέφονται μόνα τους με διάφορα φυτά.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-Από το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής σαλιγκαριών το 25% προορίζεται για την βιομηχανία τροφίμων ενώ το υπόλοιπο 75% κατευθύνεται στη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών.
-Η παγκόσμια αγορά των σαλιγκαριών που χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανία Τροφίμων υπολογίζεται ότι ξεπερνά σε μέγεθος τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες η παγκόσμια προσφορά για σαλιγκάρια καλύπτει απλώς το 10% της παγκόσμιας ζήτησης γεγονός που εξηγεί και τις πολύ υψηλές τιμές πώλησης των σαλιγκαριών ως τελικό προϊόν.
-Η παγκόσμια κατανάλωση ανέρχεται σε 400.000 με 450.000 τόνους ετησίως εκ των οποίων μόλις το 15% καλύπτεται από εκτροφεία ενώ το υπόλοιπο 85% καλύπτεται από ελεύθερη συλλογή από την φύση.
-Τα σαλιγκάρια που καταλήγουν στους καταναλωτές αποτελούν σε ποσοστό 30% φρέσκο προϊόν, σε ποσοστό 47% κατεψυγμένο προϊόν και 23% ως προϊόν σε κονσέρβα.
-Το 80% των μονάδων σαλιγκαριών στην Ευρώπη εκτρέφει το είδος σαλιγκαριού Helix Aspersa Muller.
-Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι λειτουργούν περίπου στα 60 μεγάλα και 40 μικρά εκτροφεία. Υπάρχουν εκτροφεία στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θράκη και σε πολλά νησιά όπως η Κρήτη και η Κως. Ίσως λόγω ειδικών κλιματολογικών συνθηκών και συχνής βροχόπτωσης οι επενδύσεις στην Βόρεια Ελλάδα να είναι πιο αποδοτικές έναντι αυτών της υπολοίπου Ελλάδος.ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Υπάρχουν δύο είδη σαλιγκαροτροφίας, η ʽανοιχτού ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλουʼ και η ʽκλειστού τύπουʼ που προϋποθέτει την κατασκευή ʽεδικώνʼ εγκαταστάσεων.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ʽΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥʼ
Μια αρχική επένδυση σε οικόπεδο ʽανοιχτούʼ τύπου απαιτεί μια έκταση τουλάχιστον 5 στρεμμάτων ενιαίου χερσαίου εδάφους ενώ η πρόσβαση σε άφθονο νερό είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Το κόστος του αναγκαίου εξοπλισμού και τα λοιπά έξοδα αρχικής λειτουργίας ανέρχονται σε περίπου 4.000 ευρώ ανά στρέμμα. Η εκμετάλλευση ʽανοικτούʼ τύπου σε μια έκταση 5 στρεμμάτων αποδίδει 1.000 με και 1.500 κιλά τελικού προϊόντος ετησίως. Με μια εξασφαλισμένη τιμή 3,75 ευρώ το κιλό (πρόσφατα στοιχεία) η απόδοση διαμορφώνεται σε 3.800 με 5.600 ευρώ ετησίως. Ως αποτέλεσμα η απόδοση μιας έκτασης 5 στρεμμάτων είναι μικρή και γιʼ αυτό είναι προτιμότερο οι επενδυτές να αναζητούν μεγαλύτερες εκτάσεις ώστε η εκτροφή σαλιγκαριών να αποβεί πραγματικά συμφέρουσα και αποδοτική.


ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ʽΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥʼ
Αντίστοιχα, μια αρχική επένδυση σε οικόπεδο ʽκλειστούʼ τύπου κυμαίνεται από 7.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ ανά στρέμμα και μπορεί να αποδώσει ακόμα και 4.000 κιλά τελικού προϊόντος ετησίως. Οι εγκαταστάσεις κλειστού τύπου είναι ακριβότερες στην κατασκευή αλλά πλεονεκτούν των ανοικτών καθώς προστατεύουν τα σαλιγκάρια από τους φυσικούς διώκτες (πτηνά, τρωκτικά, ερπετά) ενώ αποδίδουν περισσότερο και με καλύτερης ποιότητας τελικό προϊόν.
Πρέπει να σημειωθεί τόσο για ανοικτού όσο και για κλειστού τύπου επενδύσεις η πρώτη απόδοση εισοδήματος πραγματοποιείται σε ένα διάστημα τουλάχιστον 20 μηνών μετά την έναρξη λειτουργίας του εκτροφείου γεγονός που πρέπει να προβλέπεται από τους επενδυτές όταν πραγματοποιούν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές ταμιακές τους ροές. Οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν στην αναπαραγωγή του σαλιγκαριού.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η χρηματοδότηση μιας μονάδας σαλιγκαριών μπορεί να καλυφθεί εν μέρει από το πρόγραμμα επιχορήγησης «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΜΕΤΡΟ 121» του Υπουργείου Γεωργίας.
Για μεγάλες επενδύσεις σαλιγκαροτροφίας είναι εφικτή η χρηματοδότηση από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Υπάρχουν τρεις βασικές προδιαγραφές που αφορούν το οικόπεδο εγκατάστασης:
1) Έκταση οικοπέδου τουλάχιστον 5 στρεμμάτων και εγκατάσταση σε υψόμετρο όχι άνω των 800 μέτρων.
2) Ύπαρξη υδροδότησης και ηλεκτρικού ρεύματος.
3) Στο οικόπεδο πρέπει να υπάρχει χώμα χωρίς χαλίκια ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν και δένδρα.
Παράλληλα μια μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών κατά την έναρξη λειτουργίας της πρέπει να διαθέτει:
-Πιστοποιητικό εκπαίδευσης
-Πιστοποιητικό μονάδας
-Εγγραφή ως μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Σαλιγκαριών με αριθμό μητρώο


ΕΙΔΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Υπάρχουν πολλές δεκάδες είδη σαλιγκαριών που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα κυρίως όμως τρεις κατηγορίες επιλέγονται από τους Έλληνες παραγωγούς, και πιο συγκεκριμένα:
-Οι χοχλιοί (Helix aspersa), είναι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα τρία είδη και είναι αυτά που διατίθενται περισσότερο στην Ελληνική αγορά. Το είδος αυτό μπορεί να επιβιώσει σε οποιεσδήποτε κλιματικές συνθήκες ενώ αναπτύσσεται πλήρως μέσα σε ένα χρόνο.
- Τα δίμυτα (Helix pomatia)
- Τα απόλυτα (Helix lacteal)
Σημειώνεται ότι η περίοδος συλλογής σαλιγκαριών ξεκινά από τον Μάρτιο και διαρκεί έως τον Ιούνιο.

 

Capitalinvest.gr
Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top