ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


Οι απόψεις και τα άρθρα του Capitalinvest.gr

Όλες οι απόψεις, το εκπαιδευτικό υλικό, οι ειδήσεις, τα σχόλια, οι στρατηγικές, οι αναλύσεις και όποια άλλη μορφή πληροφόρησης παρέχεται στην ιστοσελίδα Capitalinvest.gr δεν συνιστά συμβουλή ή προτροπή επένδυσης. Το Capitalinvest.gr δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για πάσης φύσεως απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών που προέρχεται από την άμεση ή έμμεση χρήση ή επεξεργασία των πληροφοριών της ιστοσελίδας Capitalinvest.gr.Capitalinvest.gr και Εγκυρότητα της Πληροφόρησης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Capitalinvest.gr μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Το περιεχόμενο του Capitalinvest.gr παρέχεται αποκλειστικά ως επιβοηθητικό εργαλείο μάθησης και όχι ως εργαλείο λήψης ανεξάρτητων επενδυτικών αποφάσεων. Η ιστοσελίδα Capitalinvest.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο της εγκυρότητας των πληροφοριών που φιλοξενούνται σε αυτή την ιστοσελίδα. Ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την εγκυρότητα των πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πρόκληση της όποιας ζημίας από την άμεση ή έμμεση χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για την μη δυνατή πρόσβαση σε αυτή, για την καθυστέρηση ή αποτυχία μιας συναλλαγής ή για τις όποιες συστάσεις ή προειδοποιήσεις παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.Διάθεση

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν διατίθεται προς χρήση σε χώρες που κάτι τέτοιο αντίκειται στην τοπική νομοθεσία. Καμία από τις υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας δεν παρέχονται σε χρήστες κρατών όπου αντίστοιχες υπηρεσίες αντιβαίνουν εσωτερικούς κανονισμούς και την τοπική νομοθεσία. Η συμμόρφωση με τους εγχώριους κανόνες δικαίου είναι ευθύνη των ίδιων των χρηστών.Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα (Capitalinvest.gr) παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα (Capitalinvest.gr) είναι πιθανόν να εμπεριέχουν affiliate links ή άλλες μορφές διαφήμισης και προώθησης. Το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων δεν ελέγχεται από την ιστοσελίδα Capitalinvest.gr, ενώ είναι πιθανό να αντίκειται στην πολιτική απορρήτου, ασφαλείας ή πρόσβασης Η Capitalinvest.gr δεν υιοθετεί ούτε παρέχει εγγυήσεις για την εγκυρότητα του περιεχομένου τρίτων συνδέσμων και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους κανονισμούς ασφαλείας ή τη διαθεσιμότητα των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων ή διαφημιστικών καταχωρήσεων.

 

Αγορά Συναλλάγματος (Forex) μια Επένδυση υψηλού ρίσκου


Η αγορά συναλλάγματος Forex εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους και γι’ αυτό το trading συναλλάγματος (Forex) δεν είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές (Forex Traders).

Λάβετε σοβαρά υπόψη σας

  1. Ο υψηλός βαθμός μόχλευσης μπορεί να επιδράσει προς όφελος αλλά και εις βάρος του trader. Συνιστάται χαμηλός βαθμός μόχλευσης ειδικά σε ότι αφορά τους λιγότερο έμπειρους επενδυτές της αγοράς συναλλάγματος.
  2. Ο εκάστοτε trader θα πρέπει εκ των προτέρων να καθορίσει τους επενδυτικούς του στόχους, συνυπολογίζοντας την εμπειρία του και τη διάθεση για ρίσκο.
  3. Η πιθανότητα ζημιών είναι αναπόφευκτη και επομένως δεν θα πρέπει να επενδύετε χρήματα που δεν επιθυμείτε να χάσετε και σε καμία περίπτωση χρήματα που μπορεί να χρειαστείτε.
  4. Θα πρέπει να αναζητήσετε τη συμβουλή ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου αν έχετε απορίες.

 

◙ Capitalinvest.gr (2011-2019)

Share:

Συνδέσεις:

το FxStreet.gr αναλύει αποκλειστικά την Αγορά Συναλλάγματος (Forex)..

το TradingCenter.org περιέχει πληροφορίες για το πως θα κάνετε σωστό Trading...

Go to Top