Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί ότι η μόνη διέξοδος από την κρίση της Ελληνικής Οικονομίας βρίσκεται στην οικονομία της γνώσης και της τεχνολογίας. Ο μύθος που καλλιεργείται -ότι η μείωση του εργατικού κόστους θα οδηγήσει την Ελλάδα και σ’ ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές- αργά ή γρήγορα θα καταρριφθεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι πιο εύρωστες και οι πιο ανταγωνιστικές χώρες στον πλανήτη ηγούνται στην κούρσα της γνώσης και της τεχνολογίας και όχι στην κούρσα του χαμηλότερου δυνατού εργατικού κόστους. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται μια συνέντευξη με μια Ελληνική εταιρεία, την Viocare Holding, που επενδύει στην οικονομία της γνώσης και επιχειρεί αυτόν τον καιρό την είσοδο της στην χρηματιστηριακή αγορά του NasdaqΟι οκτώ (8) μελλοντικές τεχνολογίες που παρουσιάζονται αφορούν τους κλάδους της ενέργειας, της ιατρικής αλλά και της πληροφορικής. Η ανακάλυψη μιας νέας τεχνολογίας δεν είναι ένα εντελώς τυχαίο φαινόμενο. Οι κρατικές και διακρατικές χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο R&D (Έρευνας και Ανάπτυξης) αλλά και οι ιδιωτικές ερευνητικές επενδύσεις κατευθύνουν το που οδεύουν οι μελλοντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις. Τέσσερις (4) γενικοί κλάδοι διεθνώς ευθύνονται σχεδόν για όλες τις νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις: ο Ιατρικός, ο Στρατιωτικός, ο Αεροδιαστημικός και ο Ευρέως Καταναλωτικός Κλάδος. Πολλές από τις τεχνολογίες που απολαμβάνουμε στην προσωπική μας ζωή σήμερα έχουν ανακαλυφθεί πολλές δεκαετίες πριν για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτεται το μικρό μυστικό του Ίντερνετ που έρχεται από το 1958...Ξεκινά προσεχώς το πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 Growth ή «Ανάπτυξη προϊόντων –υπηρεσιών Πληροφορικής Επικοινωνιών». Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ θα επιδοτεί μεσαία και μεγάλα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών με εφαρμογή σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας. Επιλέξιμες προς συμμετοχή θεωρούνται τόσο υφιστάμενες και υπό-σύσταση εταιρείες όλων των νομικών μορφών, όσο και συμπράξεις εταιρειών. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 35% έως 80% ανάλογα και με τις επιλέξιμες ενέργειες κάθε επενδυτικής πρότασης. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού, την αγορά τεχνογνωσίας καθώς και άλλες δαπάνες λειτουργικής φύσεως...Το τελευταίο σύνορο των επιτευγμάτων της επιστήμης δεν βρίσκεται στην  απεραντοσύνη του διαστήματος αλλά στην μικροσκοπική σφαίρα του ατόμου. Η νανοτεχνολογία (Nanotechnology –NT) είναι η σημαντικότερη τεχνολογία κατασκευής του 21ου αιώνα και αναμένεται να προκαλέσει μια επανάσταση στην παγκόσμια οικονομία τις επόμενες δεκαετίες (2020-2050) αντίστοιχη με αυτήν της βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη. Οι εφαρμογές της νανοεπιστήμης σήμερα αφορούν τομείς όπως η ένδυση και γενικότερα η βιομηχανία νάνο-υλικών, η ιατρική αλλά και η πληροφορική...Το ερευνητικό πρόγραμμα «Συνεργασία 2011» από την ΓΓΕΤ απευθύνεται σε συμπράξεις εγχώριων παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους καθώς επίσης σε ερευνητικά κέντρα και σε ερευνητικά ινστιτούτα, σε πανεπιστήμια ΑΕΙ και σε άλλους φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν έργα Ε&Τ στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται από  25% έως και 80% του επενδυτικού σχεδίου ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται από 30.000 έως και 3 εκ. ευρώ. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν την προμήθεια οργάνων και ερευνητικού εξοπλισμού, τις αμοιβές ερευνητικού προσωπικού, την αγορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση ειδικών τεχνικών μελετών...Το νεό πρόγραμμα επιδότησης για την έρευνα και την τεχνολογία απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και συμπράξεις ΜΜΕ επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών που θέλουν να επενδύσουν στην έρευνα. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται από 50% (για την Βασική Έρευνα) έως και 100% (για την Επιδεικτική Έρευνα). Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών έργων ανέρχεται από 50.000 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών αφορούν  τις αμοιβές προσωπικού (υφιστάμενου και νέου), τις δαπάνες για την  προμήθεια εξοπλισμού και οργάνων, τις δαπάνες για την αγορά τεχνογνωσίας και τις δαπάνες για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνικών μελετών…Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη είναι το βασικό μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην Ευρώπη. Η διάρκεια του είναι επτά έτη και καλύπτει την περίοδο 2007–2013. Αποτελεί τη συνέχεια του έκτου προγράμματος πλαίσιου (6ο ΠΠ) και προέκυψε ύστερα από  διαβουλεύσεις της επιστημονικής κοινότητας, ιδρυμάτων ερευνών και φορέων χάραξης πολιτικών, όπως και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς...To RoboEarth είναι μια πρωτοποριακή ερευνητική προσπάθεια που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο διαδίκτυο (World Wide Web). Ένα διαδίκτυο ειδικά σχεδιασμένο για τα robots της Ευρώπης. Απώτερος στόχος του τετραετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το 7ο Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας (δράση Cognitive Systems and Robotics Initiative) είναι η ‘πληροφοριακή ενοποίηση’ των robots ώστε να γίνουν αποδοτικότερα για την ανθρωπότητα...   ..