Οι δύο τράπεζες διαθέτουν περίπου την ίδια τιμή και τον ίδιο αριθμό μετοχών (534 εκ. μετοχές η Άλφα και 539 εκ. η Eurobank) και κατά συνέπεια οι κεφαλοποιήσεις τους είναι σχεδόν ίδιες. Με δεδομένες και τις συζητήσεις μεταξύ των δύο διοικήσεων το καλοκαίρι του 2010 η αγορά προεξοφλεί μια μετοχική συνεργασία. Πιθανότατα μια συγχώνευση με ανταλλαγή μετοχών σε αναλογία 1 μετοχή της Άλφα προς 1 μετοχή της Eurobank. Η μετοχή της Άλφα Τράπεζας υπεραποδίδει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Από το χαμηλό κλείσιμο των 3,3 ευρώ έχει βρεθεί στα 4,1 ευρώ. Οι όγκοι συναλλαγών έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες συνεδριάσεις και ανέρχονται σταθερά άνω των 3 εκ. μετοχών ημερησίως. Οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών και οι μεγάλες αποστάσεις αγοραστών/πωλητών σε συνδυασμό με την αύξηση των συναλλαγών δημιουργούν την εντύπωση ότι τοποθετούνται επιθετικά ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια στην μετοχή. Αντίστοιχη ακριβώς συμπεριφορά παρουσιάζει και η μετοχή της Τραπέζης Eurobank που και αυτή διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 4 ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ H ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ALPHA BANK ΚΑΙ EUROBANK

Οι δύο τράπεζες διαπραγματεύονται στην ίδια χρηματιστηριακή τιμή και διαθέτουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό μετοχών (534 εκ. μετοχές η Άλφα και 539 εκ. η Eurobank) και κατά συνέπεια οι κεφαλοποιήσεις τους (Τιμή μετοχής Χ Συνολικός αριθμός μετοχών) είναι σχεδόν ίδιες. Με δεδομένες και τις συζητήσεις μεταξύ των δύο διοικήσεων το καλοκαίρι του 2010 η αγορά προεξοφλεί μια μετοχική συνεργασία των δύο τραπεζών. Πιθανότατα μια συγχώνευση με ανταλλαγή μετοχών σε αναλογία 1 μετοχή της Άλφα προς 1 μετοχή της Eurobank.

Παρόλο που μια τέτοια συμφωνία θα προσέφερε ικανοποίηση στην Ελληνική κυβέρνηση, στις παρούσες συνθήκες δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί, για λόγους που αφορούν την εξάρτηση των δύο τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την εκκρεμότητα της παρελθούσας έκδοσης προνομιούχων μετοχών. Πάντως δεν αποκλείεται οι δύο πλευρές να έχουν ήδη πραγματοποιήσει ήδη κάποια αρχική συμφωνία και ακόμα και μέσα στο 2011 να έχουμε την επίτευξη και την ανακοίνωση τελικής συμφωνίας.

Ένα ενδεχόμενο deal μεταξύ των δύο τραπεζών μεταξύ άλλων θα προσέδιδε κύρος στο νέο σχήμα, μεγαλύτερη άνεση δανεισμού από την διατραπεζική αγορά και τις αγορές κεφαλαίου ενώ παράλληλα θα προκαλούσε μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω διαφόρων συνεργιών.

Σε εποχές που οι κεφαλοποιήσεις των Ελληνικών τραπεζών διαμορφώνονται πολύ χαμηλότερα από την αξία των βιβλίων τους, μια ενδεχόμενη εξαγορά θα απέτρεπε φαινόμενα hostile takeover από ξένες τράπεζες. Σημειώνεται ότι περίπτωση επιθετικής εξαγοράς θα ήταν πιο πιθανόν να παρουσιαστεί στην Άλφα Τράπεζα. Στην Άλφα ο μεγαλύτερος μέτοχος (Γ. Κωστόπουλος) κατέχει μόλις το 9% του συνολικού κεφαλαίου την ίδια στιγμή που στην Eurobank η οικογένεια Λάτση ελέγχει περίπου το 45% των μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση η χρηματιστηριακή πορεία των μετοχών των δύο τραπεζών μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τις εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία και τις μεταβολές της αξίας των τιμών των ομολόγων και δευτερευόντως από οποιαδήποτε συμφωνία συγχώνευσης που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Σημειώνεται ότι το τραπεζικό σύστημα της χώρας έχει έκθεση άνω των 50 δις ευρώ σε Ελληνικά Ομόλογα γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πιστοληπτική του ικανότητα.

Η μετοχή της Άλφα βραχυχρόνια δεν αποκλείεται να πλησιάσει ακόμα και τα 4,7 ευρώ με τον γενικό δείκτη του ΧΑΑ πάνω από τις 1.600 μονάδες αλλά αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί ως σημάδι μακροπρόθεσμης ‘εισόδου’ καθώς μέσα στο 2011 οι Ελληνικές τράπεζες έχουν θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα που βρίσκονται τόσο πάνω όσο και κάτω από το ΄χαλί’.

Σημάδι εισόδου στην Ελληνική χρηματιστηριακή θα αποτελούσε μόνο μια σημαντική μεσοπρόθεσμη πτώση των τιμών των spread των Ελληνικών ομολόγων. Σημειώνεται ότι στην περιοχή των 1.000 μονάδων το Ελληνικό spread έχει σχηματίσει τριπλή κορυφή γεγονός που προδιαθέτει για την μεσομακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση του.

Σε κάθε περίπτωση στην πορεία των αγορών δεν πρέπει να υποβαθμιστεί η περίπτωση εθνικών εκλογών καθώς ιστορικά οι προεκλογικές περίοδοι προκαλούν προβλήματα στην Ελληνική οικονομία και το χρηματιστήριο. Σημειώνεται ότι οι ξένοι θεσμικοί έχουν ‘ποντάρει’ σε πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια και ενδεχόμενες εκλογές δεν έχουν προεξοφληθεί σε καμία περίπτωση στις τιμές των μετοχών.

 

Investment & Technology Solutions

21/1/2011

Share:
Go to Top