Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων επιδοτείται τόσο μέσα από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ όσο και μέσα από τις επενδυτικές διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Παρουσιάζονται προγράμματα επιδότησης που είναι ενεργά και διαθέσιμα  για την κατάθεση επενδυτικών προτάσεων και που επιχορηγούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε ποσοστά από 15% μέχρι και 50% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης αναλύονται οι πιο κρίσιμοι  παράγοντες βαθμολόγησης μιας επενδυτικής πρότασης όπως είναι η τεκμηρίωση της εμπειρίας του επενδυτικού φορέα και ο καινοτομικός χαρακτήρας της επένδυσης.