Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων στη χώρα. Πρόσφατα, η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στην ψήφιση τροποποιητικών διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 δημιουργώντας πιο φιλικές προοπτικές προς τους επενδυτές. Στα πλαίσια αυτά προστίθενται νέες δραστηριότητες προς επιδότηση ενώ περιορίζονται οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και την διευκόλυνση των επίδοξων επενδυτών. Παράλληλα στην εν λόγω ψηφοφορία υπήρξαν και αποφάσεις που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον Νόμο 3299/2004. Παρουσιάζονται όλες οι σημαντικές αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο σύμφωνα με την νέα νομοθεσία καθώς και τα σημαντικότερα στοιχεία αυτού όπως διαμορφώνονται σήμερα..Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το σημαντικότερο  χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση μεσαίων και μεγάλων  επενδύσεων στην Ελλάδα και έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων αφορούν την  Επιχορήγηση Κεφαλαίου, την Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, τις Φορολογικές απαλλαγές και τα Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ. Ο Ελάχιστος  προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ενώ το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 15% έως 55%. Ήδη από την 1η Οκτωβρίου είναι ανοικτός ο 4ος κύκλος του Αναπτυξιακού, ο οποίος και θα παραταθεί έως και την 31/12/2012. Παρουσιάζονται 16 σημεία τροποποίησης του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 που αναμένεται να ψηφιστούν και να ισχύσουν σύντομα..Ξεκινά από την 1η Ιουλίου 2011 και διαρκεί έως και την 31η Αυγούστου 2011 η διαδικασία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος "Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων". Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Ενισχύεται αποκλειστικά και μόνο το λειτουργικό κόστος των νέων επιχειρήσεων και οι δαπάνες leasing ενώ το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει έως και το 1 εκ. ευρώ. Επισημαίνεται η ανάγκη τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής των επενδυτών σε ποσοστό 30% επί του συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η ανάγκη τεκμηρίωσης της εξασφάλισης της έδρας εγκατάστασης της επένδυσης...Ξεκινά και επίσημα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος της Ελλάδας 3908/2011 ο οποίος θα παραμείνει ‘ανοιχτός’  έως τα τέλη Μαΐου 2011. Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ενισχύει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις (επιχορήγηση, φοροαπαλλαγή, επιδότηση leasing και λήψη δανείων με ευνοϊκούς όρους). Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2011 ανέρχεται σε 4,4 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 1,2 δις ευρώ αφορούν επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα 3,2 δις ευρώ αφορούν φοροαπαλλαγές. Με στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε 29 χρόνια λειτουργίας των Εθνικών Αναπτυξιακών Νόμων έχουν εγκριθεί πάνω από 21.000 επενδυτικά σχέδια και έχουν δημιουργηθεί πάνω από 150.000 θέσεις εργασίας…Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 ποτελεί το κορυφαίο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση μεσαίων και μεγάλων τουριστικών επενδύσεων σε  όλη την Ελληνική Επικράτεια. Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων αφορούν την Επιχορήγηση Κεφαλαίου, την Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, τις Φορολογικές απαλλαγές και τα Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ. Ο Ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων διαμορφώνεται σε 100.000 ευρώ ενώ το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 15% έως 50%. Σύντομα ξεκινά η διαδικασία καταθέσεων προτάσεων από τους επενδυτές και θα διαρκέσει έως τα τέλη Απριλίου 2012…Ο κύριος χρηματοδοτικός άξονας του κρατικού προγράμματος επενδύσεων. Απευθύνεται σε όλους του κλάδους της οικονομίας και θεωρεί επιλέξιμες τις Yπό Iδρυση, Nέες και Yφιστάμενες επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 15% έως και 50% ενώ ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί θα να ανέλθει από 100.000 ευρώ έως και να ξεπεράσει τα 50 εκ. ευρώ. Η πρώτη φάση κατάθεσης επενδυτικών προτάσεων για φέτος ξεκινά και ολοκληρώνεται εντός Απριλίου 2012. Για πρώτη φορά η επιλεξιμότητα των προτάσεων καθορίζεται βάσει συγκριτικής βαθμολόγησης...
..