Ευκαιρία στην γυναικεία επιχειρηματικότητα στο Νότιο Αιγαίο και στην Στερεά Ελλάδα προσφέρει ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της πράξης: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64». Πιο συγκεκριμένα επιδοτεί άνεργες γυναίκες στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με το ποσό των 24.000 ευρώ. Προτεραιότητα δίνεται στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων που διακρίνονται για την εξωστρέφεια και τον καινοτομικό τους χαρακτήρα. Η πρώτη δόση, ύψους 6.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 14,4 εκατ. ευρώ, ενώ ανοικτές είναι οι ημερομηνίες για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων...

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΑΕΔ)                                       

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64» σπό τον ΟΑΕΔ 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων θα πρέπει:

1.Να διαμένουν στην Στερεά Ελλάδα (Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Βοιωτία) ή στο Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα).

2.Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης.

 1. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας του Ο.Α.Ε.Δ..
 2. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 3. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 4. Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 22ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

           

Παρατηρήσεις:

 1. Αν οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν ιδρύσει ήδη νέα επιχείρηση, τότε πρέπει να έχουν κάνει την έναρξη δραστηριότητας της νέας επιχείρησης μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όχι πριν.
 2. Είναι δυνατή η επιχορήγηση νέας επιχείρησης που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ, μόνο σε περιπτώσεις που δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά ή μεταβίβαση ή αγορά της παλαιάς επιχείρησης ή του εξοπλισμού αυτής.
 3. Εάν η νέα επιχείρηση που θα ιδρυθεί είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. τότε η γυναίκα επιχειρηματίας πρέπει να μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό της κεφάλαιο.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες με τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας,
 2. που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία, 
 3. που θα ιδρύσουν νέα εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.), και που θα μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα επιχορήγησης θα παραμείνει ανοικτό σε επενδυτικές προτάσεις μέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης:

1.Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την  πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

 1. Όσες γυναίκες απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
 2. Όσες γυναίκες δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

4.Πλανόδιες επιχειρήσεις.

5.Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

6.Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

7.Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

8.Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

9.Όσες έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα επιχορήγησης ΝΕΕ του ΟΑΕΔ (Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών) κατά το παρελθόν

10.Όσες είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και μετά.

 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το ποσό της επιχορήγησης  για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή της και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Η διάρκεια του κάθε επενδυτικού έργου έως και την τελευταία εκταμίευση ορίζεται για όλους τους επενδυτές σε τριάντα έξι (36) μήνες.

                                           

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης, θεωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου της πράξης, αποδεικνύονται δε σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ..

Δαπάνες, όπως: λειτουργικά έξοδα (π.χ. μίσθωση χώρου, κατανάλωση ΔΕΗ), παροχής υπηρεσιών (π.χ. νομική υποστήριξη, λογιστική υποστήριξη), πρώτες ύλες (π.χ. γραφική ύλη), αποσβέσεις παγίων για τη λειτουργία της, θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια και λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ βιβλία της επιχείρησης και συνάδουν με την ικανοποίηση του στόχου της πράξης. Tα εν λόγω τιμολόγια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση με το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης, μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια.

1ο Στάδιο: Προθεσμία και διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα υπεύθυνης δήλωσης»

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή  στο πρόγραμμα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.

2ο Στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων- Επιλεξιμότητα

Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, από μία Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης:

Ειδικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα ειδικά κριτήρια συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα. 

Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης της ενδιαφερόμενης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Με βάση τη συνολική βαθμολογία εγκρίνεται ή απορρίπτεται η υποβαλλόμενη αίτηση. 

3ο Στάδιο: Ένταξη

Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού.

Κλείνοντας, θα πρέπει να πούμε πως η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια πολύ καλή λύση για τις άνεργες γυναίκες των συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών καθώς προσφέρει εφάπαξ ένα καλό ποσό βοήθειας, καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, επιδοτεί όλων των ειδών τις δαπάνες (λειτουργικές, πάγια, κτλ) και η επενδύτρια εισπράττει σε σύντομο χρονικό διάστημα, χρήματα.

 

Νικήτας Δημητρόπουλος

 

Συνδέσεις ευρέσεως εργασίας στην Ελλάδα:

Θέσεις Εργασίας στο kariera

Θέσεις Εργασίας στο Skywalker

Εύρεση Εργασίας στο Vres

Αγγελίες εργασίας στο Intrajobs

Αναζήτηση εργασίας στο Jober

Θέσεις εργασίας στο Jobsite 

 

Investment & Technology Solutions 10/10/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top