Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
OOIAAOAEO

 

ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

http://www.ypes.gr 

Υπουργείο Οικονομικών

http://www.minfin.gr 

Υπουργείο Εξωτερικών

http://www.mfa.gr 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

http://www.mod.mil.gr

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

http://www.ypoian.gr/

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

http://www.ypeka.gr/

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

http://www.ypepth.gr/

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

http://www.yme.gr/

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

http://www.ypakp.gr/

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

http://www.yyka.gov.gr/

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

http://www.minagric.gr/

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

http://www.ministryofjustice.gr/

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

http://www.yptp.gr/

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

http://www.yppo.gr/

  

ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο
http://www.europarl.europa.eu

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://www.consilium.europa.eu

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://ec.europa.eu/

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
http://bei.eu.int/

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Στατιστική Υπηρεσία της Επιτροπής (ESTAT)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/...

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Seventh Framerwork Programme-FP7

Loans and Grants of the EU

EuropeAid - Co-operation Office

Employment and Social Affairs

Competitiveness

CULTURE Programme 2007-2013

DAPHNE Programme

EQUAL Programme

ERASMUS Programme

eContentplus Programme

eTEN

eTwinning

EUROPE FOR CITIZENS Programme

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)

HEALTH Programme 2007-2013

Humanitarian Aid Office - ECHO

Intelligent Energy - Europe Programme

INTERREG

LEADER+ Initiative

LEONARDO DA VINCI Programme

LIFE +

The Civil Protection Financial Instrument

Funding Eco-Innovation

LINGUA Programme

MARCO POLO Programme

MEDA Programme

MEDIA Programme

MINERVA Programme

PERICLES Programme

PHARE Programme

SOCRATES Programme

TACIS Programme

Town-twinning

YOUTH ProgrammeΕπιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 ..