Με τον όρο eBusiness (electronic business) εννοούμε την διεξαγωγή επιχειρηματικότητας μέσα από το διαδίκτυο. Ο όρος eBusiness καθιερώθηκε το 1997 από μια διαφημιστική καμπάνια της IBM. Έκτοτε η ανάπτυξη του eBusiness είναι εντυπωσιακή. Οι χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο υπολογίζονται σήμερα σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια άτομα ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Όλες οι επιχειρήσεις αναθεωρούν κάθε μια από τις επιχειρηματικές τους πρακτικές ενσωματώνοντας τις νέες μεθόδους και τεχνικές eBusiness. Η αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης (online advertising) αυξάνεται επίσης ραγδαία. Αντίθετα, η Ελληνική αγορά ιντερνετ βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο και κρύβει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για την επόμενη 5ετία. Σας παρουσιάζουμε ένα σχέδιο πέντε βημάτων για να εισέλθετε γρήγορα και επιτυχημένα στην αγορά του eBusiness κατασκευάζοντας την δικιά σας ιστοσελίδα…

 

eBUSINESS: ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ INTERNET ΣΗΜΕΡΑ

ΣΧΕΔΙΟ 5 ΒΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ E-BUSINESS

Πολλές εταιρείες αναπτύσσουν ιστοσελίδες με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών τους λειτουργιών (πχ crm, aftersales, κτλ). Στον παρόν όμως άρθρο εστιάζουμε στην ανάπτυξη ιστοσελίδων με σκοπό την διεξαγωγή επιχειρηματικότητας και την επίτευξη απευθείας κέρδους. Ακολουθεί ένα σχέδιο 5 βημάτων που μπορεί να σας εξασφαλίσει την είσοδο στην πολλά υποσχόμενη νέα οικονομία του διαδικτύου.

 

ΒΗΜΑ-1) Πως κερδίζετε χρήματα -Καθορίστε το Είδος της Υπηρεσίας που θα προσφέρετε

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κερδίσετε χρήματα κατασκευάζοντας μια σελίδα στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα μπορείτε να κερδίσετε χρήματα κατασκευάζοντας:

Ιστοσελίδες που πωλούν απευθείας προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. e-shop, e-booking, e-ticket κτλ). Οι ιστοσελίδες αυτές μπορεί να πωλούν τα δικά σας προϊόντα και υπηρεσίες είτε να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων και να κερδίζετε μια προμήθεια επί των πωλήσεων (reseller). Μπορεί να κοστίσουν συνολικά από 3.000 ευρώ έως και 15.000 ευρώ (κατά περίπτωση και παραπάνω).

Θεματικές ιστοσελίδες που μέσα από ένα ποιοτικό περιεχόμενο θα προσελκύουν επισκέπτες και θα αποφέρουν διαφημιστικά κέρδη. Δηλαδή κέρδη μέσα από την διάθεση διαφημιστικού χώρου σε τρίτους (μέθοδοι Pay Per Click Advertising, Affiliating Programs κτλ). Παρόμοιες ιστοσελίδες μπορεί να κατασκευαστούν δωρεάν (blogs) αλλά και να κοστίσουν έως και 10.000 ευρώ (κατά περίπτωση και παραπάνω). Είναι απολύτως εφικτό να κερδίζετε ένα ποσό της τάξης των 0,10 € ανά click ή και πολύ παραπάνω.

Το είδος της υπηρεσίας που θέλετε να προσφέρετε καθορίζει τον τύπο της ιστοσελίδας που πρέπει να αναπτύξετε. Όποια επιλογή και να κάνετε πρέπει να βρίσκετε πάντα σε συνάρτηση με τον χρόνο και το budget που διαθέτετε.

 

ΒΗΜΑ-2) Εντοπίστε το Αντικείμενο και την Θεματολογία της Ιστοσελίδας

Στην περίπτωση κατασκευής ιστοσελίδων που πωλούν απευθείας προϊόντα και υπηρεσίες (πχ e-shop), η θεματολογία του περιεχομένου είναι δεδομένη και αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει ήδη μια επιχείρηση ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να αναπτύξει και να διαθέσει μια επιχείρηση στο άμεσο μέλλον. Σημειώστε ότι ένα ποιοτικό περιεχόμενο πληροφοριακού χαρακτήρα συμπληρώνει ιδανικά μια ιστοσελίδα πωλήσεων καθώς προσελκύει περισσότερους επισκέπτες.

Στην περίπτωση κατασκευής θεματικών ιστοσελίδων, το αντικείμενο και η ποιότητα του περιεχομένου είναι εξαιρετικά σημαντικοί, και καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία του όλου project. Πριν προχωρήσετε στην ανάπτυξη μιας θεματικής ιστοσελίδας πρέπει να αναλογιστείτε τα παρακάτω:

Υπάρχουσα Γνώση & Εξειδίκευση

Είναι σαφές ότι πρωτίστως πρέπει να επιλέγεται μια θεματολογία που θα μπορεί αργότερα να υποστηριχθεί από εσάς. Για παράδειγμα ένα λογιστής μπορεί να αναπτύξει και να υποστηρίξει μια ιστοσελίδα που ασχολείται με εξειδικευμένα λογιστικά θέματα δεν μπορεί όμως να αναπτύξει και να υποστηρίξει μια ιστοσελίδα που ασχολείται με ειδικευμένα τραπεζικά θέματα.

Αναμενόμενη Ζήτηση

Η αναμενόμενη ζήτηση για μια υπηρεσία / προϊόν είναι σίγουρα ένας από τους πιο θεμελιώδης παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία του σε μια αγορά. Συνιστάται εκτεταμένη έρευνα για την μέτρηση της ζήτησης στην αγορά που θέλετε να εξυπηρετήσετε. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ιδιαίτερα καινοτόμων δραστηριοτήτων που δεν υπάρχει γι’ αυτές  υπάρχουσα μετρήσιμη ζήτηση. Οι δραστηριότητες αυτές δημιουργούν ζήτηση (market creation) και μπορεί να αποβούν απίστευτα κερδοφόρες (πχ facebook). Μην αναζητάτε την ζήτηση στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας καθώς η αγορά ίντερνετ είναι παγκόσμια και οι υποψήφιοι πελάτες σας μπορεί να προέλθουν από όλα τα μέρη του κόσμου (εκτός εξαιρέσεων).

Αναμενόμενη Προσφορά –Επίπεδο Ανταγωνισμού

Όπως σε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα έτσι και στο eBusiness το επίπεδο του ανταγωνισμού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα μιας επένδυσης. Ένα αντικείμενο που υποεξυπηρετείται μπορεί να κρύβει μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία για εσάς. Χρειάζεται επίσης ή διεξαγωγή έρευνας από εσάς, και προσοχή μην αναλώνεται την έρευνα σας μόνο στην Ελλάδα αντίθετα αναζητήστε πιθανούς ανταγωνιστές σας και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι το διαδίκτυο είναι εξ’ ορισμού μια παγκόσμια αγορά που δεν αφήνει χώρο αλλά και δεν συγχωρεί εσωστρεφείς και τοπικιστές επιχειρηματίες. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη μιας δεύτερης γλώσσας (Αγγλικά) προτείνεται ανεπιφύλακτα.

Καινοτομία

Η καινοτομία είναι έννοια ταυτόσημη με τον όρο eBusiness και οδηγεί στρατηγικά στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μην πραγματοποιήσετε ποτέ μια επιχειρηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο αν δεν έχετε εντοπίσει πρώτα τουλάχιστον ένα σημείο διαφοροποίησης και πρωτοπορίας έναντι του ανταγωνισμού. Η καινοτομία αυτή μπορεί να προέλθει από το αντικείμενο δραστηριότητας ή από τον τρόπο που παρέχεται το αντικείμενο αυτό στην αγορά. Προσοχή όμως στον ενδεχόμενο μιμητισμό, η ύπαρξη μιας καινοτομίας / πρωτοπορίας χάνει από την αξία της αν δεν είναι διατηρήσιμη έναντι του ανταγωνισμού.

 

ΒΗΜΑ-3) Εντοπίστε και κατοχυρώστε το Σωστό Όνομα για την Ιστοσελίδα σας

Η επιλογή του σωστού ονόματος για την ιστοσελίδα σας (domain name) είναι πολύ σημαντική διαδικασία. Το όνομα της ιστοσελίδας είναι παράμετρος που δύσκολα θα αλλάξετε χωρίς κόστος στο μέλλον.

Η σωστή ονομασία μιας ιστοσελίδας (domain name) είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν την εμπορική της επιτυχία γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνονται βιαστικές επιλογές. Το ζητούμενο για μια ονομασία είναι να μπορεί να περιγράφει σωστά το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας αλλά όμως και να είναι όπως λέγεται ‘brandable’ ώστε να μπορεί να διαφημιστεί σωστά και να απομνημονεύεται εύκολα από τους επισκέπτες της. Τα μικρά και έβηχα ονόματα είναι πάντα πιο εύκολο να τα θυμάται κάποιος.

Κατοχύρωση / Απόκτηση ενός Ονόματος Ιστοσελίδας

Σημειώνεται ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε ένα domain name, ο ένας τρόπος είναι να το κατοχυρώσετε μέσα από κάποια εταιρεία καταχώρησης (αν είναι ελεύθερο) και ο άλλος είναι να το αγοράσετε στο διαδίκτυο πληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο.

Κόστος

Ένα όνομα όταν κατοχυρώνεται ελεύθερο κοστίζει περίπου 12 ευρώ τον χρόνο ενώ όταν ‘αγοράζεται’ από κάποιο άλλο μπορεί να κοστίζει από 50 ευρώ κατά αποκοπή έως και πολλά εκατομμύρια ευρώ (π,χ. η πώληση του ονόματος RealEstate.com που πραγματοποιήθηκε το 2003 κόστισε στον αγοραστή του 11 εκ. δολάρια).

Πριν καταλήξετε σε κάποιο όνομα πρέπει πρώτα να αποφασίσετε σε πιο κοινό θα απευθύνεστε. Για χρήση τοπικού ενδιαφέροντος επιλέξτε μια κατάληξη σε .gr ενώ για να απευθυνθείτε σε όλη την παγκόσμια αγορά επιλέξτε καλύτερα μια κατάληξη σε .com/.net.

 

ΒΗΜΑ-4) Κατασκευή της Ιστοσελίδας -Τι πρέπει να προσέξετε

Ανάγκη Κατασκευής Δυναμικής Ιστοσελίδας

Δυναμική είναι μια ιστοσελίδα που μπορεί να αλλάζει και να ανανεώνεται σε μορφή και περιεχόμενο συνέχεια. Η κατασκευή μιας δυναμικής και όχι μιας στατικής ιστοσελίδας πρέπει να θεωρείται δεδομένη επιλογή για την διεξαγωγή της παραμικρής eBusiness δραστηριότητας.

Τεχνολογία Κατασκευής Ιστοσελίδας

Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες κατασκευής ιστοσελίδων στην αγορά, η πιο διαδεδομένη τεχνολογία είναι η PHP. Από την άλλη υπάρχει η DotNetNuke τεχνολογία της Microsoft που είναι πιο καινούργια από την PHP προσφέροντας υψηλή ασφάλεια, το μειονέκτημα της είναι ότι δεν είναι διαδεδομένη στην Ευρώπη. Στο μέλλον όμως ίσως να επικρατήσει μια άλλη τεχνολογία με την ονομασία XHTML. Όποια και από τις τρεις προαναφερθέντες τεχνολογίες και να επιλέξετε ή και κάποια άλλη, οι δυνατότητες που προσφέρονται είναι τεράστιες και θα καλύψουν με ευκολία τις ανάγκες σας. Η χρήση τεχνικών εντυπωσιασμού όπως ενός εισαγωγικού Flash Intro δεν συνιστώνται ιδιαίτερα για την διεξαγωγή eBusiness αφού θα αποσπούν άδικα την προσοχή και θα κουράζουν τους επισκέπτες σας.

 

ΒΗΜΑ-5) Καταχώρηση και Διαφήμιση της Ιστοσελίδας σας 

Αφού κατασκευάσετε την ιστοσελίδα σας πρέπει να γίνουν τα παρακάτω βήματα:

Καταχώρηση σε Μηχανές Αναζήτησης και σε Καταλόγους του Διαδικτύου

Η καταχώρηση μια ιστοσελίδας σε διάφορες μηχανές αναζήτησης και καταλόγους είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε την διαδικασία μόνοι σας χωρίς κόστος, είτε να χρησιμοποιήσετε την βοήθεια κάποιου ειδικού πληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο. Κατά την καταχώρηση μπορεί να σας ζητηθούν τα Meta Keywords, τα οποία απλώς αποτελούν λέξεις που περιγράφουν πιο σωστά την ιστοσελίδα σας.

Διαφημιστικές Καταχωρήσεις στο Διαδίκτυο

Ο πιο εύκολος τρόπος να διαφημιστείτε στο διαδίκτυο είναι το σύστημα GoogleAdds. Αγοράζοντας ένα διαφημιστικό κουπόνι και προσδιορίζοντας κάποια keywords μπορείτε να προβάλετε στοχευμένα την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να διαφημιστείτε όπως για παράδειγμα να φτιάξετε ένα διαφημιστικό .pdf που θα μοιράσετε δωρεάν ή να αναρτήσετε ένα ενημερωτικό video στο YouTube. Μην ξεχνάτε όμως ποτέ ότι ο καλύτερος τρόπος διαφήμισης μιας ιστοσελίδας μακροπρόθεσμα είναι η ποιότητα και η συχνή ανανέωση του περιεχομένου της.

Παρουσία της Ιστοσελίδας σε Social Media

Τα social media αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, γι’ αυτό μια ιστοσελίδα πρέπει οπωσδήποτε να έχει παρουσία στο Facebook και ίσως και στο ανερχόμενο Twitter.

Search Engine Optimization (SEO)

Ο συγκεκριμένος όρος αφορά τις τεχνικές εκείνες που μπορούν να ανεβάσουν την ιστοσελίδα σας στην λίστα των εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης (ranking). Ο όρος ranking συνοδεύεται συνήθως με τον όρο traffic που αφορά το πόσο δημοφιλή είναι κάποια αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης.

 

Οι νέες Επιχειρηματικές Πρακτικές

Σήμερα όλες οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αναθεωρούν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές ενσωματώνοντας μεθόδους και τεχνικές eBusiness ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις τεράστιες δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο . Οι νέες αυτές πρακτικές αφορούν την σχέση Παρόχου / Δέκτη, και πιο συγκεκριμένα:

∟ Business-to-Business (B2B)

∟ Business-to-Government (B2G)

∟ Business-to-Employee (B2E)

∟ Business-to-Consumer (B2C)

∟ Consumer-to-Business (C2B)

∟ Consumer-to-Consumer (C2C)

∟ Government-to-Business (G2B)

∟ Government-to-Government (G2G)

∟ Government-to-Citizen (G2C)

 

Το eBusiness αφορά όλους και προσφέρει σήμερα μεγάλες δυνατότητες σε όσους έχουν τον χρόνο αλλά και κάποια χρήματα να διαθέσουν γι’ αυτό τον σκοπό. Η Ελληνική αγορά βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο και έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Παρόλα αυτά συνιστάται η στόχευση στην παγκόσμια αγορά του διαδικτύου, καθώς εκεί η επιχειρηματική σας δραστηριότητα μπορεί να αποβεί πραγματικά κερδοφόρα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

► ΣΕΠΕ O Σύνδεσμος των Επιχειρήσεων της Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top