Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Η μελισσοκομία εκτός από μια ευχάριστη ιδιωτική ενασχόληση μπορεί να αποτελέσει μία σημαντικότατη εναλλακτική πηγή εισοδήματος. Από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών η Ελλάδα ευνοεί ιδιαίτερα την μελισσοκομία ενώ και από πλευράς καταλληλότητας χλωρίδας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Σήμερα στη χώρα μας εκτρέφονται περίπου 1.400.000 σμήνη μελισσών εγκατεστημένα σχεδόν στο σύνολό τους σε ευρωπαϊκές κυψέλες, με ετήσια παραγωγή μελιού 14.000 τόνους.  Με βασικό προϊόν το μέλι αλλά και πολλά ακόμη υποπροϊόντα η μελισσοκομία μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα εξωστρεφή δραστηριότητα. Η βασική ομάδα των έξι χωρών που καταναλώνει άνω του 80% των ελληνικών εξαγωγών, αποτελείται από τις Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Κύπρο, Καναδά, και ΗΠΑ...Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στις δυνατότητες της καλλιέργειας αρωματικών αλλά και φαρμακευτικών φυτών, παρουσιάζεται η καλλιέργεια των φυτών της δάφνης και της αρμπαρόριζας. Οι δύο εν λόγω μορφές καλλιέργειας μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα αποδοτικές για τους παραγωγούς τους, ειδικά στην περίπτωση της βιολογικής γεωργίας. Όπως έχει αναφερθεί ξανά, από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών η Ελλάδα ευνοεί ιδιαίτερα την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ενώ από πλευράς καταλληλότητας χλωρίδας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Η επενδυτική ενασχόληση με την βιολογική γεωργία δύναται να φανεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τους Έλληνες γεωργούς αρκεί να πραγματοποιηθεί με την συνδρομή γεωπόνου αλλά και βάσει ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου...Το νέο πρόγραμμα επιδότησης LEADER που ξεκίνησε ήδη και θα διαρκέσει έως και την 02/10/2012 αφορά εξήντα τρία (63) χωριά και πόλεις έντεκα (11) δήμων στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων σε τομείς όπως μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (τυροκομεία, οινοποιεία, μονάδες τεμαχισμού κρέατος, κτλ), μονάδες τυποποίησης προϊόντων (μέλι, αβγά, ξηροί καρποί κτλ), μονάδες εστίασης και αναψυχής, τουριστικά καταλύματα και αγροκτήματα καθώς και επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, παντοπωλεία, επιχειρήσεις οικοτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης κτλ. Τα ποσοστά επιδότησης είναι της τάξης του 50% και τα χρήματα που θα διατεθούν συνολικά είναι 6,7 εκατ. Ευρώ...Παρουσιάζεται η καλλιέργεια ενός δέντρου με μεγάλες οικονομικές προοπτικές ανάπτυξης, της Στέβιας. Ένα δέντρο εύκολα προσαρμόσιμο στο Ελληνικό κλίμα αλλά και που μπορεί να ευδοκιμήσει σε αμμώδη και μικρής γονιμότητας εδάφη. Τα φύλλα της Στέβιας έχουν 35 έως 40 φορές μεγαλύτερη γλυκύτητα από τη ζάχαρη χωρίς θερμίδες και υδατάνθρακες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια μεγάλη αγορά κατανάλωσης ζάχαρης και γλυκαντικών ουσιών όπου η χρήση ζάχαρης φτάνει τους 31 εκατ. τόνους ετησίως όταν η παγκόσμια κατανάλωση συνολικά ανέρχεται σε 160 εκατ. τόνους. Ήδη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και ιδιώτες με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα...Το Μέτρο 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που έχει προκηρυχθεί, επιχορηγεί υφιστάμενες επιχειρήσεις στους κλάδους της Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευμάτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Στόχος του προγράμματος επιδότησης με προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ είναι η ενίσχυση Ελληνικών Επιχειρήσεων στις σημερινές συνθήκες ύφεσης. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών έργων δύναται να ανέλθει από 20.000 ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται για μικρές επιχειρήσεις σε 40-60%, για μεσαίες επιχειρήσεις σε 35-55% και για μεγάλες επιχειρήσεις σε 20-50%. Η ίδια συμμετοχή πρέπει τεκμηριωμένα να ανέρχεται κατΆ ελάχιστον σε 5% του επενδυτικού σχεδίου…Η στροφή των διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή προκάλεσε μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά των βιολογικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης την τελευταία 10ετία ανήλθαν σε 10%-15%. Πρώτη στην μέση κατανάλωση βιολογικών προϊόντων ανά κάτοικο είναι η Δανία και ακολουθεί η Σουηδία, η Αυστρία και η Γερμανία. Στην Ελλάδα όλο και περισσότεροι παραγωγοί στρέφονται σε βιολογικές καλλιέργειες προσδοκώντας υψηλότερες αποδόσεις. Παρουσιάζεται το πρόγραμμα επιδότησης «Βιολογική Γεωργία» που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ αλλά και πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας στις βιολογικές καλλιέργειες μέσα από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο...Σε συνέχεια με πρότερα άρθρα όπου έγινε αναφορά στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, παρουσιάζεται η επένδυση μέσω της καλλιέργειας δύο ακόμη αρωματικών βοτάνων, του δενδρολίβανου και του θυμαριού. Μια αρκετά υποσχόμενη επένδυση με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και που μπορεί να αποφέρει ιδιαίτερα υψηλά κέρδη. Η απόδοση των εναλλακτικών αυτών καλλιεργειών αυξάνεται στην περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας. Τα εν λόγω βότανα εμφανίζουν υψηλή ζήτηση εξαιτίας της αυξανόμενης χρήσης τους στη μαγειρική. Σήμερα, αποκτούν επιπλέον χρήσεις και συμπερασματικά δύνανται να προσφέρουν ένα ελκυστικό εισόδημα σε υφιστάμενους και νέους γεωργούς που βρίσκονται σε αναζήτηση για εναλλακτικές αγροτικές καλλιέργειες…Το Μέτρο 123Α αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης για την υλοποίηση αγροτικών επενδύσεων  που αναμένεται να ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2011. Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιδοτεί επενδύσεις στον τομέα τόσο της μεταποίησης όσο και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων και έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Στόχος του μέτρου 123Α είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των μικρών αλλά και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, με τη στήριξη τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωσης της ποιότητας, καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους. Τα ποσοστά της επιδότησης  κυμαίνονται από 40% έως 65% ενώ ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να ανέλθει από 100.000 ευρώ έως και 10.000.000 ευρώ...Συνεχίζοντας την αναφορά στην καλλιέργεια και τις δυνατότητες των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών παρουσιάζονται οι καλλιέργειες ρίγανης, μέντας και λεβάντας. Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες διαθέτουν έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα και μπορούν να αποφέρουν ικανοποιητικά κέρδη στους παραγωγούς τους, ειδικά στην περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας. Από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών η Ελλάδα ευνοεί ιδιαίτερα την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ενώ από πλευράς καταλληλότητας χλωρίδας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως.  Η επενδυτική ενασχόληση με τις καλλιέργειες της ρίγανης, της μέντας και της λεβάντας δύναται να φανεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα αρκεί να γίνει με την συνδρομή γεωπόνου και βάσει ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου...Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στις εναλλακτικές γεωργικές καλλιέργειες που θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα σε νέους αγρότες, παρουσιάζεται η καλλιέργεια ενός δέντρου, της ροδιάς. Ένα δέντρο εύκολα προσαρμόσιμο στο Ελληνικό κλίμα αλλά και που μπορεί να ευδοκιμήσει σε μειονεκτικά και σε υποβαθμισμένα εδάφη ενώ μπορεί να συντηρηθεί ακόμη και με υφάλμυρο νερό. Παράλληλα, τα προϊόντα του δέντρου παρουσιάζουν ζήτηση από εταιρείες της βιομηχανίας των Τροφίμων αλλά και των Φαρμάκων και των Καλλυντικών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εγχώρια αγορά απορροφά ποσότητες ροδιών που κυμαίνονται μεταξύ 1.000- 1.200 τόνων, εκ των οποίων οι 400 τόνοι παράγονται εγχώρια και οι 800 τόνοι εισάγονται...Η παγκόσμια αγορά σαλιγκαροτροφίας ξεπερνά σε μέγεθος τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο (μόνο για την Βιομηχανία Τροφίμων). H παγκόσμια προσφορά για σαλιγκάρια καλύπτει απλώς το 10% της παγκόσμιας ζήτησης γεγονός που εξηγεί και τις πολύ υψηλές τιμές πώλησης του τελικού προϊόντος. Μεγάλο πλεονέκτημα της σαλιγκαροτροφίας είναι ότι αποτελεί συμβολαιακή γεωργία και κατά συνέπεια είναι από την αρχή εξασφαλισμένη η πώληση όλης της ετήσιας παραγωγής έναντι προκαθορισμένης τιμής. Σοβαρό μειονέκτημα αποτελεί η έλλειψη τεχνογνωσίας στην χώρα γεγονός που καθιστά πολλές μονάδες ως μη αποδοτικές...Διέξοδο στην κρίση της Ελληνικής γεωργίας δύναται να αποτελέσει και η καλλιέργεια αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών ως εναλλακτική επένδυση με ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα. Παγκοσμίως ο κλάδος ξεπερνά σε μέγεθος τα 20 δις ευρώ με την Ευρώπη να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές. Ηγετικό ρόλο στην παραγωγή και αξιοποίηση αρωματικών φυτών κατέχουν οι χώρες της Ασίας, ενώ οι ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία και Γαλλία αποτελούν τους κύριους αγοραστές. Στην Ελλάδα ευδοκιμούν περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη εκ των οποίων τα 60 θεωρούνται και μελισσοτροφικά.  Βασικό συστατικό των αρωματικών φυτών είναι τα αιθέρια έλαια που προσδίδουν ιδιαίτερες ιδιότητες όπως και αντιμικροβιακή, τονωτική και αντισηπτική δράση...Μια ελκυστική επένδυση, με ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα για τους νέους αγρότες, και όχι μόνο, αποτελεί η καλλιέργεια μανιταριών. Το μανιτάρι θεωρείται ιδανική επένδυση για μικρές αγροτουριστικές μονάδες καθώς και για μικρές μονάδες βιολογικής καλλιέργειας. Σήμερα στην Ελλάδα καλλιεργούνται δύο είδη μανιταριών σε επιχειρηματική κλίμακα, το λευκό μανιτάρι Agaricus και το πλευρωτό μανιτάρι Pleurotus. Η Ελληνική αγορά έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης καθώς η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 30% της συνολικής εγχώριας  κατανάλωσης. Η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 11.000 τόνους μανιταριών ετησίως. Το έλλειμμα της εγχώριας προσφοράς και της ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Κίνα...Στόχος του μέτρου 121 "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" είναι η βελτίωση της δυναμικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αποσκοπώντας στην προσέλκυση νέων αγροτών που θα επενδύσουν και απασχοληθούν βιοποριστικά με τη Ελληνική γη. Ο προϋπολογισμός των έργων μπορεί να ανέλθει έως και 300.000 ευρώ ενώ το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως 75%. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων από 18/2/2011 έως 31/5/2011.....