Ο νέος προϋπολογισμός 2012 χαρακτηρίζεται από τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 2,8%, και τη μείωση του ελλείμματος και του Δημοσίου Χρέους (μετά και από το πρόγραμμα PSI). Στόχο αποτελεί η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 2,5 δις ευρώ το 2012. Προβλέπεται επίσης η αύξηση της ανεργίας στο 17,1% και η αύξηση της φορολόγησης φυσικών προσώπων. Μεγάλη η άνόδος στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στα 3,6 δις ευρώ. Τα συνολικά Δημόσια Έσοδα προβλέπονται αυξημένα κατά 6,1% και τα έσοδα από τον ΦΠΑ ελαφρώς μειωμένα κατά 2%, γεγονός όμως δύσκολο με δεδομένη και την πρόβλεψη για μείωση της κατανάλωσης κατά 4,1% και των Δημοσίων Επενδύσεων κατά 4%...

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012 ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Με βάση την Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού, παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός της Ελλάδας για το 2012. Ακολουθεί η φορολογική πολιτική, οι προβλέψεις των μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας αλλά και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για το 2012. 

 

Ι) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2012

■ Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά έσοδα από τη φορολόγηση 53,3 δις ευρώ έναντι  49,7 δις ευρώ το 2011. Από άμεσους φόρους προβλέπονται φορολογικά έσοδα 20,6 δις ευρώ έναντι 24,2 δις ευρώ το 2011. Από έμμεσους φόρους προβλέπονται έσοδα 29,1 δις ευρώ, περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2011. Τα έσοδα από τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να αυξηθούν κατά 29% στα 10,68 δις ευρώ εξαιτίας της μείωσης των φοροαπαλλαγών. Τονίζεται ότι από την επιβολή φόρων στην ακίνητη περιουσία αναμένεται να εισπραχθούν το 2011 3,6 δις ευρώ έναντι 1,1 δις ευρώ το 2011.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ / ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 2012

1) Μείωση φοροαπαλλαγών και του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ

2) Αύξηση της φορολόγησης επί της ακίνητης περιούσίας

3) Αύξηση των αντικειμενικών αξιών

4) Εξίσωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης

5) Πλήρης εφαρμογή του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση

6) Αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

7) Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο 

8) Μείωση επιχορηγήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

 

 

ΙΙ) ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΑΕΠ 2012

■ Σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά 2,8% το 2012 έναντι πτώσης 5,5% το 2011. Πιο συγκεκριμένα το 2012 αναμένεται ΑΕΠ στα 212,54 δις ευρώ από 217,7 δις ευρώ το 2011.

ΕΣΟΔΑ –ΔΑΠΑΝΕΣ 2012

■ Τα Δημόσια Έσοδα για το 2012 αναμένεται να ανέλθουν στα 54,4 δις ευρώ ενώ οι Δημόσιες Δαπάνες να υποχωρήσουν στα 72,5 δις ευρώ. Το 2011 τα έσοδα αναμένεται να κλείσουν στα 51,3 δις ευρώ και οι δαπάνες στα 77,6 δις ευρώ. Τα έσοδα από το ΦΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν μείωση κατά 2% το 2012 στα 16,56 δις ευρώ.

 

ΧΡΕΟΣ 2012

■ Το χρέος γενικής κυβέρνησης του 2012 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 145,5% του ΑΕΠ, έναντι 161,7% του ΑΕΠ το 2011. Η μείωση του Δημόσιου Χρέους έχει υπολογιστεί βάσει της υλοποίησης του προγράμματος PSI.  Σε ευρώ, το Δημόσιο Χρέος αναμένεται να ανέλθει στα 309,3  δις ευρώ έναντι 352,1 δις ευρώ φέτος. Ως αποτέλεσμα προβλέπεται και μείωση στις δαπάνες για τόκους το 2012 κατά 3,63 δις στα 12,75 δις ευρώ.

 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2012

■ Το έλλειμμα της Ελλάδας για το 2012 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,4% του ΑΕΠ ή 11,42 δις ευρώ έναντι ελλείμματος 19,68 δις ευρώ το 2011 (9% του ΑΕΠ).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται πρωτογενές πλεόνασμα το 2012 κατά 1,1% του ΑΕΠ ή 2,5 δις ευρώ.

 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2012

■ Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό οι επενδύσεις θα μειωθούν κατά 4% το 2012 από 2,9% το 2011.

 

ΑΝΕΡΓΙΑ 2012

■ Προβλέπει άνοδος της ανεργίας στο 17,1% το 2012 από 15,4% το 2011.

 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 2012

■ Ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί πτωτικά εξαιτίας και της χαμηλής εγχώριας ζήτησης και να διαμορφωθεί σε 0,6% το 2012 έναντι 2,8% το 2011.

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

■ Προβλέπεται η αύξηση των εξαγωγών κατά 6,4% και η μείωση των εισαγωγών κατά 2,8%.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 

■ Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα προβλεπόμενα μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 2012.

 

 

ΙΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2012

■ Στον προϋπολογισμό του 2012, γίνεται πρόβλεψη για έσοδα 9,3 δις ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις έναντι 1,8 δις ευρώ το 2011. Στο α’ τρίμηνο του 2012 αναμένεται να εισπραχθούν έσοδα ύψους 3,3 δις ευρώ, στο β’  τρίμηνο 2 δις ευρώ, στο γ’ τρίμηνο 2 δις ευρώ και στο δ’ τρίμηνο 2 δις ευρώ. Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα θα ανέλθει σε 50 δις ευρώ ως το 2015.

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Οι ιδιωτικοποιήσεις για το 2012 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα και με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην Ελληνική αγορά, και περιλαμβάνουν:
• Επέκταση σύμβασης / πώλησης μετοχών του ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»
• Πώληση πακέτου μετοχών της ΕΥΑΘ
• Πώληση πακέτου μετοχών της ΕΥΔΑΠ
• Πώληση της ΔΕΠΑ
• Πώληση της ΔΕΣΦΑ
• Πώληση πακέτου μετοχών των ΕΛΠΕ
• Δικαιώματα λειτουργίας της Εγνατίας Οδού
• Άδεια Κρατικών Λαχείων
• Πώληση πακέτου μετοχών του ΟΠΑΠ
• Πώληση του ΟΔΙΕ
• Πώληση της ΛΑΡΚΟ
• Πώληση της ΕΑΣ
• Πώληση του Καζίνο Πάρνηθας
• Πώληση της ΕΛΒΟ
• Αξιοποίηση 39 Δημοσίων Κτιρίων

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Με δεδομένη την μείωση της κατανάλωσης κατά 4,1%, την αύξηση της ανεργίας στο 17,1% και την αύξηση της φορολογίας φυσικών προσώπων -ίσως ο στόχος για αύξηση των Δημόσιων Εσόδων κατά 6,1% το 2012 να είναι υπερβολικά αισιόδοξος. Τα 9,3 δις επίσης αποκρατικοποιήσεων έως το τέλος του 2012 μοιάζουν πολλά με δεδομένο τις ειδικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά. Πιθανότατα η μη επίτευξη του στόχου των εσόδων για το 2012 θα οδηγήσει σε νέα φοροεισπρακτικά μέτρα που με την σειρά τους θα παρατείνουν την ύφεση.

 

Investment & Technology Solutions

21/11/2011

Share:

Συνδέσεις:

Go to Top