Σύμφωνα με έκθεση του τμήματος ανάλυσης commodities της Deutsche Bank οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων την περίοδο 2011 έως και 2015 αναμένεται να παρουσιάσουν συνολικά σημαντική αύξηση. Όσο αφορά την πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent, εκεί δεν αναμένονται μεγάλες κινήσεις εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των γεωτρήσεων που προγραμματίζονται για την επόμενη 5ετία, ειδικά στην Κίνα. Αντίθετα αναμένεται ισχυρή άνοδος της τιμής του ουρανίου (μετά το 2012) και σημαντικότατη άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, σε ποσοστό πλέον του 30% έως το 2015. Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται στοιχεία για τα μεγαλύτερα πυρηνικά ατυχήματα στον πλανήτη...

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

Παράλληλα στην άνοδο των ενεργειακών τιμών συμβάλουν οι συνεχιζόμενες κοινωνικές διαταραχές σε μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες που διαταράσσουν την παραγωγή και την διανομή του ‘μαύρου χρυσού’ στις βιομηχανικές χώρες της Δύσης και την Ασία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι προβλέψεις της Deutsche Bank για την μελλοντική πορεία των ενεργειακών προϊόντων.

Πίνακας: Προβλέψεις της πορείας των τιμών Ενεργειακών Προϊόντων για την περίοδο 2011-2015

    $US

2011

2012

2013

2014

Πετρέλαιο τύπου WTI

(ανά βαρέλι)

107,75

110,50

115,00

118,50

Πετρέλαιο τύπου Brent

(ανά βαρέλι)

117,50

117,50

120,0

122,50

Φυσικό Αέριο (US)

4,30

5,25

5,50

5,75

Άνθρακας (τόνος JAP)

126,00

140,00

115,00

90,00

Ουράνιο

(ανά λίβρα)

65,00

65,00

70,00

75,00

Πηγή: Deutsche Bank

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να κινηθούν αυξητικά χωρίς όμως υπερβολές. Αντίθετα όμως αναμένεται μια σημαντικότατη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου έως το 2015. Η τιμή του άνθρακα προβλέπεται να βαίνει μειούμενη ενώ η τιμή του ουρανίου αφού ξεπεραστούν τα προβλήματα στην Ιαπωνία προβλέπεται να ‘μπει’ ξανά σε έντονη ανοδική τροχιά.

 

Η τιμή του Ουρανίου και όλα τα Πυρηνικά Ατυχήματα στον πλανήτη

Στο γράφημα που ακολουθεί παρακάτω, παρουσιάζεται η πορεία της τιμής του ουρανίου από τις αρχές του 2010. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο η τιμή του ουρανίου (τύπος U308) παρουσίασε μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 80%. Η τιμή του ουρανίου ανέβηκε καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη ενώ συνέβαλε παράλληλα και το σημαντικό ράλι της τιμής του πετρελαίου κατά την ίδια περίοδο. Με αφορμή το σοβαρότατο πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (βαθμός επικινδυνότητας 6 προς 7) και την αναστολή / συρρίκνωση κρατικών πυρηνικών προγραμμάτων η τιμή του Ουρανίου σημείωσε μια σημαντική διόρθωση. Σύμφωνα όμως με την Deutsche Bank από το 2013 και μετά η τιμή του Ουρανίου αναμένεται να επανέλθει δυναμικά σε τροχιά ανόδου προς τα 75 Δολάρια ανά Λίβρα .   

Γράφημα: Η τιμή του Ουρανίου (τύπος U308) σε Δολάρια ανά Λίβρα ($USD/lib) από τις αρχές του 2010 έως σήμερα

Για να γίνει αντιληπτό πόσο σοβαρό υπήρξε το ατύχημα στην Ιαπωνία, παρουσιάζονται όλα τα Πυρηνικά Ατυχήματα που έχουν γίνει ιστορικά στον πλανήτη και ο βαθμός επικινδυνότητας αυτών.

Πίνακας: Τα Πυρηνικά Ατυχήματα στον πλανήτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

1957

(10 Οκτωβρίου)

Μεγάλη Βρετανία (Windscale)

5

1977

(22 Φεβρουαρίου)

Τσεχοσλοβακία

4

1979

(28 Νοεμβρίου)

ΗΠΑ

(Three mile island)

5

1980

(13 Μαρτίου)

Γαλλία

(Orleans)

4

1986

(26 Απριλίου)

Ουκρανία

(Chernobyl)

7

1993

(6 Απριλίου)

Ρωσία

(Tomsk)

4

1999

(30 Σεπτεμβρίου)

Ιαπωνία

(Ibaraki)

4

2011

(11 Μαρτίου)

Ιαπωνία

(Fukushima)

6 / 7

 

Δύο σενάρια για την πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι επιπτώσεις στην Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Οικονομία

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δύο σενάρια για την τιμή του πετρελαίου και εξετάζονται οι επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή και στην Παγκόσμια Οικονομία. Κατά το 1ο σενάριο, η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται και παραμένει στα 110 δολάρια / βαρέλι. Τα αποτελέσματα του 1ου σεναρίου αφορούν μείωση της Παγκόσμιας Ανάπτυξης κατά 0,4% και μείωση της Ανάπτυξης στην Ευρωζώνη κατά 0,5%, παράλληλα στην Ευρωζώνη αναμένεται αύξηση του πληθωρισμού κατά 0,4%.

Κατά το 2ο σενάριο, όπου η τιμή του πετρελαίου αναρριχάται  στα 150 δολάρια / βαρέλι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι πολύ πιο σοβαρές. Πιο συγκεκριμένα η Παγκόσμια Ανάπτυξη θα μειωθεί κατά 2% και η Ανάπτυξη στην Ευρωζώνη κατά 2,3%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κατά το 2ο σενάριο πάντα, αναμένεται να αυξηθεί επίσης σημαντικά κατά 2,3%.

 

Αναμενόμενη μεταβολή της παγκόσμιας ζήτησης και προσφοράς για πετρέλαιο την περίοδο 2011-2015

Παρακάτω εξετάζεται η πρόβλεψη για την μεταβολή της ζήτησης και της προσφοράς σε πετρέλαιο στον πλανήτη την επόμενη 5ετία.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Σύμφωνα με το τμήμα μελετών της Deutsche Bank, η παγκόσμια κατανάλωση σε πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 5% έως το 2015. Στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία αναμένεται μείωση της κατανάλωσης ενώ στις ΗΠΑ η αύξηση που προβλέπεται είναι πολύ μικρή. Η εκτιμώμενη αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης σε πετρέλαιο θα προέλθει από την Ασία και την Λατινική Αμερική. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτιμήσεις της Deutsche Bank του τμήματος Ag/London.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Αντίστοιχα, η παγκόσμια προσφορά σε πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθεί επίσης κατά την περίοδο 2011-2015. Καθώς η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει περισσότερες γεωτρήσεις γίνονται κερδοφόρες και άρα είναι λογική και αναμενόμενη η αύξηση της προσφοράς πετρελαίου στον πλανήτη. Σύμφωνα με την Deutsche Bank η από το 2011 έως το 2015 αναμένεται αύξηση της προσφοράς πετρελαίου κατά 15-20% από τις χώρες του ΟΠΕΚ ενώ μια πολύ μικρότερη άνοδο της τάξης του 1% και από τις χώρες εκτός ΟΠΕΚ. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι γεωτρήσεις πετρελαίου στην Κίνα αναμένεται να αυξηθούν δραματικά κατά την περίοδο 2011 έως το 2015 σε μια προσπάθεια η χώρα να μειώσει το ποσοστό των εισαγωγών και να καλύψει την τεράστια ζήτηση της βιομηχανίας της σε ‘μαύρο χρυσό’.

 

Investment & Technology Solutions 24/4/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr χωρίς την σχετική άδεια

Share:
Go to Top