Από της από τις 15 Νοεμβρίου 2011 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2012 είναι ενεργή η κατάθεση επενδυτικών προτάσεων σε ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ. Στο νέο πρόγραμμα επιχορηγείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα από ανέργους και νέους επιχειρηματίες σε ποσοστό επιδότησης 100%. Δικαιούχοι στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου αλλά και όσοι έχουν ξεκινήσει νέα επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου του 2011, και μετά, και είναι μεταξύ 18 και 64 ετών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 έως και 20.000 ευρώ, ενώ προστίθενται άλλες 15.000 ευρώ χρηματοδότηση στην περίπτωση της δημιουργίας νέας θέσης εργασίας.

Παρουσιάζονται δέκα νέα επαγγέλματα στις ΗΠΑ με σημαντικές οικονομικές απολαβές. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των επαγγελμάτων είναι ότι δεν υπήρχαν πριν από δέκα χρόνια. Οι νέες τεχνολογίες κυριαρχούν, καθώς τέσσερα από τα δέκα νέα επαγγέλματα που παρουσιάζονται αφορούν στο διαδίκτυο, δύο αφορούν στις υπηρεσίες υγείας, δύο στην εκπαίδευση, ένα στην ανακύκλωση και ένα στις λοιπές υπηρεσίες. Οι ελάχιστες ετήσιες απολαβές ανέρχονται σε 30.000 δολάρια ΗΠΑ και οι μέγιστες σε 200.000 δολάρια ΗΠΑ ενώ σχεδόν όλα τα νέα επαγγέλματα απαιτούν την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου (Bachelor's degree). Είναι πολύ πιθανόν τα επόμενα χρόνια τα περισσότερα από αυτά τα επαγγέλματα να παρουσιάσουν ζήτηση και στην Ελλάδα...

Ευκαιρία στην γυναικεία επιχειρηματικότητα στο Νότιο Αιγαίο και στην Στερεά Ελλάδα προσφέρει ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της πράξης: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64». Πιο συγκεκριμένα επιδοτεί άνεργες γυναίκες στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με το ποσό των 24.000 ευρώ. Προτεραιότητα δίνεται στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων που διακρίνονται για την εξωστρέφεια και τον καινοτομικό τους χαρακτήρα. Η πρώτη δόση, ύψους 6.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 14,4 εκατ. ευρώ, ενώ ανοικτές είναι οι ημερομηνίες για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων...

Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011 από τον ΟΕΚ ξεκίνησε την 28η Μαρτίου 2011 και θα παραμείνει ανοιχτό σε προτάσεις από τους ενδιαφερομένους έως και την 1η Ιουλίου 2011. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 110 εκ. ευρώ ενώ απευθύνεται σε 120.000 δικαιούχους. Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη κάποιου στο πρόγραμμα ορίστηκε σε 12.000 ευρώ ενώ εισοδήματα έως 9.000 ευρώ δικαιούνται μεγαλύτερη επιδότηση. Το πρόγραμμα έχει έτος αναφοράς το 2009 και επιδοτεί 125 ευρώ τον μήνα για εισόδημα έως 6.000 ευρώ, 105 ευρώ το μήνα για εισόδημα έως 9.000 ευρώ, και επίδομα 85 ευρώ τον μήνα για εισόδημα έως και 12.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011 από τον ΟΕΚ ξεκίνησε την 28η Μαρτίου 2011 και θα παραμείνει ανοιχτό για τους ενδιαφερομένους έως την 1η Ιουλίου 2011. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ ενώ απευθύνεται σε 120.000 δικαιούχους.

 

Σύμφωνα με την Fast Future Research στην έκθεση της με τίτλο «The Shape of Jobs to Come» που δημοσιεύτηκε το 2010 παρουσιάζονται είκοσι (20) μελλοντικά επαγγέλματα που ενδέχεται να εμφανιστούν στον κόσμο μας από το 2020 έως και το 2030. 

Ακολουθεί η λίστα με τα είκοσι (20) πιο ενδιαφέροντα επαγγέλματα του μέλλοντος της Fast Future Research:

Subcategories

Συνδέσεις: