Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΟΑΕΔ / ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται  (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.Το νέο Πρόγραμμα Επιδότησης ανέργων με τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» αποσκοπεί στην ενίσχυση ανέργων ώστε να ξεκινήσουν την δικιά τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκατ ευρώ για την διετία 2014-2015, ενώ επιλέξιμη θεωρείται σχεδόν όλη η Ελληνική Επικράτεια. Κάθε άνεργος μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ με 10.000 ευρώ, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί σε 3 δόσεις. Δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ηλικίας από 18 έως και 35 ετών. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα επιδότησης έχει προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ που άρα θα φτάσουν για 2.000 ανέργους, μήπως όμως θα έπρεπε να είχε προϋπολογισμό πολύ πολύ μεγαλύτερο..?Οι ευμετάβλητες συνθήκες στην αγορά εργασίας διεθνώς αλλά και οι αλλαγές που συντελούνται συνεχώς στην τεχνολογία δημιουργούν ή αφαιρούν ζήτηση εργασίας από ένα κλάδο της οικονομίας. Ο μέσος εργαζόμενος στις αναπτυγμένες αγορές αλλάζει περίπου 6 φορές επαγγελματική σταδιοδρομία κατά την διάρκεια της ζωής του. Το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα την επόμενη 10ετία αναμένεται να αλλάξει ριζικά. Κάποια στιγμή η ύφεση θα κοπάσει και οι νέες θέσεις εργασίας στην χώρα θα επανέλθουν, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα επανέλθουν και στους ίδιους κλάδους που χάνονται σήμερα. Παρουσιάζονται οκτώ επαγγέλματα με μεγάλες προοπτικές μεταξύ αυτών, μηχανικός βιοϊατρικής, αρχιτέκτονας δικτύων, καλλιτέχνης πολυμέσων αλλά και Athletic Trainer…Έως την 17η Φεβρουαρίου του 2012 θα παραμείνει ενεργή η κατάθεση επενδυτικών προτάσεων από ανέργους για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Στο πρόγραμμα επιχορηγείται με 100% η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους σε όλη την Ελλάδα. Δικαιούχοι είναι όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου και είναι μεταξύ 18 και 64 ετών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, ενώ άλλες 15.000 ευρώ επιπλέον κρατικής χρηματοδότησης προστίθενται σε περίπτωση  δημιουργίας μιας θέσης εργασίας...Συνεχίζοντας την αναφορά στις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε μεγάλους οργανισμούς του εξωτερικού με κύρος και υψηλές απολαβές, παρουσιάζονται τέσσερις ακόμα διεθνείς οργανισμοί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, αλλά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Οργανισμοί, οι οποίοι δίνουν την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες για επαγγελματική καταξίωση και μισθολογική ανέλιξη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε όλους τους οργανισμούς υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ανοικτές θέσεις εργασίας… Καθώς οι συνθήκες εργασίας γίνονται ολοένα και δυσκολότερες στη χώρα μας, πολλοί νέοι επιλέγουν την εύρεση εργασίας στο εξωτερικό προκειμένου να βρουν ένα καλύτερο και πιο προσοδοφόρο εργασιακό περιβάλλον. Πέρα από τις διεθνείς ιδιωτικές εταιρείες, υπάρχουν και διάφοροι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και διεθνείς υπηρεσίες που προσφέρουν θέσεις εργασίας και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ακολουθεί η παρουσίαση τεσσάρων μεγάλων διεθνών οργανισμών όπως και επιπλέον συνδέσεις ευρέσεως εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και κατεβάσματα υποδειγμάτων βιογραφικών (CV) αλλά και συνδέσεις εύρεσης υποτροφιών…Παρουσιάζεται ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας. Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 100%, τόσο τις δαπάνες κατάρτισης των εργαζομένων μιας επιχείρησης, όσο και τις δαπάνες για την πρόσληψη νέου προσωπικού. Οι ανώτατος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέλθει έως και στις 20.000 ευρώ, ενώ άλλες 15.000 ευρώ προστίθενται σε περίπτωση πρόσληψης ενός εργαζομένου. Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται επίσης οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό από την 15η Νοεμβρίου του 2011 έως και την 17η Φεβρουαρίου του 2012…Ευκαιρία στην γυναικεία επιχειρηματικότητα στο Νότιο Αιγαίο και στην Στερεά Ελλάδα προσφέρει ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της πράξης: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64». Πιο συγκεκριμένα επιδοτεί άνεργες γυναίκες στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με το ποσό των 24.000 ευρώ. Προτεραιότητα δίνεται στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων που διακρίνονται για την εξωστρέφεια και τον καινοτομικό τους χαρακτήρα. Η πρώτη δόση, ύψους 6.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 14,4 εκατ. ευρώ, ενώ ανοικτές είναι οι ημερομηνίες για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων...Εξαιτίας της υψηλής ανεργίας, αλλά και της δύσκολης οικονομικής συγκύριας γενικότερα που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι νέοι σκέφτονται την ιδέα της μετακίνησης τους στο εξωτερικό, προς αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών. Η εγκατάσταση στο εξωτερικό (μόνιμή ή προσωρινή) γίνεται απόφαση για όλο και περισσότερους άνεργους συμπολίτες μας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τεσσάρων μεγάλων διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Unicef, Unesco, και Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη - OSCE). Παρουσιάζονται επίσης χρήσιμες συμβουλές αλλά και μια σειρά συνδέσεων σε ιστοσελίδες που προσφέρουν θέσεις εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό...Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Fast Future Research στην έκθεση της με τίτλο «Shape of Jobs to Come» που δημοσιεύτηκε το 2010 παρουσιάζονται είκοσι (20) νέα μελλοντικά επαγγέλματα που ενδέχεται να εμφανιστούν στην ζωή μας τις δύο επόμενες δεκαετίες. Κάποια από αυτά τα μελλοντικά επαγγέλματα ίσως προκαλέσουν γέλιο, όπως οι αστυνόμοι καιρικών μετατροπών. ¶λλα επαγγέλματα ίσως προκαλέσουν φόβο, όπως οι βοηθοί καραντίνας για την αντιμετώπιση θανατηφόρων ιών. Το σίγουρο όμως είναι ότι τα επαγγέλματα αυτά μας υποδεικνύουν αρκετές αλήθειες για τις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις διεθνώς αλλά και μας αποκαλύπτουν στοιχεία για το πώς θα είναι η ζωή μας μετά από μερικές δεκαετίες…Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Έκτακτη Ενίσχυση των Επιχειρήσεων» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2011 αφορά και φιλοδοξεί να ενισχύσει  20.000 ελληνικές επιχειρήσεις με 10.000 ευρώ έκαστη. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά το μισθοδοτικό κόστος, δηλαδή τις δαπάνες μισθοδοσίας και τις δαπάνες ασφάλισης. Όσες επιχειρήσεις λάβουν μέρος στο πρόγραμμα επιχορήγησης «Έκτακτη Ενίσχυση των Επιχειρήσεων» θα υποχρεωθούν στην διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων τους...Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά το μήνα Ιούνιο ανήλθαν σε 687.173 άτομα. Από αυτά, το 57,6% είναι γυναίκες και το 42,4% είναι άνδρες. Ο αριθμός των ανέργων παρουσιάζει αύξηση κατά 0,32% σε σχέση με τον μήνα Μαϊο 2011. Η πιο πρόσφατη καταγραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) τον Απρίλιο, αναφέρει ανεργία στην Ελλάδα σε ποσοστό 15,8%, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι εντός του 2011 θα ξεπεράσει και το 16%. Σύμφωνα και με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι περικοπές στις συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας στο δημόσιο τομέα και το πάγωμα των προσλήψεων αναμένεται να οδηγήσουν την ανεργία στην Ελλάδα σε νέα ρεκόρ το 2012...Παρουσιάζονται δέκα νέα επαγγέλματα στις ΗΠΑ με σημαντικές οικονομικές απολαβές. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των επαγγελμάτων είναι ότι δεν υπήρχαν πριν από δέκα χρόνια. Οι νέες τεχνολογίες κυριαρχούν, καθώς τέσσερα από τα δέκα νέα επαγγέλματα που παρουσιάζονται αφορούν στο διαδίκτυο, δύο αφορούν στις υπηρεσίες υγείας, δύο στην εκπαίδευση, ένα στην ανακύκλωση και ένα στις λοιπές υπηρεσίες. Οι ελάχιστες ετήσιες απολαβές ανέρχονται σε 30.000 δολάρια ΗΠΑ και οι μέγιστες σε 200.000 δολάρια ΗΠΑ ενώ σχεδόν όλα τα νέα επαγγέλματα απαιτούν την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου (Bachelor's degree). Είναι πολύ πιθανόν τα επόμενα χρόνια τα περισσότερα από αυτά τα επαγγέλματα να παρουσιάσουν ζήτηση και στην Ελλάδα...Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011 από τον ΟΕΚ ξεκίνησε την 28η Μαρτίου 2011 και θα παραμείνει ανοιχτό σε προτάσεις από τους ενδιαφερομένους έως και την 1η Ιουλίου 2011. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 110 εκ. ευρώ ενώ απευθύνεται σε 120.000 δικαιούχους. Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη κάποιου στο πρόγραμμα ορίστηκε σε 12.000 ευρώ ενώ εισοδήματα έως 9.000 ευρώ δικαιούνται μεγαλύτερη επιδότηση. Το πρόγραμμα έχει έτος αναφοράς το 2009 και επιδοτεί 125 ευρώ τον μήνα για εισόδημα έως 6.000 ευρώ, 105 ευρώ το μήνα για εισόδημα έως 9.000 ευρώ, και επίδομα 85 ευρώ τον μήνα για εισόδημα έως και 12.000 ευρώ…Κατά το δΆ τρίμηνο του 2010 ο δείκτης της ανεργίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 14,2% πραγματοποιώντας υψηλό 13 ετών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος η ανεργία θα φτάσει σε ποσοστό 16,5% εντός του 2011 αν συνεχιστεί η αυξητική τάση του δΆ τριμήνου 2010. Με στοιχεία Φεβρουαρίου του 2011 στα μητρώα του ΟΑΕΔ εμφανίζονταν 692.496 άνεργοι δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ο ΟΑΕΔ θα προκηρύξει πέντε νέα προγράμματα μέσα στο 2011 που αναμένεται να ωφελήσουν 100.000 εργαζόμενους και άνεργους στον ιδιωτικό τομέα…

 Πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ που διαρκεί από την Δευτέρα 17/1/2011 έως και την Πέμπτη 17/3/2011. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και οποιασδήποτε νομικής μορφής που απασχολούν 20-49 άτομα. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) που είναι επιλέξιμο ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκατριών (13,00) Ευρώ…..