Παρουσιάζονται δέκα νέα επαγγέλματα στις ΗΠΑ με σημαντικές οικονομικές απολαβές. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των επαγγελμάτων είναι ότι δεν υπήρχαν πριν από δέκα χρόνια. Οι νέες τεχνολογίες κυριαρχούν, καθώς τέσσερα από τα δέκα νέα επαγγέλματα που παρουσιάζονται αφορούν στο διαδίκτυο, δύο αφορούν στις υπηρεσίες υγείας, δύο στην εκπαίδευση, ένα στην ανακύκλωση και ένα στις λοιπές υπηρεσίες. Οι ελάχιστες ετήσιες απολαβές ανέρχονται σε 30.000 δολάρια ΗΠΑ και οι μέγιστες σε 200.000 δολάρια ΗΠΑ ενώ σχεδόν όλα τα νέα επαγγέλματα απαιτούν την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου (Bachelor's degree). Είναι πολύ πιθανόν τα επόμενα χρόνια τα περισσότερα από αυτά τα επαγγέλματα να παρουσιάσουν ζήτηση και στην Ελλάδα...

10 ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ KAI ΙΣΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάζονται δέκα νέα επαγγέλματα στις ΗΠΑ με σημαντικές οικονομικές απολαβές. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των επαγγελμάτων είναι ότι δεν υπήρχαν πριν από δέκα χρόνια. Οι νέες τεχνολογίες κυριαρχούν, καθώς τέσσερα από τα δέκα νέα επαγγέλματα που παρουσιάζονται αφορούν στο διαδίκτυο, δύο αφορούν στις υπηρεσίες υγείας, δύο στην εκπαίδευση, ένα στην ανακύκλωση και ένα στις λοιπές υπηρεσίες. Οι ελάχιστες ετήσιες απολαβές ανέρχονται σε 30.000 δολάρια ΗΠΑ και οι μέγιστες σε 200.000 δολάρια ΗΠΑ ενώ σχεδόν όλα τα νέα επαγγέλματα απαιτούν την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου (Bachelor's degree).

Ακολουθούν τα 10 νέα επαγγέλματα των ΗΠΑ που ίσως είναι και 10 μελλοντικά επαγγέλματα της Ελλάδας. Η σειρά είναι τυχαία.

 

1) Οικογενειακός Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Educational Consultant)

Ετήσιες Απολαβές: $53,000 - $98,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Bachelor's degree που καλό είναι να συνοδεύεται από Master's degree

Ευθύνη του είναι η καθοδήγηση οικογενειών στις αποφάσεις που παίρνουν και αφορούν το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών τους. Ένας Οικογενειακός Σύμβουλος Εκπαίδευσης μπορεί είτε να εργάζεται αυτόνομα (freelancer) είτε να είναι έμμισθος υπάλληλος. Στις ευθύνες του περιλαμβάνεται η προετοιμασία τακτικών εκπαιδευτικών τεστ αλλά και οι τακτικές προσωπικές συνεντεύξεις (interview) με τα παιδιά. Χρήσιμο επάγγελμα που προσφέρει μεγάλο κοινωνικό όφελος και που σίγουρα θέλουμε να δούμε και στην Ελλάδα.

 

2) Ειδικός SEO (Search Engine Optimization Specialist)

Ετήσιες Απολαβές: $40,000 - $105,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Bachelor's degree

Ένας SEO specialist μπορεί να εργάζεται είτε αυτόνομα (freelancer) είτε να είναι έμμισθος υπάλληλος. Ρόλος του είναι η προώθηση ιστοσελίδων (web site) στις μηχανές αναζήτησης του ίντερνετ για λογαριασμό πελατών του. Απαιτείται ενδελεχή γνώση για τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης αλλά και των  Web Robots (λογισμικό ρομπότ). Οι αρμοδιότητες ενός SEO specialist περιλαμβάνουν την ανάλυση μιας ιστοσελίδας και την πειραματική εφαρμογή διάφορων εργαλείων και τακτικών με τελικό σκοπό τη βελτίωση της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης (ranking) και την κατά συνέπεια αύξηση της κίνησης (traffic). Για να γίνει αντιληπτή ποια είναι η σπουδαιότητα του ranking στο ίντερνετ, αναφέρεται ότι η βελτίωση  της κατάταξης ενός μεγάλου e-shop των ΗΠΑ σε μια κρίσιμη λέξη αναζήτησης (keyword) μπορεί να αποφέρει πολλά εκατομμύρια δολάρια πωλήσεων από την μια ημέρα στην άλλη. Ο σωστός SEO specialist πρέπει να διαθέτει και γνώσεις σύγχρονου μάρκετινγκ καθώς επίσης να παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τις προτιμήσεις των χρηστών διαδικτύου αλλά και να μπορεί να ερμηνεύσει τις αλλαγές στους αλγορίθμους των Web Robots που χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης. Τα web robots είναι λογισμικά που διαβάζουν 24 ώρες την ημέρα όλες τις ιστοσελίδες του διαδικτύου και στέλνουν αυτόματα reports στις μηχανές αναζήτησης (πχ Google) ώστε αυτόματα να κατατάσσεται και η κάθε ιστοσελίδα. Όταν άλλαξε ο αλγόριθμος του ρομπότ λογισμικού της Google.com (Google Βot) την άνοιξη του 2011 πολλές εταιρείες στην Αμερική διαμαρτυρήθηκαν ότι έχασαν εκατομμύρια δολάρια πωλήσεις μόλις σε μια ημέρα. Κάποιες άλλες τα κέρδισαν, κάνοντας σε όλους ορατό γιατί το επάγγελμα του SEO specialist έχει μια ξέχωρη θέση στο μέλλον των τεχνολογικών επαγγελμάτων σε όλο τον κόσμο.

 

3) Υπεύθυνος Ενδοεταιρικών Τηλεπικοινωνιών (Telework Manager)

Ετήσιες Απολαβές: $30,000 - $80,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Bachelor's degree

Ένας Telework manager έχει την ευθύνη να συντονίζει τα προγράμματα επικοινωνιών και τηλεδιάσκεψης (video-conference) των υπαλλήλων μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Στις αρμοδιότητες του είναι η συγγραφή πολιτικών επικοινωνίας αλλά και η λύση τεχνικών και τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Οι οργανισμοί / εταιρείες των ΗΠΑ δίνουν μεγάλη σημασία στις τεχνολογίες video-conference προσβλέποντας στα οφέλη του χαμηλού κόστους επικοινωνίας και στην αμεσότητα του real-time-video. Μήπως είναι καιρός και οι Ελληνικές εταιρείες και οι Δημόσιοι Οργανισμοί να κάνουν το ίδιο;

 

4) Υπηρεσίες Καθοδήγησης Ηλικιωμένων (Elder-Care Services Coordinator)

Ετήσιες Απολαβές: $60,000 - $84,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Bachelor's degree

Καθώς ο μέσος όρος ηλικίας στην Δύση μεγαλώνει αυξάνει η ζήτηση για υπηρεσίες εξυπηρέτησης ηλικιωμένων στο σπίτι. Στις ΗΠΑ, για την εξάσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η ακαδημαϊκή κατάρτιση (η γεροντολογία υφίσταται ακαδημαϊκά ως επιστήμη), η γνώση της σχετικής νομοθεσίας καθώς και ισχυρά επικοινωνιακά προσόντα.

 

5) Υπεύθυνος Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Specialist / Coordinator)

Ετήσιες Απολαβές: $38,000 - $83,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Πτυχίο Bachelor's degree

Ευθύνη ενός Social media specialist είναι για λογαριασμό των πελατών του να ‘χτίζει’ ισχυρά διαδικτυακά σήματα (brands) με την χρήση των ιστοσελίδων social media και άλλων σχετικών εργαλείων. Απαιτούνται εξαιρετικά επικοινωνιακά προσόντα, ικανότητα γραπτού λόγου και μεγάλη εμπειρία στην χρήση του Facebook, του Twitter και του YouTube.

 

6) Υπεύθυνος Ανακύκλωσης (Sustainability Manager)

Ετήσιες Απολαβές: $61,000 - $200,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Bachelor's degree

Κάποτε η ανακύκλωση στις ΗΠΑ ήταν εργασία δευτερευούσης σημασίας και αρμοδιότητα ίσως κάποιου εξωτερικού συνεργάτη. Αντίθετα σήμερα όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν οργανωμένα τμήματα ανακύκλωσης με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ακόμα την αξιολόγηση της ανακυκλωσιμότητας των προμηθειών και κατ’ επέκταση την επιλογή των βέλτιστων προμηθευτών. Επίσης ευθύνη αποτελούν οι προτάσεις στην διοίκηση για την εισαγωγή πράσινων τεχνολογιών και η εφαρμογή νέων πράσινων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία.

 

7) Καταγραφέας Προσωπικών Ιατρικών Δεδομένων (Medical Biller / Coder)

Ετήσιες Απολαβές: $34,000 - $41,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Απόφοιτος Λυκείου (High-school degree), προαιρετικά και επιπλέον κατάρτιση

Ένα άτομο που εργάζεται ως Medical Biller έχει την ευθύνη να συλλέγει και να καταγράφει πληροφορίες που αφορούν το ιατρικό ιστορικό διάφορων ατόμων. Σεβόμενος το ιατρικό απόρρητο και προστατεύοντας τις πληροφορίες αυτές από τρίτους. Εργάζεται συνήθως ως υπάλληλος σε κάποιο ιατρείο, είτε σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο, είτε σε κάποιο νοσοκομείο. Στις ΗΠΑ έχουν καθιερωθεί ειδικά προγράμματα κατάρτισης διάρκειας ενός έτους και ειδικές εξετάσεις ύστερα (CMRS Exam, RHIA Exam). Το επάγγελμα πάντως δεν είναι ‘κλειστό’ και ο καθένας μπορεί να το εξασκήσει.

 

8) Διαφημιστής στο Διαδίκτυο (Online Advertising Manager)

Ετήσιες Απολαβές: $49,000 - $94,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Bachelor's degree

Ένας διαφημιστής του διαδικτύου μπορεί είτε να εργάζεται αυτόνομα (freelancer) είτε να είναι έμμισθος υπάλληλος ενός web site και για λογαριασμό του να πουλά προγράμματα διαφημίσεων. Απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για τις τεχνολογίες διαδικτύου καθώς και γνώσεις μάρκετινγκ. Σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ σήμερα μια νέα μέθοδος μάρκετινγκ κάνει θραύση, το affiliate marketing. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο ένας διαφημιζόμενος και ένα σημείο πώλησης συνδέουν τα συμφέροντα τους με τρόπο που βασίζεται στο αποτέλεσμα και των δύο. Κατά την γνώμη μας, η μέθοδος affiliate marketing θα κυριαρχήσει σύντομα και στην Ελληνική αγορά.

 

9) Υπεύθυνος Ανεύρεσης Ταλέντων (Talent Management Coordinator)

Ετήσιες Απολαβές: $67,000 - $80,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Bachelor's degree

Ένα είδος Υπεύθυνου Προσωπικού (Human Resource Manager) που προσλαμβάνεται από έναν οργανισμό ειδικά για να βρίσκει και να προσλαμβάνει εργαζομένους ταλέντα. Ο ρόλος του δεν είναι να εντοπίσει μόνο σημαντικά ταλέντα αλλά και να τα κρατά ικανοποιημένα έστω να μένουν στην εταιρεία. Η όλη διαδικασία ονομάζεται Talent Management.

 

10) User Experience Manager

Ετήσιες Απολαβές: $79,000 - $147,000
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Bachelor's degree και προτιμάται η ύπαρξη και Master's degree

Οι user experience managers συναντώνται εδώ και πολλά χρόνια σε εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων, όπου έχουν την ευθύνη να δοκιμάζουν και να θέτουν ενδελεχή τεστ σε νέες ιστοσελίδες από την σκοπιά ενός χρήστη (user scope). Σκοπό αποτελεί ο εντοπισμός λαθών (bugs) και δυσλειτουργιών, και η διόρθωση αυτών πριν αυτή η ιστοσελίδα βγει στον ‘αέρα’. Το επάγγελμα όμως έχει διευρύνει την εφαρμογή του και στην ‘πραγματική οικονομία’ και συναντάται πλέον και σε άλλους τομείς όπως οι τραπεζικές εργασίες, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες αλλά και οι υπηρεσίες εστίασης. Το παράδειγμα ενός επαγγέλματος που ξεκίνησε από την Νέα Οικονομία και αργότερα εισήλθε επιτυχημένα και στην Πραγματική Οικονομία.

 

Πηγή αποτέλεσε το Kiplinger.com με στοιχεία 2011, ενώ οι ελάχιστες και οι μέγιστες ετήσιες απολαβές έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ από στοιχεία πραγματικών προσώπων.

 

Συνδέσεις ευρέσεως εργασίας στο εξωτερικό:

Εύρεση Εργασίας στις ΗΠΑ (USAjobs)

Εύρεση Εργασίας στην Ευρώπη (experteer) 

Εύρεση Εργασίας στην Ευρώπη (mycareer)

 

◘ Capitalinvest.gr

28/6/2011

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top