ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (PSI)

Το νέο μνημόνιο που παρουσιάζεται μπορεί και να τιτλοφορηθεί ως και το απόλυτο «economic downsizing». Μείωση των μισθολογικών αποδοχών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μείωση των συντάξεων, σμίκρυνση του προσωπικού του δημόσιου τομέα κατά 150.000 έως το 2015, αύξηση αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και κατάργηση φοροαπαλλαγών. Οι επιπτώσεις στο εγχώριο ΑΕΠ θα είναι άμεσες για το 2012 και η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας αναβάλλεται για το β’ εξάμηνο του 2013. Παράλληλα προβλέπεται η εφαρμογή του νέου προγράμματος PSI αλλά και η αναχρηματοδότηση του εγχώριου Τραπεζικού συστήματος με την έκδοση κοινών μετοχών άνευ ψήφου...

Παρουσιάζονται τα βασικότερα σημεία της νέας Δανειακής Σύμβασης της Ελλάδος με το ΔΝΤ. Μεταξύ άλλων, μείωση των μισθολογικών αποδοχών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μείωση των συντάξεων, σμίκρυνση του δημόσιου τομέα και αποκρατικοποιήσεις, αύξηση των αντικειμενικών αξιών και κατάργηση φοροαπαλλαγών είναι μερικά από τα νέα μέτρα που προβλέπονται στο νέο Μνημόνιο. Γίνεται ξεκάθαρο ότι στόχος του ΔΝΤ για την Ελλάδα είναι η μείωση του μισθολογικού κόστους του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα. Οι μισθολογικές μειώσεις θα οδηγήσουν στην περαιτέρω μείωση της ζήτησης στην πραγματική οικονομία και κατά συνέπεια στην μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας αναβάλλεται για το β’ εξάμηνο του 2013. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα υπάρχουν όμως και θετικές εκπλήξεις όπως η συμμετοχή της ΕΚΤ στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Ακολουθεί η παρουσίαση του νέου μνημονίου αφού πρώτα γίνει αναφορά στους όρους του νέου προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI) αλλά και στην ανακεφαλοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών.

 

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (PSI)

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων που ψηφίστηκε η σωρευτική ζημία για τους κατόχους ομολόγων σε παρούσες αξίες ανέρχεται σε 73%. Είναι πολύ σημαντική η ενδεχόμενη συμμετοχή της ΕΚΤ στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Αν όντως υλοποιηθεί τότε η ΕΚΤ θα μεταβιβάσει Ελληνικά ομόλογα αξίας 48 δις ευρώ σε τιμές κτήσης στο EFSF. Από έκει, το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορέσει να επαναγοράσει τα ομόλογα  αυτά, διαγράφοντας επιπλέον χρέος ύψους 20 δις ευρώ. Σίγουρα πολύ θετική εξέλιξη αλλά και δίκαια αφού η ΕΚΤ έτσι ούτε θα υποστεί ζημιές ούτε θα βγάλει κέρδος από την ανάμιξη της στο Ελληνικό πρόβλημα.

 

Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Σύμφωνα με το νέο μνημόνιο, προβλέπεται η ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών με κεφάλαια ύψους 23 δις ευρώ μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με αντάλλαγμα την έκδοση κοινών μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ως αποτέλεσμα αποτρέπεται η κρατικοποίηση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε αναχρηματοδότηση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος ύψους 40 δις ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν haircut για ομόλογα που κατέχουν ύψους 40 δις ευρώ αλλά και για άλλα 11 δις ευρώ που έχουν δανείσει στο Ελληνικό Κράτος και σε εταιρίες του δημοσίου.

 

 

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των νέων μέτρων

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΥΣ 2,1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Πρόσθετα μέτρα ύψους 2,1 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ ζητούνται από την Ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του ελλείμματος. Τα μέτρα θα προέλθουν κυρίως από μειώσεις δαπανών στους τομείς της Υγείας και στα εξοπλιστικά προγράμματα.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Προβλέπεται η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά 25% έως την 1η Ιουνίου του 2012, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2012. Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα φέρει επιβαρύνσεις στον φόρο μεταβίβασης, στον φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στον φόρο εισοδήματος, αλλά και στο τέλος ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Προβλέπεται η θέσπιση ενός ενιαίου φόρου στα ακίνητα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους φόρους.

ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ / ΦΠΑ

Προβλέπονται αλλαγές στο σημερινό καθεστώς του ΦΠΑ με απώτερο σκοπό την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Υπάρχουν σκέψεις για την θέσπιση ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Προβλέπεται η κατάργηση κάθε είδους ρυθμίσεων που παρέχουν φορολογική αμνηστία. Παράλληλα καταργούνται φορολογικές πρακτικές του παρελθόντος όπως η φορολογική περαίωση.

ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προβλέπεται η Κατάργηση των ρυθμίσεων (που έχουν ήδη ψηφιστεί) για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Παράλληλα καθιερώνεται σε ετήσια βάση έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων όσων εμπλέκονται στη φορολογική διοίκηση.

Τέλος προβλέπεται η εκδίκαση όλων των εκκρεμών δικών για οφειλές προς το Δημόσιο το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2013.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ 3,5 ΕΚΑΤ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου επικουρικού ταμείου για 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους και η μείωση των επικουρικών συντάξεων. Στο νέο  Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα υπαχθούν μεταξύ άλλων οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, οι τραπεζικοί υπάλληλοι και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι ανάλογο με την οικονομική κατάσταση του κάθε φορέα και θα κυμαίνεται από 20% έως 40%.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Προβλέπεται η μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 0,4% του ΑΕΠ (600 εκ. ευρώ) με εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2012. Το μέτρο εξειδικεύεται σε μειώσεις 15% των κυρίων ταμείων ασφάλισης ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες και 7% μειώσεις στο ΝΑΤ.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 15%

Προβλέπεται η μείωση του μοναδιαίου εργασιακού κόστους κατά 15% στη διάρκεια ισχύος του προγράμματος. Εάν έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2012 δεν υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου, τότε αναμένεται νομοθετική πρωτοβουλία για την μείωση του κόστους.

ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η Μέγιστη διάρκεια ΤΩΝ συλλογικών συμβάσεων θα είναι τρία χρόνια, ενώ οι ισχύουσες συμβάσεις θα λήξουν σε ένα χρόνο μετά τη νομοθέτηση του προγράμματος. Στο βαθμό που δεν θα υπάρξει νέα συλλογική σύμβαση εντός τριών μηνών ως βάση θεωρείται ο βασικός μισθός της ΕΓΣΣΕ. Επιπρόσθετα διατηρούνται γενικά επιδόματα όπως επιδόματα θέσης, παιδιών, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας. Αυτά διατηρούνται έως τη σύναψη νέας συμφωνίας (συλλογικής ή ατομικής).

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Καταργείται η μονιμότητα σε όλες τις εταιρίες (ΔΕΚΟ, τράπεζες) ενώ καταργείται και η μονομερής προσφυγής στη διαιτησία. Στη διαιτησία μπαίνουν μόνο οι βασικοί μισθοί, λαμβάνονται όμως υπόψη και την οικονομική κατάσταση της κάθε εταιρίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

Προβλέπεται η μείωση του βασικού μισθού κατά 22% σε όλα τα επίπεδα και πάγωμα του κατώτατου στα επίπεδα που θα διαμορφωθούν μετά τη μείωση έως το πέρας της προγραμματικής περιόδου. Επιπρόσθετα προβλέπεται μείωση κατά 10% για τους νέους έως 25 ετών.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Προβλέπεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 2% με την κατάργηση των εισφορών για ΟΕΚ-ΟΕΕ. Οι δύο αυτοί οργανισμοί κλείνουν. Επιπλέον προβλέπεται περαιτέρω μείωση κατά 3% των εισφορών του ΙΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2013 χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. Ελπίζεται αύξηση αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών. Εάν από τη μείωση των εισφορών προκύψει επιπρόσθετο κόστος στον προϋπολογισμό τότε προβλέπεται η επαναπροσαρμογή όλων των συντάξεων.

ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Προβλέπεται η άρση των νομικών εμποδίων που υπάρχουν σήμερα για απολύσεις προσωπικού και μειώσεις μισθών στις τράπεζες.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Προβλέπεται η πλήρης απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελμάτων με έμφαση σε αυτά των δικηγόρων, των μηχανικών, των συμβολαιογράφων, των λογιστών, των φοροτεχνικών και των μεσιτών. Επιπλέον ζητείται η κατάργηση της απαίτησης παρουσίας δικηγόρου σε ποικίλες πράξεις. Επίσης ζητείται να καταργηθούν οι κατώτατες αμοιβές για τους μισθωτούς δικηγόρους. Τέλος το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν μπορεί πλέον να κινείται ενάντια σε μηχανικούς, οι οποίοι συμφωνούν σε χαμηλές αμοιβές.

 

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προβλέπεται η πώληση κάποιων εκ των μεγάλων επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα, έως το τέλος Ιουνίου του 2012. Οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης θα αφορούν δύο με τρεις εταιρείες του Δημοσίου που είναι εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Ο φετινός στόχος πάντως για έσοδα από αποκρατικοποιήσεις,  ύψους 9,3 δις ευρώ μοιάζει πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Παράλληλα ζητείται από την Ελληνική Κυβέρνηση αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά την ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Δημόσιου με σκοπό την αξιοποίηση της.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Προβλέπονται απολύσεις στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, μέσα από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών. Στόχο αποτελούν 150.000 αποχωρήσεις έως το 2015. Σημειώνεται ότι το κλείσιμο φορέων θα ξεκινήσει από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον επανεξετάζονται τα μισθολογικά κλιμάκια, ενώ διατηρείται ο στόχος για προσλήψεις προς απολύσεις σε λόγο 1 προς 5. Τέλος προβλέπεται ο περιορισμός των εισαχθέων σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και σε άλλες σχολές που εξασφαλίζουν αυτόματη πρόσληψη στο δημόσιο.

 

Investment & Technology Solutions 13/2/2012

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Συνδέσεις:

το FxStreet.gr αναλύει αποκλειστικά την Αγορά Συναλλάγματος (Forex)..

το TradingCenter.org περιέχει πληροφορίες για το πως θα κάνετε σωστό Trading...

Go to Top