Παρουσιάζονται τρία χρηματοδοτικά προϊόντα μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα JEREMIE. Τα προγράμματα αυτά είναι: το "Νέα Επιχειρηματικότητα" με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκ.ευρώ, το "Μικροδάνεια" με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκ ευρώ και το "Ψηφιακή Στρατηγική" με συνολικό προϋπολογισμό 180 εκ ευρώ. Το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες στοχευμένες προκηρύξεις στο πλαίσιο του JEREMIE, ύψους πάνω από 30 εκατ. ευρώ...

 

Το digi-retail είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για τις επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου και αφορά τον εξοπλισμό τους με software, hardware, e-shop, CRM κτλ. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 60% για μικρές επιχειρήσεις ενώ το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να ανέλθει από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις...

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

«Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων -Digi-Retail»