Η πληροφορική αποτελεί έναν κλάδο με τεράστιες προοπτικές για το μέλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και φυσικά παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο οι επενδύσεις πληροφορικής απολαμβάνουν υψηλής επιλεξιμότητας τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Παρουσιάζονται όλες τις ευκαιρίες επιδότησης για τις επενδύσεις πληροφορικής στην Ελλάδα ξεκινώντας από τα μικρά προγράμματα του ΕΣΠΑ, και καταλήγοντας στο πρόγραμμα ICT 4 που άνοιξε πρόσφατα, αλλά και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης του Αναπτυξιακού Νόμου. Επισημαίνεται ότι οι ευκαιρίες χρηματοδότησης αφορούν και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Εξαιρουμένου του ICT4, όλα τα υπόλοιπα προγράμματα επιδότησης έχουν εφαρμογή και σε άλλους κλάδους της οικονομίας (όπως μεταποίηση, υπηρεσίες και τουρισμός)…

 

Το σχέδιο Νέα Οικονομία 2012-2016 που προτείνεται αποσκοπεί στην δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα με στόχευση στη Νέα Οικονομία. Η Νέα Οικονομία με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες μπορεί να κάνει την Ελλάδα ξανά ανταγωνιστική και παράλληλα να προσφέρει ένα ισχυρότατο όραμα για τους νέους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 η παγκόσμια αγορά πληροφορικής στοχεύει να προσεγγίσει το όριο του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα, το 2011 οι δαπάνες για πληροφορική διεθνώς θα φτάσουν περίπου τα  965 δις ευρώ, αυξημένες κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2010 (πηγή ΣΕΠΕ) ενώ για το 2012 οι εκτιμήσεις αφορούν παγκόσμια αύξηση κατά 5,4%.

 

 

Πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί ότι η μόνη διέξοδος από την κρίση της Ελληνικής Οικονομίας βρίσκεται στην οικονομία της γνώσης και της τεχνολογίας. Ο μύθος που καλλιεργείται -ότι η μείωση του εργατικού κόστους θα οδηγήσει την Ελλάδα και σ’ ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές- αργά ή γρήγορα θα καταρριφθεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι πιο εύρωστες και οι πιο ανταγωνιστικές χώρες στον πλανήτη ηγούνται στην κούρσα της γνώσης και της τεχνολογίας και όχι στην κούρσα του χαμηλότερου δυνατού εργατικού κόστους. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται μια συνέντευξη με μια Ελληνική εταιρεία, την Viocare Holding, που επενδύει στην οικονομία της γνώσης και επιχειρεί αυτόν τον καιρό την είσοδο της στην χρηματιστηριακή αγορά του Nasdaq…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Συνεργασία 2011» από την ΓΓΕΤ απευθύνεται σε συμπράξεις εγχώριων παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους καθώς επίσης σε ερευνητικά κέντρα και σε ερευνητικά ινστιτούτα, σε πανεπιστήμια ΑΕΙ και σε άλλους φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν έργα Ε&Τ στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται από  25% έως και 80% του επενδυτικού σχεδίου ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται από 30.000 έως και 3 εκ. ευρώ. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν την προμήθεια οργάνων και ερευνητικού εξοπλισμού, τις αμοιβές ερευνητικού προσωπικού, την αγορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση ειδικών τεχνικών μελετών...

 

Ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 Growth ή «Ανάπτυξη προϊόντων –υπηρεσιών Πληροφορικής Επικοινωνιών». Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ θα επιδοτεί μεσαία και μεγάλα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών με εφαρμογή σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας. Επιλέξιμες προς συμμετοχή θεωρούνται τόσο υφιστάμενες και υπό-σύσταση εταιρείες όλων των νομικών μορφών, όσο και συμπράξεις εταιρειών. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 35% έως 80% ανάλογα και με τις επιλέξιμες ενέργειες κάθε επενδυτικής πρότασης. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού, την αγορά τεχνογνωσίας καθώς και άλλες δαπάνες λειτουργικής φύσεως...

 

Το νεό πρόγραμμα επιδότησης για την έρευνα και την τεχνολογία απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και συμπράξεις ΜΜΕ επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών που θέλουν να επενδύσουν στην έρευνα. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται από 50% (για την Βασική Έρευνα) έως και 100% (για την Επιδεικτική Έρευνα). Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών έργων ανέρχεται από 50.000 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών αφορούν  τις αμοιβές προσωπικού (υφιστάμενου και νέου), τις δαπάνες για την  προμήθεια εξοπλισμού και οργάνων, τις δαπάνες για την αγορά τεχνογνωσίας και τις δαπάνες για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνικών μελετών…