Παρουσιάζονται τέσσερις (4) από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που αναμένεται ν’ αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο που θα ζούμε και θα εργαζόμαστε στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η τεχνολογία του Personal Mobile Computing που αφορά στη δημιουργία ενός προσωπικού κινητού υπολογιστή, η τεχνολογία Augmented Reality η αλλιώς επαυξημένη πραγματικότητα, το Custom Products  CAD και 3D Printing που αφορά στην εξατομικευμένη σχεδίαση αλλά και την εκτύπωση προϊόντων σε τρεις διαστάσεις, και τέλος, η τεχνολογία του Cloud Computing ή αλλιώς υπολογιστική νέφους...

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Στο παρόν, παρουσιάζονται τέσσερις (4) νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αναμένεται ν’ αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που θα ζούμε και θα εργαζόμαστε στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι τεχνολογίες:

  1. I) Personal Mobile Computing –PMC (Προσωπικός κινητός υπολογιστής)
  2. II) Augmented Reality –AR (Επαυξημένη πραγματικότητα)

III) Custom Products CAD & 3D Printing (Eξατομικευμένη σχεδίαση και εκτύπωση προϊόντων)

  1. IV) Cloud Computing (Υπολογιστική Νέφους)

Ακολουθούν πληροφορίες για τις τέσσερις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλά και οι εφαρμογές τους σήμερα.  

             

(I) Personal Mobile Computers –PMC

ΤΙ ΑΦΟΡΑ:

Η μετεξέλιξη των Smartphones σε κινητούς προσωπικούς υπολογιστές.

Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (Smartphones) έχουν ήδη επικρατήσει στην αγορά κινητής τηλεφωνίας καθώς προσφέρουν μια συσκευή επικοινωνίας σε συνδυασμό με έναν μικρό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ήδη παρέχονται μεγάλες δυνατότητες μέσω της χρήσης γρήγορων επεξεργαστών αλλά και περιφερειακών συστημάτων (όπως αισθητήρες, κάμερες, γυροσκόπια, GPS κτλ.). Στο μέλλον, τα σημερινά έξυπνα τηλέφωνα θα μετεξελιχθούν σε κινητούς ηλεκτρονικούς  προσωπικούς υπολογιστές (Personal Mobile Computers -PMCs). Σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τον νόμο του Moore τα κινητά τηλέφωνα μετά από μια δεκαετία θα διαθέτουν την υπολογιστική δύναμη ενός σημερινού υπέρ-υπολογιστή. 

Παράλληλα ο αριθμός, η ακρίβεια και οι επιδόσεις των αισθητήρων θα διευρυνθούν σημαντικά, δίνοντας στους μελλοντικούς χρήστες αυτών των συσκευών μια μοναδική αίσθηση του περιβάλλοντός τους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τεχνολογία Augmented Reality (Επαυξημένη Πραγματικότητα) που αναλύεται στο (2). 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Καθώς το μικρό μέγεθος διαδραματίζει πάντα ένα σημαντικό ρόλο σε μια φορητή συσκευή, περιφερειακές συσκευές θα χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν το μέγεθος του κινητού υπολογιστή και να το προσδιορίσουν ίσως στο μέγεθος ενός ρολογιού χειρός. Προαιρετικά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και βοηθητικές συσκευές όπως ειδικά γυαλιά πληροφοριών που θα είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με ένα κινητό προσωπικό υπολογιστή (Personal Mobile Computer). Η χρήση της τεχνολογίας 3D θα πρέπει να θεωρείται επίσης δεδομένη. Όσον αφορά τον χειρισμό, στο μέλλον θα επιστρατευτούν νέες τεχνολογίες όπως η παρακολούθηση του ματιού του χρήστη (Eye-Tracking) και η φωνητική εντολή (Voice Command) που αναμένεται να αντικαταστήσουν το σημερινό σύστημα αφής των smartphones. Ήδη η εφαρμογή της φωνητικής εντολής αναμένεται μέσα στο 2012 με τις νέες τηλεοράσεις Apple TV. 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και στον τρόπο ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο. Στο μέλλον ακόμη και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές θα απολαμβάνουν σταθερή ασύρματη πρόσβαση και εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα. Ίσως να μην είναι μακριά και η καθιέρωση ενός παγκόσμιου δορυφορικού δικτύου ίντερνετ.

                  

(II) Augmented Reality –AR

ΤΙ ΑΦΟΡΑ:

Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω σύνδεσης του φυσικού χώρου και του κυβερνοχώρου.

Η τεχνολογία Augmented Reality ή αλλιώς επαυξημένη πραγματικότητα ή αλλιώς ενισχυμένη πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία που υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια και χρησιμοποιείται ήδη στα κινητά τηλέφωνα. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ζωντανή προβολή ενός φυσικού περιβάλλοντος του οποίου όμως η πραγματικότητα είναι επαυξημένη με την προβολή πληροφοριών αλλά και εικονικών προσώπων ή χώρων σχεδιασμένων μέσα έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο συνδυασμός της κάμερας με το σύστημα GPS ενός κινητού τηλεφώνου επιτρέπουν την προβολή επιπλέον πληροφοριών για ένα γεωγραφικό σημείο, διαμορφώνοντας ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα. Παρέχονται δηλαδή πληροφορίες που περιλαμβάνουν κείμενα, ήχους και video και αφορούν ειδικά τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο χρήστης και στοχεύει η κάμερα του. Οι προβολές δεδομένων είναι δυνατές είτε από τις οθόνες κινητών είτε από ειδικά γυαλιά προβολής. Ακολουθεί σύνδεσμος με σχετικό video:

Δείτε ένα σχετικό video για την επαυξημένη πραγματικότητα

Η τεχνολογία Augmented Reality έχει πολλές ενδιαφέρουσες εφαρμογές ακόμα και στην νηπιακή φάση που βρίσκεται σήμερα. Καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες θα την χρησιμοποιούν στο μέλλον, και όλο και πιο πολλές πληροφορίες θα συνδέονται με σχετικά γεωγραφικά σημεία, οι εφαρμογές της εν λόγω τεχνολογίας θα περιοριστούν μόνο από την φαντασία των δημιουργών τους. Η τεχνολογία χαρακτηρίζεται ως επαναστατική καθώς συνδέει για πρώτη φορά τόσο άμεσα τον φυσικό κόσμο που ζούμε με την ατέρμονη ροή πληροφοριών του διαδικτύου.

   

(III) Custom Products CAD & 3D Printing

ΤΙ ΑΦΟΡΑ:

Εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδίασης προϊόντων και εκτύπωσης τους σε τρεις διαστάσεις.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι εφαρμογές σχεδίασης προϊόντων CAD (Computer-aided design) είναι εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των επαγγελματιών σχεδιαστών και των μηχανικών. Οι εφαρμογές CAD επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό προϊόντων σε τρεις διστάσεις (3D). Η πολυπλοκότητα όμως της χρήσης των συστημάτων CAD, καθιστά αυτές τις εφαρμογές δύσχρηστες για το μέσο καταναλωτή. Στο μέλλον, όμως, τα συστήματα CAD θα απλοποιηθούν σημαντικά και θα επιτρέπουν στον μέσο καταναλωτή να σχεδιάσει τα δικά του προϊόντα προσαρμοσμένα ακριβώς στις ανάγκες του. Εξατομίκευση δηλαδή της διαδικασίας σχεδιασμού προϊόντων με την επιλογή μεγέθους, χρώματος αλλά και ίσως την επιλογή μεταξύ πολλών περισσότερων χαρακτηριστικών. Σε πρώτη φάση σήμερα, ο καταναλωτής διαμορφώνει τα προϊόντα του διαδικτυακά, τα παραγγέλνει με την χρήση πιστωτικής κάρτας και τα λαμβάνει μέσω ταχυδρομείου. Η όλη διαδικασία είναι αργή και οι τιμές ακριβές. Στο μέλλον όμως, η αγορά των εξατομικευμένων προϊόντων θα μεγαλώσει δραστικά καθώς θα συνδυάζεται με ένα απλούστερο CAD σύστημα που θα λειτουργεί γρήγορα, ευέλικτα και με χαμηλό κόστος παραγωγής. Αργότερα και με την χρήση του 3D Printing θα γίνει δυνατή και η κατασκευή κάποιων προϊόντων απευθείας από τον χρήστη. Η εξατομίκευση προϊόντων μέσω CAD υπάρχει από σήμερα, όπως αναφέρθηκε. Ακολουθούν κάποιες σχετικές δημοφιλείς εφαρμογές.

Η εφαρμογή NIKEid για την εξατομικευμένη σχεδίαση ρούχων και αθλητικών υποδημάτων NIKE

Σχεδιασμός προϊόντων στον ιστοχώρο Ponoko

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (3D PRINTING)

Η τεχνολογία 3D Printing (3DP), αφορά την εκτύπωση στρωμάτων υλικού από μια ειδική συσκευή. Το κάθε στρώμα υλικού εκτυπώνεται πάνω στο προηγούμενο, για να δημιουργηθεί ως τελικό αποτέλεσμα ένα πραγματικό φυσικό μοντέλο. Θεωρητικά μπορεί να κατασκευαστεί οποιοδήποτε σχήμα σε οποιοδήποτε χρώμα. Η τεχνολογία 3D Printing υπάρχει εφαρμοσμένα ήδη από σήμερα αλλά μειονεκτεί σημαντικά καθώς η διαδικασία εκτύπωσης είναι αργή, δαπανηρή, και συχνά δεν παράγει εξαρτήματα αρκετά ισχυρά για πραγματική χρήση. Η εν λόγω τεχνολογία όμως αναμένεται να προοδεύσει σημαντικά στο μέλλον, και να είναι σε θέση να παράγει ισχυρή εξαρτήματα, γρήγορα και φτηνά. Η όλη διαδικασία ελέγχεται από μια εφαρμογή CAD (Computer-aided design).

Κατασκευάστε τα δικά σας 3D προϊόντα στο Shapeways

Το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον χρηματοδοτεί με 1,5 εκατ. δολάρια ένα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό πρόγραμμα για την κατασκευή μέσω 3D printer υλικών παρόμοιων με τα ανθρώπινα οστά.

Δείτε σχετικό video με το ερευνητικό πρόγραμμα από το διαδίκτυο

 

 

(IV) Cloud Computing

ΤΙ ΑΦΟΡΑ:

Υπολογιστική Νέφους και η σημασία της στην μείωση των περιβαντολλογικών ρύπων.

Η τεχνολογία του cloud computing (υπολογιστική νέφους) είναι μια από τις σημαντικότερες τεχνολογίες πληροφορικής του μέλλοντος. Οι εφαρμογές cloud computing είναι στη διάθεσή ενός χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (παράδειγμα σήμερα η υπηρεσία e-mail yahoo, gmail κτλ). Δηλαδή χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή που δεν είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή μας αλλά τρέχει απευθείας από το διαδίκτυο. Έτσι εξοικονομείται χρόνος, υπολογιστική δύναμη αλλά και κόστος. 

Ήδη εταιρείες όπως η IBM, η Google και η Yahoo έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια στην νέα αυτή τεχνολογική δομή ενώ εστιάζουν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες τους έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις επαναστατικές δυνατότητες του Cloud Computing στο έπακρο. Η αγορά υπηρεσιών Cloud Computing εκτιμάται σήμερα σε περίπου 50 δις δολάρια, ενώ σύμφωνα με την Merrill Lynch την επόμενη 5ετία αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 δις δολάρια. Η τεχνολογία του Cloud Computing θα κυριαρχήσει απόλυτα στο μέλλον.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ CLOUD COMPUTING

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση της τεχνολογίας Cloud Computing για το περιβάλλον είναι πολύ μεγάλα. Εκτιμάται ότι αν σήμερα η εν λόγω τεχνολογία χρησιμοποιούνταν πλήρως από όλους τους χρήστες πληροφορικής, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι στον πλανήτη θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 5% συνολικά ή αλλιώς 2,5 δισεκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ετησίως. Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την χρήση συστημάτων πληροφορικής ενδέχεται να διπλασιαστεί την επόμενη 10ετία, άρα η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων παγκόσμια θα μπορούσε να μειωθεί σε βάθος χρόνου έως και 5 δισεκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ετησίως. Σε παλιότερο άρθρο του Capitalinvest είχαμε καλύψει εκτεταμένα την τεχνολογία της Υπολογιστικής Νέφους:

 

Δύο εφαρμογές cloud computing που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς ανά τον κόσμο είναι το Google Docs και το iCloud της Apple.

Συνδεθείτε με το Google Docs

Συνδεθείτε με το iCloud της Apple

 

Οι εν λόγω τεχνολογίες σε συνδυασμό με πολλές άλλες εφαρμογές πληροφορικής όπως π.χ. η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και τα VoIP Phone θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που θα ζούμε και θα εργαζόμαστε στο μέλλον. 

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος

Share:
Go to Top