Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλης της Ελληνικής Επικράτεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ, και διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Περίοδος υποβολής από 6/2/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού, επιχορήγηση από 50% έως 65% σε Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ...

 

Eργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

 • Προϋπολογισμός Δράσης: € 400.000.000

 • Περίοδος υποβολής: από 6/2/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

 • Επιλέξιμοι Προϋπολογισμοί: Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €

 • Είδος Ενίσχυσης: Επιχορήγηση από 50% έως 65%

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

 

Σε Ποιους Απευθύνεται

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
 • να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Περίοδος Υποβολής Αναλυτικά

 • από 6/2/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
 • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή προβολή
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Τεχνικές μελέτες
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 400.000.000, και πιο αναλυτικά κατανέμεται σε:

 • Αττική: 150.000.000 €
 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 172.000.000 €
 • Δυτική  Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 50.000.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 17.000.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 11.000.000 €

Σχετικά αρχεία: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (PDF - 6,26 Mb)

 

 

Υποβολή Προτάσεων:

Αν σας ενδιαφέρει να καταθέσετε επενδυτική πρόταση, στείλτε μας ένα μήνυμα με τον ενδιάφερον σας στο email: itshellas(at)yahoo.gr

Το ενδιάφερον σας για την υποβολή επενδυτικής πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

(1) το ονοματεπώνυμο σας

(2) ενα τηλέφωνο επικοινωνίας

(3) τον ΚΑΔ (Κωδικός Επιχειρηματικής Δραστηριότητας) της επιχείρησης σας

 

■ Capitalinvest.gr

3/1/2019

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top