Με τον όρο eBusiness (electronic business) εννοούμε την διεξαγωγή επιχειρηματικότητας μέσα από το διαδίκτυο. Ο όρος eBusiness καθιερώθηκε το 1997 από μια διαφημιστική καμπάνια της IBM. Έκτοτε η ανάπτυξη του eBusiness είναι εντυπωσιακή. Οι χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο υπολογίζονται σήμερα σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια άτομα ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Όλες οι επιχειρήσεις αναθεωρούν κάθε μια από τις επιχειρηματικές τους πρακτικές ενσωματώνοντας τις νέες μεθόδους και τεχνικές eBusiness. Η αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης (online advertising) αυξάνεται επίσης ραγδαία. Αντίθετα, η Ελληνική αγορά ιντερνετ βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο και κρύβει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για την επόμενη 5ετία. Σας παρουσιάζουμε ένα σχέδιο πέντε βημάτων για να εισέλθετε γρήγορα και επιτυχημένα στην αγορά του eBusiness κατασκευάζοντας την δικιά σας ιστοσελίδα…

 

Οι κρατικές και διακρατικές χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο R&D (Έρευνας και Ανάπτυξης) αλλά και οι ιδιωτικές ερευνητικές επενδύσεις κατευθύνουν το που οδεύουν οι μελλοντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις. Τέσσερις (4) γενικοί κλάδοι διεθνώς ευθύνονται σχεδόν για όλες τις νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις: ο Ιατρικός, ο Στρατιωτικός, ο Αεροδιαστημικός και ο Ευρέως Καταναλωτικός Κλάδος. Πολλές από τις τεχνολογίες που απολαμβάνουμε στην προσωπική μας ζωή σήμερα έχουν ανακαλυφθεί πολλές δεκαετίες πριν για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς. Οι οκτώ (8) μελλοντικές τεχνολογίες που παρουσιάζονται αφορούν τους κλάδους της ενέργειας, της ιατρικής αλλά και της πληροφορικής. Η ανακάλυψη μιας νέας τεχνολογίας δεν είναι ένα εντελώς τυχαίο φαινόμενο.

 

Όποιος πιστεύει ότι τίποτα στον κόσμο που αξίζει δεν προσφέρεται δωρεάν μάλλον δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το διαδίκτυο. Τα δωρεάν site που παρουσιάζονται δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στην Ελλάδα, παρόλαυτά, σχεδόν όλα, δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια επισκέψεις την ημέρα. Γιατί είναι δωρεάν? Σε πολλές περιπτώσεις, οι δημιουργοί του διαδικτύου αφήνουν μια δωρεάν περίοδο ώστε οι υπηρεσίες τους να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό. Επίσης η εν δυνάμει δυνατότητα προβολής διαφημίσεων αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο πίσω από κάθε δωρεάν παροχή υπηρεσίας. Οι 600 εκατ. χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν και ψάχνουν σήμερα στην Αγγλική, δημιουργούν ένα τεράστιο κοινό ικανό να στεγάσει και να μετουσιώσει κάθε πρωτότυπη ιδέα σε μια επιτυχημένη εμπορικά ιστοσελίδα.

 

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη είναι το βασικό μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην Ευρώπη. Η διάρκεια του είναι επτά έτη και καλύπτει την περίοδο 2007–2013. Αποτελεί τη συνέχεια του έκτου προγράμματος πλαίσιου (6ο ΠΠ) και προέκυψε ύστερα από  διαβουλεύσεις της επιστημονικής κοινότητας, ιδρυμάτων ερευνών και φορέων χάραξης πολιτικών, όπως και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς...

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται  (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Παρουσιάζεται η μέθοδος του Affiliate Marketing, που αυτή την στιγμή κάνει θραύση σε όλον τον κόσμο ενώ δειλά αλλά σταθερά αρχίζει και χρησιμοποιείται στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τις Ελληνικές Επιχειρήσεις να αυξήσουν δραματικά τις πωλήσεις τους (και τις εξαγωγές τους) χωρίς ουσιαστικά  επιπλέον κόστος. Ενώ για τα φυσικά πρόσωπα, μέσα από το Affiliate Marketing η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο μπορεί να γίνει αποδοτική με ελάχιστα κεφάλαια αρκεί να υπάρχει η δημιουργικότητα και η γνώση κάποιου ατόμου. Μια μορφή affiliate marketing είναι και οι ιστοσελίδες προσφορών (deal sites) που έχουν κερδίσει ήδη ένα μεγάλο κοινό στην Ελλάδα. Επίσης οι διαφημίσεις που προβάλουν σλόγκαν όπως «Δούλεψε στο σπίτι» αναφέρονται ουσιαστικά σε εργαλεία και τεχνικές τύπου Affiliate Marketing. Το Affiliate Marketing επιτρέπει σε κάποιον που βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να κερδίσει χρήματα μέσα από το διαδίκτυο, πουλώντας ονομαστικά ή ανώνυμα τα προϊόντα ή τις  υπηρεσίες τρίτων.