Ξεκινά και επίσημα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος της Ελλάδας 3908/2011 ο οποίος θα παραμείνει ʽανοιχτόςʼ  έως τα τέλη Μαΐου 2011. Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ενισχύει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις (επιχορήγηση, φοροαπαλλαγή, επιδότηση leasing και λήψη δανείων με ευνοϊκούς όρους). Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2011 ανέρχεται σε 4,4 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 1,2 δις ευρώ αφορούν επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα 3,2 δις ευρώ αφορούν φοροαπαλλαγές. Με στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε 29 χρόνια λειτουργίας των Εθνικών Αναπτυξιακών Νόμων έχουν εγκριθεί πάνω από 21.000 επενδυτικά σχέδια και έχουν δημιουργηθεί πάνω από 150.000 θέσεις εργασίας.

Ξεκινά από την 1η Ιουλίου 2011 και διαρκεί έως και την 31η Αυγούστου 2011 η διαδικασία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος "Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων". Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Ενισχύεται αποκλειστικά και μόνο το λειτουργικό κόστος των νέων επιχειρήσεων και οι δαπάνες leasing ενώ το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει έως και το 1 εκ. ευρώ. Επισημαίνεται η ανάγκη τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής των επενδυτών σε ποσοστό 30% επί του συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η ανάγκη τεκμηρίωσης της εξασφάλισης της έδρας εγκατάστασης της επένδυσης...