Η ισοτιμία του ευρώ (EUR) έναντι άλλων νομισμάτων (ειδικά το EUR/USD) καθορίζει σε ένα σημαντικό βαθμό τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και κατ’ επέκταση και στην Ελληνική Οικονομία. Εδώ και πολλά χρόνια διατηρείται η εσφαλμένη εντύπωση, από πολλούς, ότι μια σκληρή ισοτιμία του Ευρώ είναι θετικός παράγοντας και δείγμα ευμάρειας για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Άλλοι πάλι, αδυνατώντας να αντιληφθούν την σημασία της παρουσίας της Ελλάδας στην Ευρωζώνη προτάσσουν την επιστροφή στην Δραχμή ως την απόλυτη σωτηρία. Στην πραγματικότητα μια άτακτη επιστροφή στην Δραχμή ισούται με μια καταστροφή, και ειδικά σε ότι αφορά την μακρά περίοδο προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας στα νέα δεδομένα του υπερπληθωρισμού της Δραχμής. Παρουσιάζονται στοιχεία, αναλύσεις και προβλέψεις για το πώς αναμένεται να κινηθεί το Ευρώ τα επόμενα έτη...

Τα δεδομένα που ακολουθούν αφορούν την περίοδο 1990-2013. Μπορεί το Ευρώ να ξεκίνησε επίσημα την διαπραγμάτευση του την 1/1/1999 όμως βάσει της ιστορικής πορείας των Εθνικών Νομισμάτων που σήμερα απαρτίζουν το Ευρώ μπορούμε να κοιτάξουμε πολύ πιο πίσω. Στην παρούσα ανάλυση, θα επικεντρωθούμε στην ισοτιμία του Ευρώ με το Αμερικάνικό Δολάριο (EUR/USD), ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη ισοτιμία αφορά ένα συντριπτικό ποσοστό από τις συνολικές συναλλαγές του Ευρώ σε σχέση με άλλα νομίσματα. Το Ευρώ, το Δολάριο και τα άλλα σημαντικά νομίσματα διαπραγματεύονται στην αγορά συναλλάγματος ή αλλιώς στην αγορά Forex. Η διαπραγμάτευση των νομισμάτων πραγματοποιείται σε ζεύγη (Forex currency pairs) και παρουσιάζεται συνήθως με τέσσερα δεκαδικά ψηφία, στην μορφή δηλαδή 1.0000. Διαβάστε εδώ τις σημαίνει η αγορά »Forex.

 

Συνοπτικά Στατιστικά Συμπεράσματα από την Ιστορική Πορεία του Ευρώ / Δολαρίου (1990-2013)

 

Σύμφωνα και με τα γραφήματα που ακολουθούν το Ευρώ / Δολάριο ΗΠΑ (στο εξής EUR/USD) από το 1990 έως και σήμερα εμφανίζει τα εξής συνοπτικά στατιστικά:

EUR/USD Υψηλή Τιμή: 1.6036 (15/7/2008)

EUR/USD Χαμηλή Τιμή 0.8225 (26/10/2000)

EUR/USD Μέση Τιμή ή Pivot: 1.2130

EUR/USD Μέση Ημερήσια Διακύμανση: +0.005

EUR/USD Μέση Ημερήσια Μεταβλητότητα: 0.97%

 

Ιστορικά Γραφήματα EUR/USD

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη το ζεύγος Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ είναι το πιο σημαντικό από συναλλακτικής άποψης στην αγορά νομισμάτων (Forex). Στο πρώτο γράφημα παρουσιάζεται η πορεία του Ευρώ σε σχέση με το Δολάριο ΗΠΑ από το 1990 έως και σήμερα. Η μπλε γραμμή αφορά τα Ημερήσια Κλεισίματα ενώ η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή αφορά τον μέσο όρο της ισοτιμίας 1ος Έτους (250 κλεισίματα). Παρατηρείστε ότι όταν η μπλε γραμμή εφάπτει την κόκκινη γραμμή συνήθως η τάση του EUR/USD μεταβάλλεται.

 

Η μεταβλητότητα ορίζεται από την ημερήσια διακύμανση. Δηλαδή από την διαφορά του Ημερήσιου Υψηλού και του Ημερήσιου Χαμηλού. Χρησιμοποιήσαμε τον τύπο

 

Μεταβλητότητα = {(Υψηλό Ημέρας– Χαμηλό Ημέρας) / Χαμηλό Ημέρας}%.

 

Παρατηρείστε ότι σε περιόδους που η ισοτιμία EUR/USD υποχωρεί άτακτα, ο δείκτης μεταβλητότητας κορυφώνεται. Αντίθετα όταν η ισοτιμία EUR/USD κινείται ανοδικά η μεταβλητότητα εμφανίζεται συγκρατημένη.

 

 

 

Ποιοι Παράγοντες καθορίζουν την Μακροπρόθεσμη Πορεία του Ευρώ

 

Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την πορεία κάθε νομίσματος στην διεθνή αγορά συναλλάγματος (Forex):

 

Α) Η πορεία της οικονομίας που αντιπροσωπεύει κάθε νόμισμα

Α.1 Η πορεία του ΑΕΠ

Α.2 Το ύψος του Πληθωρισμού και της Προσφοράς Χρήματος στην Αγορά

Α.3 Η πορεία των δεικτών της Ανεργίας

Α.4 Η πορεία του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Χρέους

A.5 Λοιποί Μακροοικονομικοί Παράγοντες

 

Β) Οι βουλές των Κεντρικών Τραπεζών (Περιλαμβάνεται και η Κυβερνητική Πολιτική)

Β.1 Το ύψος των επιτοκίων

Β.2 Μέτρα για την αυξομείωση της προσφοράς χρήματος στην οικονομία

Β.3 Παρεμβάσεις (αγορές / πωλήσεις) στην αγορά συναλλάγματος

Β.4 Παρεμβάσεις (αγορές / πωλήσεις) στην αγορά ομολόγων

Β.5 Παρεμβάσεις στο εγχώριο Τραπεζικό Σύστημα

 

Η λανθασμένη πορεία της Ευρωπαϊκής Οικονομίας και ο Κομπάρσος που Ονομάζεται Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 

Στο capitalinvest.gr έχουμε αναφέρει κατά το πρόσφατο παρελθόν ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομία δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο. Τα εισοδήματα πέφτουν, η ανεργία καλπάζει, το ΑΕΠ υποχωρεί και το Δημόσιο Χρέος αυξάνεται. Κύρια αιτία αυτής της κατάστασης είναι ότι η Ευρώπη αδυνατεί να προσαρμοστεί στα νέα οικονομικά δεδομένα της εποχής της. Από την άλλη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαδραματίζει τον ρόλο του κομπάρσου και αφήνει έρμαιο την Ευρωπαϊκή Οικονομία στις βουλές τρίτων Κεντρικών Τραπεζών. Η εμμονή της ΕΚΤ στην αντιμετώπιση του φαντάσματος του πληθωρισμού (κατάλοιπο όσον διαδραματίστηκαν στην Γερμανία του 1920) οδηγεί την Ευρώπη σε μια 100% εσφαλμένη νομισματική πολιτική. Ακόμα και η πολιτική αυτή να ήταν σωστή το αποτέλεσμα πάλι θα ήταν λάθος. Ο λόγος είναι ότι η παγκόσμια οικονομία αποτελεί πλέον ένα σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων όπου κάθε οικονομία αναγκάζεται να εισάγει πληθωρισμό και συστημικό ρίσκο από όλες τις άλλες οικονομίες. Μήπως αυτό δεν έγινε και το 2008? Μήπως η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει σήμερα την δίνη της κρίσης των ΗΠΑ του 2008? Οι ΗΠΑ πολύ έξυπνα κατάφεραν να εξάγουν μέσα από τα Δομημένα Ομόλογα τους την κρίση της στεγαστικής πίστης στην Ευρώπη. Σε μια Ευρώπη που ήταν τότε παρατηρητής των γεγονότων, και θύμα, και που σήμερα δυστυχώς δεν έχει πάρει το μάθημα της και παραμένει ένα απλός κομπάρσος των γεγονότων και των νέων παγκόσμιων οικονομικών και νομισματικών δεδομένων.

 

Πως Αναμένεται να κινηθεί το Ευρώ τα Επόμενα Έτη

 

Δεδομένης της σημερινής οικονομικής συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας η πορεία του Ευρώ πρέπει να αποκτήσει τον χαρακτήρα της διολίσθησης έναντι άλλων νομισμάτων και ειδικά έναντι του Αμερικάνικου Δολαρίου. Μα ενδεχόμενη διολίσθηση του Ευρώ θα επιφέρει τα εξής ευεργετικά αποτελέσματα:

1) Βελτίωση της Στρατηγικής και της Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας συνολικά έναντι των ΗΠΑ και των Ασιατικών υπερ-δυνάμεων.

2) Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Προϊόντων και Υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές.

3) Κάθετη αύξηση της Παραγωγής και ανάσχεση της Από-Βιομηχανοποίησης της Ευρωζώνης

4) Κάθετη αύξηση του ΑΕΠ σε ευρώ

5) Κάθετη μείωση της Ανεργίας που σήμερα βρίσκεται σε ύψη ρεκόρ

6) Αποκατάσταση της Κοινωνικής ισορροπίας σε εισοδηματικό επίπεδο.

7) Μείωση του κόστους διατήρησης του Ακριβού Ευρώ (ένα κόστος δεκάδων δις ευρώ μηνιαίως)

 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό γιατί το Ευρώ θα υποχωρήσει τα επόμενα χρόνια. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί απότομα και χωρίς διορθώσεις. Η ΕΚΤ διαθέτει τα εργαλεία και δεν θα το επιτρέψει αυτό. Για το υπόλοιπο του 2013, ίσως μπορούμε με την χρήση της τεχνικής ανάλυσης να θέσουμε ως Μέγιστο για το EUR/USD το 1.3300 και Ελάχιστο το 1.2100. Όσο αφορά τα χρόνια που έρχονται το πιθανότερο σενάριο αφορά ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου στο 1/1. Μπορεί να καθυστερήσει κάποια χρόνια αλλά στο τέλος η διολίσθηση του Ευρώ στο 1/1 θα αποτελέσει πραγματικότητα. Το μόνο πρόβλημα θα είναι ο υψηλός πληθωρισμός, που αποτελεί πταίσμα όμως μπροστά στα δεινά που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

 

 

◘ Γιώργος Πρωτονοτάριος

 

 

 

Εξωτερικές Συνδέσεις:

 

► Σύγκριση Μεσιτών Forex (Online Forex Brokers)

► Forex Trading στο Trading Center

►  Expert Advisors στο ForexRobots.net

 

 

Investment & Technology Solutions
24/5/2013
Share:
Go to Top