Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Το Νέο αυτό Πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε μια σειρα από στρατηγικούς τομείς που περιλαμβάνει την Πληροφορική, Τεχνολογία, Βιομηχανία Τροφίμων, Δημιουργικές Βιομηχανίες, Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, και Υγεία. Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2015. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 50% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη.

Το Νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς: Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική, Τεχνολογία και Υγεία. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 130 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων.  Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 52 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να ενεργοποιηθεί του επόμενους μήνες. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 40% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ.Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης "Εξωστρέφεια ΙΙ" απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του εμπορίου καθώς και σε ομάδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται από 30% έως και 55% επί του συνολικού προϋπολογισμού (ανάλογα κυρίως με τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης). Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού έργου είναι 20.000 ευρώ ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 200.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού και την προμήθεια εξοπλισμού. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό σε επενδυτικές προτάσεις έως και τις 10 Οκτωβρίου 2013…To πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» αφορά τόσο νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων και των νομικών μορφών που είναι διατεθειμένες να υλοποιήσουν καινοτόμες επενδύσεις στην χώρα. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου μπορεί να ανέλθει από 30.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ για την μεταποίηση και από 20.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους. Το πρόγραμμα που δεν απαιτεί την τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και να παραμείνει ανοιχτό σε επενδυτικές προτάσεις έως την 18η Οκτωβρίου 2011…Πρόγραμμα επιχορήγησης για υφιστάμενες επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και του εμπορίου (οι εμπορικές συμμετέχουν μόνο ως συνεργαζόμενες) καθώς και για ομάδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (τριών τουλάχιστον). Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 40-50% επί του συνολικού προϋπολογισμού (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης) ενώ ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να ανέλθει από 30.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό από 11 Μαρτίου έως 24 Μαΐου 2011…Πρόγραμμα επιδότησης για τις εταιρείες μεταποίησης ανοικτό έως την 12/1/2011. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 35% έως 50% ενώ ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να ανέλθει από 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις. Σημαντικό πλεονέκτημα η μη υποχρέωση απόδειξης της ίδιας συμμετοχής.....