Ιστορικά, το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον εναλλάσσεται μεταξύ ειδών αγορών, της Asset Αγοράς (χρυσός, ασήμι, πετρέλαιο, σιτηρά) και της Paper Αγοράς (Ομόλογα, Μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια). Η δεκαετία του 2000 ήταν μια ξεκάθαρα Real Asset δεκαετία. Έχει ενδιαφέρον η άποψη του γνωστού επενδυτή  George Sorros ότι ο χρυσός θα αποτελέσει στο μέλλον τη μεγαλύτερη και τελευταία φούσκα αξιών. Ιστορικά, το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον εναλλάσσεται μεταξύ δύο ειδών αγορών:

-Tων Real Asset Αγορών (χρυσός, ασήμι, πετρέλαιο, σιτηρά κτλ)

-Των Paper Αγορών (Ομόλογα, Μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια κτλ)

Συνήθως οι τοποθετήσεις (άνοιγμα ʽθέσεωνʼ) του διεθνούς κεφαλαίου σε κάθε αγορά πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε 10ετίας ενώ στο τέλος παρατηρούνται ρευστοποιήσεις και πραγματοποίηση κέρδους. Δηλαδή ʽκλείνουνʼ θέσεις και αποκομίζονται τα κέρδη.

 

ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 10ΕΤΙΕΣ

Παρατηρώντας τις μεταβολές τιμών των τελευταίων 40 ετών μπορούμε να συμπεράνουμε τα παρακάτω:

10ετία 1970 : Χρηματιστηριακές Αγορές Πτώση –Πραγματικές Αγορές ΑΝΟΔΟΣ

10ετία 1980 : Χρηματιστηριακές Αγορές ΑΝΟΔΟΣ –Πραγματικές Αγορές Πτώση

10ετία 1990 : Χρηματιστηριακές Αγορές ΑΝΟΔΟΣ –Πραγματικές Αγορές Πτώση

10ετία 2000 : Χρηματιστηριακές Αγορές Πτώση –Πραγματικές Αγορές ΑΝΟΔΟΣ

Η κίνηση που πραγματοποιείται στις αγορές Real Asset και Paper Market είναι σε αντιδιαστολή γιατί το διεθνές επενδυτικό κεφάλαιο είναι περιορισμένο και δεν βρίσκεται σε αφθονία. Έτσι για παράδειγμα στις αρχές του 2000 όταν έκλειναν ʽβίαιαʼ θέσεις στα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια άνοιγαν ʽβίαιαʼ θέσεις σε χρυσό, πετρέλαιο κτλ. Σημαντικός παράγοντας του συντονισμού των κινήσεων του Μεγάλου Διεθνούς Κεφαλαίου αποτελούν οι προσυμφωνημένες κινήσεις, η εσωτερική πληροφόρηση και γενικότερα αθέμιτες επενδυτικές τακτικές που είναι ιδιαίτερα επωφελής μόνο για τους μεγάλους παίκτες κάθε αγοράς. Η 10ετία 2000 υπήρξε αναμφισβήτητα η δεκαετία των Real Asset αγορών (επενδυτικά μέταλλα, πετρέλαιο κτλ).

 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 

Την τελευταία 10ετία ο επενδυτικός χρυσός απόκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαρτοφυλάκια των διεθνών επενδυτών. Οι ράβδοι χρυσού γίνονται αποδεκτές ως μέσο συναλλαγής από περίπου 200 χώρες.

Από το 1871 έως το 1971, ίσχυε σε όλες τις βιομηχανικές χώρες, ο κανόνας του χρυσού. Τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν στις χώρες αυτές καλύπτονταν με αποθέματα χρυσού. Έτσι όλα τα κράτη, είχαν έναν άνωθεν περιορισμό, σχετικά με την ποσότητα του χρήματος που διοχέτευαν στην αγορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική ποσότητα χρυσού που υπάρχει πάνω στη γη, ανέρχεται σήμερα σε 157.000 τόνους ενώ κάθε χρόνο γίνεται εξόρυξη μόλις 2.500 τόνων σε όλη τη γη.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ GEORGE SORROS

Έχει ενδιαφέρον η άποψη του γνωστού πολυεκατομμυριούχου George Sorros ότι ο χρυσός θα αποτελέσει στο μέλλον τη μεγαλύτερη και τελευταία φούσκα αξιών.

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του χρυσού είναι πολλοί, οι πιο σημαντικοί από αυτούς αφορούν:

-Πορεία της Παγκόσμιας Οικονομίας και πληθωριστικές ανησυχίες

-Πορεία της ισοτιμίας του Αμερικάνικου Δολαρίου ($US)

-Προσφορά και μεταβολή της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού

-Ζήτηση από την πραγματική αγορά (πχ για την κατασκευή κοσμημάτων)

-Ζήτηση για επενδυτικό χρυσό από μεγάλα χαρτοφυλάκια

-Μεταβολή στα αποθέματα χρυσού των Κεντρικών Τραπεζών

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε περιόδους μεγάλων πολιτικών και οικονομικών κρίσεων (όπως συμβαίνει και σήμερα) ο χρυσός θεωρείται ως μέσο προστασίας, έναντι του κρυφού πληθωρισμού, των συχνών χρηματοπιστωτικών κρίσεων και της ανεξέλεγκτης εκτύπωσης χάρτινου χρήματος από τις Kεντρικές Tράπεζες των προηγμένων χώρων.

-Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι καθώς ο χρυσός και όλα τα άλλα πολύτιμα μέταλλα διαπραγματεύονται σε αμερικάνικα δολάρια ($), η συμπεριφορά τους στην αγορά βρίσκεται σε αντιδιαστολή και με την πορεία του δολαρίου. Δηλαδή σε περιόδους που το δολάριο κινείται ανοδικά η πορεία των πολύτιμων μετάλλων είναι καθοδική και το αντίθετο. Επιβεβαίωση του κανόνα αυτού γίνεται και στις ημέρες μας όπου το δολάριο βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ενώ τα πολύτιμα μέταλλα διαπραγματεύονται σε ιστορικά υψηλά.

 

 

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια

Share:
Go to Top