Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Το Bitcoin που εφευρέθηκε το 2008 από τον Satoshi Nakomoto είναι το πρώτο και το πιο δημοφιλές ψηφιακό νόμισμα σε όλο τον κόσμο. Το Bitcoin είναι ένα πλήρως αποκεντρωμένο νόμισμα ανοιχτού κώδικα (open source) που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να αγοράσουν on-line ή να στείλουν χρήματα σε όλο τον κόσμο. Μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης Bitcoin αποτελεί το ότι δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός, ενώ όλες οι συναλλαγές γίνονται 100% ηλεκτρονικά. Σήμερα σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν περισσότερες από 70 cryptocurrencies με κεφαλαιοποίηση άνω του ενός (1) εκατομμυρίου δολαρίων έκαστη..Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» είναι ανοικτό για επενδυτικές προτάσεις και μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε ιδιώτης ή και μικρή επιχείρηση αρκεί να έχει την ιδιοκτησία ή την επικαρπία του ακινήτου και μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα του. Όλη η Ελληνική Επικράτεια είναι επιλέξιμη, ενώ τα επιλέξιμα έργα έχουν ισχύ έως 10 kW στην Ηπειρωτική Ελλάδα και έως 5 kW στα μη συνδεδεμένα νησιά. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού είναι περί τα 20.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο εισόδημα (σε τιμές 2012) είναι περί τα 4.000 ευρώ. Η τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από την ΔΕΗ θα υποχωρεί σταδιακά έως το 2018, έτσι ώστε η τιμή αγοράς από 250,00 ευρώ / MWh σήμερα θα διαμορφωθεί σε 143,87 ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι θεωρητικά ο κύκλος ζωής των συστημάτων αυτών ανέρχεται σε 25 έτη..Η αγορά FOREX είναι συντομογραφία των λέξεων Foreign Exchange και αφορά την παγκόσμια αγορά συναλλάγματος. Η αγορά FOREX δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1970  καθώς άλλαζε το παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών από ένα σύστημα σταθερής τιμής νομίσματος σε ένα νέο σύστημα μεταβλητής τιμής νομίσματος. Το 1977, οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές στην αγορά FOREX ανέρχονταν μόλις στα 6 δις δολάρια ημερησίως. Σήμερα, σύμφωνα και με στοιχεία που αφορούν το 2011, η αγορά συναλλάγματος (FOREX) υπολογίζεται ότι πραγματοποιεί ημερησίως μέσες συναλλαγές αξίας περίπου 4 τρις δολαρίων...Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» προσφέρει την δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους μιας κατοικίας, μέσω του κινήτρου της επιχορήγησης. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό έως και το 2015 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων. Σημειώνεται ότι έως σήμερα, σε καμία Ελληνική Περιφέρεια δεν έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια. Επιλέξιμα για το πρόγραμμα επιδότησης είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989. Η διαδικασία συμμετοχής στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο βήματα, την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας. Ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε πρότασης στα 15.000 ευρώ ενώ και ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος...Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων από τις αρχές του 2009 κινούνται έντονα ανοδικά. Η κρίση δημόσιου χρέους της ευρωζώνης, η αποδυνάμωση του αμερικάνικου δολαρίου αλλά και οι αναμενόμενες πληθωριστικές τάσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού παρέχουν τα εχέγγυα για την συνέχιση της ανόδου των τιμών και το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η επένδυση σε πολύτιμα μέταλλα, σε ποσοστό 10% επί της αξίας ενός χαρτοφυλακίου, συμβάλει στην μείωση του επενδυτικού κινδύνου. Ο χρυσός, ο άργυρος αλλά και η πλατίνα χρησιμοποιούνται ως τα κύρια εργαλεία αντιστάθμισης επενδυτικού κινδύνου, παρόλα αυτά κανένα από τα τρία δεν βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με τα πιο πολύτιμα μέταλλα. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται πέντε διαφορετικοί τρόποι για να επενδύσετε σε πολύτιμα μέταλλα…Σε μια χρονική περίοδο που κρατικά πυρηνικά προγράμματα αναστέλλονται και που η τιμή του πετρελαίου αναρριχάται ξανά προς τα 113 δολάρια / βαρέλι η συζήτηση για στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020 το 20% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη να προέρχεται από ΑΠΕ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό - στόχος για το 2020 έχει τεθεί στο 40% όταν το 2010 ανήλθε μόλις στο 10%. Οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα θεωρούνται βιώσιμες και αποδοτικές παρά το γεγονός ότι πλέον δεν εντάσσονται στις διατάξεις του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου...Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) δημιουργείται με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων και την εκμετάλλευση τους ως μια ενιαία περιουσία. Το είδος όπως και τα όρια των τοποθετήσεων ορίζονται στον Κανονισμό Σύστασης του. Τα αμοιβαία Διαχείρισης Διαθεσίμων είναι η πιο ασφαλής επιλογή καθώς επενδύουν αποκλειστικά σε προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα. Τα Μικτά Αμοιβαία επενδύουν σε ομόλογα και μετοχές ενώ τα Μετοχικά επενδύουν κυρίως σε μετοχές. Τα  ETFs (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στο εξωτερικό ανω την μέγιστη διασπορά επενδυτικού κινδύνου εξασφαλίζουν τα Funds of Funds…Τα τελευταία δύο χρόνια η τιμή του πετρελαίου έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό ράλι. Πιο συγκεκριμένα, από τα 35 δολάρια το βαρέλι στο τέλος του 2008 ανέρχεται στα 91 περίπου δολάρια το βαρέλι στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2011. Η ανάπτυξη της Αμερικάνικης οικονομίας σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση του δολαρίου συντελούν ισχυρά στην κατεύθυνση αυτή. Iστορικά η τιμή του πετρελαίου παρουσιάζει μια ευρεία διακύμανση μεταξύ των 30 και των 150 δολαρίων ανά βαρέλι...

Καθώς ο πόλεμος στον χρηματοπιστωτικό κλάδο είναι ένας πόλεμος μεγέθους κεφαλαίου, το τεράστιο μέγεθος ενεργητικού που έχει ένα hedge fund ανοίγει τις πόρτες σε όλους τους επενδυτικούς χώρους. Απολαμβάνοντας προνόμια όπως χαμηλές προμήθειες συναλλαγών, φοροαπαλλαγές και κυρίως εκ των έσω πληροφόρηση σε εξελίξεις μακροοικονομικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα...Ιστορικά, το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον εναλλάσσεται μεταξύ ειδών αγορών, της Asset Αγοράς (χρυσός, ασήμι, πετρέλαιο, σιτηρά) και της Paper Αγοράς (Ομόλογα, Μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια). Η δεκαετία του 2000 ήταν μια ξεκάθαρα Real Asset δεκαετία. Έχει ενδιαφέρον η άποψη του γνωστού επενδυτή  George Sorros ότι ο χρυσός θα αποτελέσει στο μέλλον τη μεγαλύτερη και τελευταία φούσκα αξιών. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα στο 2010 διπλασίασε τις επενδύσεις της εταιρείας του σε χρυσό.....