Σημαντικό εργαλείο για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας το έτος 2012 θα αποτελέσουν τα προγράμματα επιδότησης που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται μια σειρά από επενδυτικά προγράμματα, προσανατολισμένα στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός αλλά και η αγροτική οικονομία. Τα ποσοστά της επιδότησης που θα προσφέρονται στους επενδυτές ανέρχονται από το 15% έως και το 100% του επενδυτικού έργου, ενώ η ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους θα επιδοτηθεί και το 2012.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2012

Ένα σημαντικό εργαλείο για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας το 2012, θα είναι τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου. Στα πλαίσια των δύο αυτών πόλων χρηματοδότησης υπάρχει μια σειρά επενδυτικών προγραμμάτων που είναι προσανατολισμένα στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τα οποία θα είναι ανοικτά μέσα στο 2012. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν ποσοστά επιδότησης από 15% μέχρι και 100% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Σημαντικό είναι ότι τα προγράμματα ίδρυσης νέων επιχειρήσεων του 2012 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (μεταποίηση, τουρισμός, γεωργία κτλ) καθώς και ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϋπολογισμών -από πολύ μικρές επενδύσεις (της τάξης των 15.000 ευρώ) έως πολύ μεγάλες επενδύσεις (της τάξης των 50 εκατ. ευρώ). Συνεπώς ο οποιοσδήποτε επενδυτής δύναται να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα επιδότησης το 2012, και παράλληλα να χρηματοδοτηθεί προχωρώντας στην ίδρυση νέας επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2012 θα παραμείνει ανοικτό και το πρόγραμμα επιδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους.

Προσοχή από τους επενδυτές πρέπει να δοθεί στο κομμάτι της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης. Τα περισσότερα προγράμματα επιδότησης που αναμένονται το 2012 δεν θα απαιτούν την απόδειξη ύπαρξης της ίδιας επενδυτικής συμμετοχής. Στην πραγματικότητα όμως η ίδια συμμετοχή ενός επενδυτή είναι απαραίτητη ως κεφάλαιο κίνησης για την διευκόλυνση υλοποίησης της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει κάθε επενδυτής που σκοπεύει να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης το 2012 να μπορεί να διαθέσει τουλάχιστον το 20-25% της επένδυσης ως ίδια συμμετοχή. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια περιληπτική παρουσίαση των αναμενόμενων προγραμμάτων επιδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων το 2012.

 

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2012

Τα προγράμματα επιδότησης του 2012 για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων που παρουσιάζονται, χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες ανάλογα με το ύψος της επένδυσης.

 

Α) ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2012 (από 10.000 έως 35.000 ευρώ)

  1. ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 2012 -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

Σε αυτό το πρόγραμμα επιχορηγείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα από ανέργους και νέους επιχειρηματίες σε ποσοστό επιδότησης 100%. Δικαιούχοι στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι α) όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου β) αλλά και όσοι έχουν ξεκινήσει νέα επιχείρηση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2011 έως και της 12ης Οκτωβρίου 2011 (ημερομηνία προκηρύξεις του προγράμματος), και είναι μεταξύ 18 και 64 ετών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 έως και 20.000 ευρώ, ενώ προστίθενται άλλες 15.000 ευρώ χρηματοδότησης στην περίπτωση δημιουργίας μιας νέας θέσης εργασίας. Οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, πρώτες ύλες, πρόσληψη προσωπικού) αλλά και την αγορά εξοπλισμού, τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης όπως και τα έξοδα κατάθεσης της επενδυτικής πρότασης. Το πρόγραμμα για την ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους έχει ως πρώτη ημερομηνία λήξης την 15η Ιανουαρίου 2012 αλλά πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως θα πάρει μία παράταση τουλάχιστόν μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου 2012.

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 2012» -ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες» αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Το ποσό της επιδότησης είναι 24.000 ευρώ και κατανέμεται στους δικαιούχους σε διάστημα 36 μηνών. Επιλέξιμοι στο πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ, για το 2012, θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του ανέργου και έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο Επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης αφορούν μεταξύ άλλων: αγορά εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, πρώτες ύλες) τα έξοδα ίδρυσης νέας επιχείρησης, βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων κτλ. Το πρόγραμμα ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από ανέργους του ΟΑΕΔ αναμένεται να ενεργοποιηθεί την άνοιξη του 2012 και να παραμείνει ανοικτό σε επενδυτικές προτάσεις μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού του.

 

Β) ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2012 (από 35.000 έως 300.000 ευρώ )

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2012»

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, που ήταν διαθέσιμο και το 2011, αφορά τόσο νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων και των νομικών μορφών. Το ποσοστό επιχορήγησης για την ίδρυση νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου μπορεί να ανέλθει από 30.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ για την μεταποίηση και από 20.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους. Δικαιούχοι, για ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΕ κατά το τελευταίο έτος. Το πρόγραμμα επιδότησης «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» δεν απαιτεί την τεκμηρίωση της ύπαρξης ίδιας συμμετοχής. Όπως αναφέρθηκε ήδη, το πρόγραμμα βγήκε για πρώτη φορά το 2011, ενώ το 2012 αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος επενδυτικών προτάσεων για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης, αφορούν κτιριακά / διαμόρφωση χώρων, μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, πληροφορική / τηλεπικοινωνίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση / προβολή, σχεδιασμό πρωτοτύπων, πιστοποίηση πατέντας, λειτουργικές δαπάνες. Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για την ίδρυση νέας επιχείρησης εξαιρετικά απαιτητικό όμως στην τεκμηρίωση της καινοτομίας της επένδυσης.

 

Γ) ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2012 (από 100.000 έως 50.000.000 ευρώ )

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

Αναμφισβήτητα, ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 αποτελεί το κορυφαίο χρηματοδοτικό εργαλείο μεγάλων επενδύσεων της χώρας. Περιλαμβάνεται τόσο η ίδρυση νέων επιχειρήσεων όσο και η ενίσχυση υφιστάμενων. Δίδεται έμφαση στο κίνητρο των φοροαπαλλαγών αλλά περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση κεφαλαίου. Επιλέξιμα θεωρούνται επιχειρηματικά σχέδια όλων των κλάδων της οικονομίας με προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον τις 100.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 15% έως και 50% του επενδυτικού προϋπολογισμού, ανάλογα και με το είδος και τον τόπο εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης. Δικαιούχοι, για ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και εταιρείες όλων των νομικών μορφών. Οι κυριότερες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών περιλαμβάνουν την αγορά εξοπλισμού, τις κτιριακές εργασίες, τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι καταθέσεις για το 2012 θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις:

1η Φάση : Καταθέσεις 01-30 Απριλίου 2012

2η Φάση : Καταθέσεις 01-30 Οκτωβρίου 2012

Σημειώνεται ότι στον Αναπτυξιακό νόμο για την υποβολή επενδυτικής πρότασης απαιτείται η τεκμηρίωση της ύπαρξης της ίδιας επενδυτικής συμμετοχής αλλά και του χώρου εγκατάστασης της επένδυσης.

  1. ΜΕΤΡΟ 123Α «ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Εκτός του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011, ένα ακόμη πρόγραμμα επιδότησης που μπορεί να καλύψει μεγάλες επενδύσεις θα είναι διαθέσιμο το 2012, είναι και το Μέτρο 123Α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα Μέτρο 123Α επιδοτεί την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Τα ποσοστά της επιδότησης  κυμαίνονται από το 40% έως και το 65% κάθε επενδυτικού έργου, ενώ ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να ανέλθει από 100.000 ευρώ έως και 10.000.000 ευρώ. Δικαιούχοι, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και εταιρείες όλων των νομικών μορφών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λήγει κανονικά στο τέλος του 2011, όμως αναμένεται να υπάρξει παράταση τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2012. Οι επιλέξιμοι τομείς για επιδότηση είναι οι εξής: γάλα, κρέας, αυγά και πουλερικά, οίνος, δημητριακά και ελαιούχα προϊόντα, μέλι και σηροτροφία, οπωροκηπευτικά και άνθη, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, ζωοτροφές, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.  Οι κυριότερες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών περιλαμβάνουν τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, την αγορά εξοπλισμού, τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, την αγορά οχημάτων-βυτείων-ψυγείων, τις δαπάνες για μελέτες μηχανικών και συμβούλων, την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας και τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.

Σημειώνεται ότι επίσης στο Μέτρο 123Α για την υποβολή επενδυτικής πρότασης απαιτείται η τεκμηρίωση της ύπαρξης της ίδιας επενδυτικής συμμετοχής αλλά και του χώρου εγκατάστασης της επένδυσης.

 

Δ) ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ 2012

  1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ)

Εκτός των παραπάνω προγραμμάτων τα οποία επιδοτούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων μέσα στο 2012 -σημαντική βοήθεια για τις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν και τα τραπεζικά δάνεια με κρατικές εγγυήσεις που προσφέρει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για χαμηλότοκα δάνεια, με την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ, για την κάλυψη δαπάνης αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός των δανείων ξεκινά από 5.000 ευρώ και φτάνει έως 300.000 ευρώ. Το επιτόκιο που καλείται να πληρώσει ο επενδυτής είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτό που ισχύει, σε μέσους όρους, στην αγορά, η εξασφάλιση από πλευράς ΕΤΕΑΝ φθάνει στο 80%, οι εξασφαλίσεις (για δάνεια πάνω από 40.000 ευρώ) είναι σε ποσοστό μόλις 10% και υπάρχει μεγάλη περίοδος χάριτος (2 έτη). Το πρόγραμμα αναμένεται να παραμείνει ενεργό έως και τις 31/12/2012,

 

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEREMIE

Τέλος, το 2012 αναμένεται να είναι διαθέσιμα και τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια του προγράμματος JEREMIE -για τις μικρές και πολύ μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις. Πρόκειται για δάνεια τα οποία τοκίζονται μόνο για το 50% του κεφαλαίου (το υπόλοιπο 50% παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 2007-2013), έχουν διάρκεια αποπληρωμής 72 μήνες με περίοδο χάριτος, και ανώτερο προϋπολογισμό τα 100.000 ευρώ. Οι βασικότεροι σκοποί ενός δανείου που εντάσσεται στο πρόγραμμα JEREMIE είναι η απόκτηση εμπορευμάτων και πρώτων υλών, η κάλυψη αναπτυξιακών αναγκών της εταιρείας και η δημιουργία παγίων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα το υποστηρίζουν μόνο δύο τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα, η ALPHA BANK και η Εθνική Τράπεζα.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων αποτελεί μονόδρομο για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και σε αυτό το πλαίσιο κατά τη διάρκεια του 2012 αναμένονται και άλλα προγράμματα επιδότησης που θα καλύψουν όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Από το Capitalinvest κατά τη διάρκεια του 2012 θα ενημερώνεστε συνεχώς για τα νέα προγράμματα επιδότησης. Σημειώνεται ξανά ότι η ίδια συμμετοχή από τα περισσότερα επενδυτικά προγράμματα δεν θα είναι προαπαιτούμενη, αλλά μια ίδια επενδυτική συμμετοχή της τάξης του 20-25% είναι πρακτικά απαραίτητη για την διευκόλυνση της υλοποίησης μιας επένδυσης. Τέλος, σημειώνεται ότι οι στόχοι της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και της αύξησης της απασχόλησης θα παραμείνουν στο επίκεντρο της βαθμολόγησης των επενδυτικών προτάσεων και το 2012.

 

Investment & Technology Solutions

20/12/2011 

Share:
Go to Top