Συνεχίζοντας την αναφορά στις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε μεγάλους οργανισμούς του εξωτερικού με κύρος και υψηλές απολαβές, παρουσιάζονται τέσσερις ακόμα διεθνείς οργανισμοί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, αλλά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Οργανισμοί, οι οποίοι δίνουν την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες για επαγγελματική καταξίωση και μισθολογική ανέλιξη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε όλους τους οργανισμούς υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ανοικτές θέσεις εργασίας…

Παρουσιάζεται ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας. Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 100%, τόσο τις δαπάνες κατάρτισης των εργαζομένων μιας επιχείρησης, όσο και τις δαπάνες για την πρόσληψη νέου προσωπικού. Οι ανώτατος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέλθει έως και στις 20.000 ευρώ, ενώ άλλες 15.000 ευρώ προστίθενται σε περίπτωση πρόσληψης ενός εργαζομένου. Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται επίσης οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό από την 15η Νοεμβρίου του 2011 έως και την 15η Ιανουαρίου του 2012. Παράλληλα υπάρχει και μια δεύτερη δράση αποκλειστικά για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στην 2η Χρηματοδοτική Δράση επιδοτούνται ενέργειες που αφορούν την κατάρτιση των εργαζομένων μιας επιχείρησης ενώ παράλληλα επιδοτείται και η πρόσληψη προσωπικού.

 

Καθώς οι συνθήκες εργασίας γίνονται ολοένα και δυσκολότερες στη χώρα μας, πολλοί νέοι επιλέγουν την εύρεση εργασίας στο εξωτερικό προκειμένου να βρουν ένα καλύτερο και πιο προσοδοφόρο εργασιακό περιβάλλον. Πέρα από τις διεθνείς ιδιωτικές εταιρείες, υπάρχουν και διάφοροι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και διεθνείς υπηρεσίες που προσφέρουν θέσεις εργασίας και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ακολουθεί η παρουσίαση τεσσάρων μεγάλων διεθνών οργανισμών όπως και επιπλέον συνδέσεις ευρέσεως εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και κατεβάσματα υποδειγμάτων βιογραφικών (CV) αλλά και συνδέσεις εύρεσης υποτροφιών…

Στο πρόγραμμα επιχορηγείται με 100% η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους σε όλη την Ελλάδα. Δικαιούχοι είναι όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου και είναι μεταξύ 18 και 64 ετών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, ενώ άλλες επιπλέον 15.000 ευρώ κρατικής χρηματοδότησης προστίθενται σε περίπτωση  δημιουργίας μιας θέσης εργασίας...

 

Εξαιτίας της υψηλής ανεργίας, αλλά και της δύσκολης οικονομικής συγκύριας γενικότερα που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι νέοι σκέφτονται την ιδέα της μετακίνησης τους στο εξωτερικό, προς αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών. Η εγκατάσταση στο εξωτερικό (μόνιμή ή προσωρινή) γίνεται απόφαση για όλο και περισσότερους άνεργους συμπολίτες μας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τεσσάρων μεγάλων διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Unicef, Unesco, και Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη - OSCE). Παρουσιάζονται επίσης χρήσιμες συμβουλές αλλά και μια σειρά συνδέσεων σε ιστοσελίδες που προσφέρουν θέσεις εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό...

 

 

Από της από τις 15 Νοεμβρίου 2011 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2012 είναι ενεργή η κατάθεση επενδυτικών προτάσεων σε ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ. Στο νέο πρόγραμμα επιχορηγείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα από ανέργους και νέους επιχειρηματίες σε ποσοστό επιδότησης 100%. Δικαιούχοι στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου αλλά και όσοι έχουν ξεκινήσει νέα επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου του 2011, και μετά, και είναι μεταξύ 18 και 64 ετών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 έως και 20.000 ευρώ, ενώ προστίθενται άλλες 15.000 ευρώ χρηματοδότηση στην περίπτωση της δημιουργίας νέας θέσης εργασίας.

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα