Προκηρύχτηκε και είναι ανοικτό πλέον σε επενδυτικές προτάσεις το νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ "Εναλλακτικός Τουρισμός". Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά την επένδυση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις και απευθύνεται μεταξύ άλλων σε καταλύματα, τουριστικά γραφεία, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 40%-45% ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει από 10.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα παραμείνει ανοικτό από την 15η Σεπτεμβρίου 2011 έως και την 15η Νοεμβρίου 2011...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2011

ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

Μέσω του προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:

  • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
  • Θαλάσσιος τουρισμός
  • Τουρισμός υπαίθρου
  • Γαστρονομικός τουρισμός
  • Τουρισμός υγείας και ευεξίας

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις) :

-Καταλύματα.

-Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

-Πλωτές μεταφορές.

-Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.

-Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων  οργανωμένων ταξιδιών.

-Εκπαίδευση.

-Αθλητικές Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

■ Από 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως 15 Νοεμβρίου 2011 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   

■ Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται σε 40% επί του προϋπολογισμού, για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σε 45%.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

■ Από 10.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ)

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος.

                     

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:   

  1. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
  2. Η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλµατος.
  3. Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη µε ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας πριν την 01.01.2010.

4.Η Επιχείρηση δεν έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

  1. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
  2. Η Επιχείρηση δεν είναι προβληµατική και δεν εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

-Ειδικός εξοπλισμός όπως ιαματικός, κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουμένων των ίππων), τοξοβολίας, ορειβατικός, ποδηλασίας, rafting, κανώ-καγιάκ, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας (συμπεριλαμβανομένων του εξαρτισμού και της ιστιοφορίας των σκαφών), εξοπλισμός ομάδων διάσωσης, γαστρονομίας, beach soccer, beach volley κ.λπ.

-Συμβατικά ή/και φιλικά προς το περιβάλλον πλωτά ή χερσαία μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη μεταφορά ατόμων και εξοπλισμού.

-Εξοπλισμός πράσινων ενεργειών (περιορισμού ρύπανσης, εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων κ.λπ.)

-Έπιπλα και σκεύη.

-Υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και το Λογισμικό.

-Διαμόρφωση και διαρρύθμιση υφιστάμενων χώρων και βελτιώσεις υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

-Κατασκευή ή αναβάθμιση υδραυλικών/αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πυρασφάλειας, κλιματισμού και συστημάτων ασφαλείας.

-Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι 20kw για κάλυψη ίδιων αναγκών.

-Συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και λειτουργία εκθεσιακών χώρων, σχεδιασμός και διαμόρφωση περιπτέρων, μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και δαπάνες ταξιδιών και διαμονής δύο ατόμων το μέγιστο).

-Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αναλωσίμων (folders, μπλοκ σημειώσεων, επαγγελματικών καρτών, διαφημιστικού δώρου κλπ.).

-Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων και Διαφημιστικές καταχωρήσεις στο Web (Banner Ads, Sidebar ads).

-Τεχνικές Μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ) και προετοιμασία έκδοσης αδειών.

-Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (με πιστοποίηση).

-Δαπάνες για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την απόκτηση πατέντας και δικαιωμάτων.

-Δαπάνες συμβούλων (παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη).

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» (Σεπτέμβριος 2011).

 

Investment & Technology Solutions

21/9/2011

Share:
Go to Top