Το digi-retail είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για τις επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου και αφορά τον εξοπλισμό τους με software, hardware, e-shop, CRM κτλ. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 60% για μικρές επιχειρήσεις ενώ το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να ανέλθει από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις...

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

«Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων -Digi-Retail»

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το κορυφαίο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση μεσαίων και μεγάλων τουριστικών επενδύσεων σε  όλη την Ελληνική Επικράτεια. Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων αφορούν την Επιχορήγηση Κεφαλαίου, την Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, τις Φορολογικές απαλλαγές και τα Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ. Ο Ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων διαμορφώνεται σε 100.000 ευρώ ενώ το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 15% έως 50%. Σύντομα ξεκινά η διαδικασία καταθέσεων προτάσεων από τους επενδυτές και θα διαρκέσει έως τα τέλη Απριλίου του 2011.

 

Το Νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης για τον Τουρισμό  στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2015. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 130 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 50% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ. Επιπρόσθετα ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη.

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το κορυφαίο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση μεσαίων και μεγάλων τουριστικών επενδύσεων σε  όλη την Ελληνική Επικράτεια. Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων αφορούν την Επιχορήγηση Κεφαλαίου, την Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, τις Φορολογικές απαλλαγές και τα Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ. Ο Ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων διαμορφώνεται σε 100.000 ευρώ ενώ το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 15% έως 50%. Σύντομα ξεκινά η διαδικασία καταθέσεων προτάσεων από τους επενδυτές και θα διαρκέσει έως τα τέλη Απριλίου του 2011…

 

Προκηρύχτηκε και είναι ανοικτό πλέον σε επενδυτικές προτάσεις το νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ "Εναλλακτικός Τουρισμός". Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά την επένδυση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις και απευθύνεται μεταξύ άλλων σε καταλύματα, τουριστικά γραφεία, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 40%-45% ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει από 10.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα παραμείνει ανοικτό από την 15η Σεπτεμβρίου 2011 έως και την 15η Νοεμβρίου 2011...

 

Μέσα από την ενασχόληση που μπορεί να προσφέρει η Ελληνική φύση, ιδιαίτερη θέση κατέχει η μελισσοκομία, μια πανάρχαια τέχνη. Η μελισσοκομία εκτός από μια ευχάριστη ιδιωτική ενασχόληση μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική επαγγελματική είτε εναλλακτική πηγή εισοδήματος. Η μελισσοκομία εκτός από μια ευχάριστη ιδιωτική ενασχόληση μπορεί να αποτελέσει μία σημαντικότατη εναλλακτική πηγή εισοδήματος. Σήμερα στη χώρα μας εκτρέφονται περίπου 1.400.000 σμήνη μελισσών εγκατεστημένα σχεδόν στο σύνολό τους σε ευρωπαϊκές κυψέλες, με ετήσια παραγωγή μελιού 14.000 τόνους. Με βασικό προϊόν το μέλι αλλά και πολλά ακόμη υποπροϊόντα η μελισσοκομία μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα εξωστρεφή δραστηριότητα. Η βασική ομάδα των έξι χωρών που καταναλώνει άνω του 80% των ελληνικών εξαγωγών, αποτελείται από τις Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Κύπρο, Καναδά, και ΗΠΑ.