Εξαιτίας της υψηλής ανεργίας, αλλά και της δύσκολης οικονομικής συγκύριας γενικότερα που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι νέοι σκέφτονται την ιδέα της μετακίνησης τους στο εξωτερικό, προς αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών. Η εγκατάσταση στο εξωτερικό (μόνιμή ή προσωρινή) γίνεται απόφαση για όλο και περισσότερους άνεργους συμπολίτες μας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τεσσάρων μεγάλων διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Unicef, Unesco, και Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη - OSCE). Παρουσιάζονται επίσης χρήσιμες συμβουλές αλλά και μια σειρά συνδέσεων σε ιστοσελίδες που προσφέρουν θέσεις εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό...

 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ –ΜΕΡΟΣ (Ι)

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τεσσάρων μεγάλων διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Unicef, Unesco, και Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη). Παρουσιάζονται επίσης χρήσιμες συμβουλές αλλά και μια σειρά συνδέσεων σε ιστοσελίδες που προσφέρουν θέσεις εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (EURES)

Ως πρώτο βήμα για κάποιον που ενδιαφέρεται για σταδιοδρομία στις χώρες της Ευρώπης θα μπορούσε να αποτελέσει η επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Πύλης για την Επαγγελματική Κινητικότητα (EURES), η οποία προσφέρει θέσεις εργασίας σε 31 χώρες, ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει ο υποψήφιος για την ζωή και την εργασία στο εξωτερικό καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργασιακά θέματα στις διάφορες χώρες υποδοχής. Τη στιγμή που γράφεται το συγκεκριμένο άρθρο μέσα στην πύλη υπάρχουν καταχωρημένες 1.152.681 κενές θέσεις εργασίας, 697.194 βιογραφικά σημειώματα και 25.016 εγγεγραμμένοι εργοδότες.(Στοιχεία: EURES 18/09/2011).

Σύνδεση με την επίσημη ιστοσελίδα της  Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα (EUREES)

Στη συνέχεια ακολουθεί μια καταγραφή κάποιων εκ των σημαντικών διεθνών οργανισμών που προσφέρουν θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή.

 

Ι) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖA – EUROPEAN CENTRAL BANK (ECB)

Ο συγκεκριμένος οργανισμός, με έτος ίδρυσης το 1998, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες σε παγκόσμια κλίμακα με κύριο σκοπό την προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, της διασφάλισης της αγοραστικής δύναμης του ευρώ, την αποφυγή των πληθωριστικών τάσεων στην Ευρώπη ώστε να υπάρχει μια ευημερία και ισορροπία.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κύριες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι οικονομολόγοι διαφόρων ειδικεύσεων, στατιστικολόγοι, αναλυτές αγοράς, risk analysts, back office στελέχη. Παράλληλα δίνονται ευκαιρίες και σε ειδικότητες όπως ειδικοί Η/Υ, στελέχη ανθρώπινων πόρων, δικηγόροι – νομικοί σύμβουλοι, μεταφραστές, λοιπά διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη.

Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού. 

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην επίσημη ιστοσελίδα της 

                                       

ΙΙ) UNICEF

To Ταμείο Παιδιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNICEF) ιδρύθηκε το 1946 και κύριος σκοπός του είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά και τις οικογένειες τους που ζουν σε υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και η στήριξη τέτοιων ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι κύριοι τομείς δράσης είναι:

Α) Η επιβίωση των παιδιών και η σωστή ανάπτυξη τους.

Β) Η βασική εκπαίδευση και η ισότητα των δύο φύλων.

Γ) Η καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS στα παιδιά.

Δ) Η προστασία των παιδιών.

Ε) Η υπεράσπιση της πολιτικής και των εταιρικών σχέσεων για τα δικαιώματα των παιδιών.

Η UNICEF διαθέτει γραφεία σε 190 χώρες σε όλο τον κόσμο με την κεντρική της διοίκηση να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Επίσης σε 36 βιομηχανικές χώρες υφίστανται Εθνικές Επιτροπές της UNICEF όπου λειτουργούν ως τοπικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με την αντίστοιχη Ελληνική Εθνική Επιτροπή να ιδρύεται το 1977.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο οργανισμός προκηρύσσει θέσεις που διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτές των ανώτερων διοικητικών στελεχών με εξειδικευμένα προσόντα (professional posts) και αφορούν κυρίως διευθυντές, επικεφαλής τομέων και ειδικούς επιστήμονες (γιατροί, νομικοί, στελέχη εκπαίδευσης) και αυτές των πιο χαμηλών (administrative posts) και αφορούν στελέχη ανθρώπινων πόρων, ειδικούς Η/Υ και λοιπά διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη

Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού. 

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της UNICEF στην επίσημη ιστοσελίδα της

                                                          

ΙΙΙ) UNESCO

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) ιδρύθηκε το 1945 και στόχος του είναι η δημιουργία συνθηκών διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και ανθρώπων βασισμένη σε παγκόσμιες αξίες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της φτώχειας, της παγκόσμιας σταθερότητας και ειρήνης, της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της εκπαίδευσης, των επιστημών και του πολιτισμού.

H UNESCO απαρτίζεται από 193 κράτη – μέλη και 7 συνδεδεμένα και στα κράτη – μέλη διατηρεί Εθνικές Επιτροπές που αποτελούν τους συνδέσμους μεταξύ του οργανισμού και των τοπικών αρχών. Η Ελλάδα είναι κράτος – μέλος της UNESCO από το 1946.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κύριες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι στελέχη εκπαίδευσης, πολιτισμού και επικοινωνίας. Επίσης ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας υπάρχουν και για ειδικότητες όπως οικονομολόγοι, στελέχη ανθρώπινων πόρων, στελέχη τεχνολογίας και πληροφορικής,μεταφραστές/διερμηνείς.

Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού. 

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της UNESCO στην επίσημη ιστοσελίδα της

                                               

ΙV) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) ιδρύθηκε το 1973, με έδρα του τη Βιέννη και γίνεται σαφές πως ο σκοπός ίδρυσής του είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση και αποτροπή συγκρούσεων, η αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων καθώς και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών του. Παράλληλα ο οργανισμός μεριμνεί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ελευθερία του τύπου. Σήμερα τα κράτη / μέλη του OSCE είναι 56 (περιλαμβανομένης και της Ελλάδας) και καλύπτουν μια τεράστια γεωγραφική περιοχή που συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και την Βόρεια Αμερική .

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται από τον OSCE χωρίζονται, βάσει κριτηρίων, σε δύο βασικές κατηγορίες:

α) με βάση το αντικείμενο και το βαθμό της θέσης και

β) με βάση το τύπο σύμβασης εργασίας που θα υπογράψει με τον Οργανισμό ο εργαζόμενος.

Σημειώνεται πως μόνο υπήκοοι των κρατών / μελών του Οργανισμού μπορούν να αιτηθούν για την κάλυψη των ανοιχτών θέσεων εργασίας . Κύριες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι οικονομολόγοι, προγραμματιστές και στελέχη Η/Υ, πολιτικοί / κοινωνικοί επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων πόρων.

Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας του  OSCE στην επίσημη ιστοσελίδα του

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  1. Πρώτο και βασικότερο στοιχείο, για τον υποψήφιο, είναι η συνειδητή απόφαση του για τη μετακίνηση στο εξωτερικό καθώς και ο καθορισμός των προσωπικών στόχων με σειρά προτεραιότητας. Έτσι θα παραμείνει προσηλωμένος και θα κινείται απόλυτα στοχοποιημένα στις επιλογές του.
  2. Δεύτερο στοιχείο αποτελεί η περιγραφή της θέσης εργασίας που τον ενδιαφέρει αλλά και ο εντοπισμός χωρών που μπορούν να την παράσχουν. Θα πρέπει να συνυπολογιστούν στοιχεία που αφορούν τη γενική εργασιακή κουλτούρα της χώρας παραμονής, ο καθαρός μισθός, τα επιπλέον οφέλη αλλά και το εργασιακό περιβάλλον.
  3. Τρίτο στοιχείο αποτελεί η διεξοδική έρευνα της υποψήφιας χώρας παραμονής. Βασική θεωρείται η δημόσια ασφάλεια, οι συγκοινωνίες και θέματα εργατικής ασφάλισης. Επίσης το υψηλό βιοτικό επίπεδο και η καλή κοινωνική ζωή είναι σημαντικά για την ομαλή προσαρμογή ενός εργαζομένου σε ένα ξένο περιβάλλον.
  4. Τέταρτον, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον υποψήφιο μια εμπεριστατωμένη και στοχοποιημένη έρευνα που θα αφορά την τοπική αγορά εργασίας για την/ις πόλη/εις που ενδιαφέρεται να εγκατασταθεί. Τοπικά επαγγελματικά επιμελητήρια, εργατικές ενώσεις καθώς και τοπικά γραφεία εργασίας σίγουρα δύνανται να βοηθήσουν στην αναζήτηση.
  5. Αφού έχουν προηγηθεί όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί (είτε έχει βρεθεί κάποια θέση εργασίας είτε όχι) με απολύτως αντικειμενικά και ρεαλιστικά κριτήρια για το κατά πόσο θα άξιζε να γίνει το μεγάλο βήμα. Πολλές φορές η αίσθηση της ‘’διεθνούς καριέρας’’ μπορεί να λειτουργήσει ως παγίδα για κάποιον που δεν έχει σταθμίσει, προσεκτικά και στη πραγματική τους διάσταση, όλους τους παράγοντες μιας τέτοιας ενέργειας (π.χ. ποια είναι η διαφορά μεταξύ μικτού και καθαρού μισθού, ή να μην έχει υπολογιστεί προσεκτικά το οικονομικό κόστος της καθημερινότητας κ.α)
  6. Στη περίπτωση που ο υποψήφιος έχει καταλήξει στη χώρα και τη πόλη που επιθυμεί να εγκατασταθεί, θα πρέπει να αναζητήσει επιπλέον πληροφόρηση από τρίτους που είτε βρίσκονται εκεί, είτε μπορούν μέσω δικών τους επαφών να συλλέξουν στοιχεία.
  7. Βασικό στοιχείο επιτυχούς κατάληξης της προσπάθειας ευρέσεως εργασίας στο εξωτερικό αποτελεί και η συνεχής προσπάθεια και πίστη. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μείνει προσηλωμένος στο στόχο και να μην παραιτηθεί ύστερα από τις πρώτες απορρίψεις ή αν περνάει μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει κάποια απάντηση από τους υποψήφιους εργοδότες.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Σίγουρα οι θέσεις που αναφέρονται στους παραπάνω οργανισμούς απαιτούν ιδιαίτερα υψηλά προσόντα και ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών (όπως πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης, επαγγελματική εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών κτλ) αλλά εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως το μορφωτικό επίπεδο των νέων Ελλήνων επιστημόνων συνεχώς αυξάνεται, στοιχείο που τους καθιστά ισάξιους διεκδικητές με συναδέλφους τους από το εξωτερικό. Παράλληλα η στελέχωση διεθνών οργανισμών από Έλληνες επιστήμονες, μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την χώρα στην προώθηση των οικονομικών, διπλωματικών, οικονομικών και άλλων θεμάτων της.

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθεί πως μελλοντικά (νέα άρθρα) θα γίνει αναφορά και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι έχουν θέσεις εργασίας οι οποίες θα μπορούσαν να στελεχωθούν από πολίτες του κόσμου και κατα συνέπεια και από Έλληνες που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

 

Νικήτας Δημητρόπουλος

 

 

Συνδέσεις ευρέσεως εργασίας στην Ελλάδα:

Θέσεις Εργασίας στο kariera

Θέσεις Εργασίας στο Skywalker

Εύρεση Εργασίας στο Vres

Αγγελίες εργασίας στο Intrajobs

Αναζήτηση εργασίας στο Jober

Θέσεις εργασίας στο Jobsite

Θέσεις εργασίας πληροφορικής στο Free Suff 

Θέσεις εργασίας στο Evresi-Ergasias

 

Συνδέσεις ευρέσεως εργασίας στο εξωτερικό:

Εύρεση Εργασίας στις ΗΠΑ (USAjobs)

Εύρεση Εργασίας στην Ευρώπη (experteer) 

Εύρεση Εργασίας στην Ευρώπη (mycareer)

 

Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος Ε.Ε.:

Κατεβάστε το πρότυπο βιογραφικού σημειώματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europass)

 

■ Capitalinvest.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top