Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙEJoint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι “κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της.

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε για το 2016. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Σκοπός η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση (σε αναλογία 1:1) μεταξύ του Ταμείου και της εκάστοτε Τράπεζας. Συνοπτικά στη δράση εντάσσονται όλα τα δανειακά προϊόντα που ανήκουν σε δυο κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται από τα 2 υποπρογράμματα.Το CrowdFunding αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος χρηματοδότησης ενός έργου (project) ή ακόμα και μιας απλής ιδέας για ένα νέο προϊόν. Υπάρχουν δεκάδες ιστοσελίδες CrowdFunding από όλο τον κόσμο που λειτουργούν ως υπεραγορές κεφαλαίων και αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή χρηματοδότες που διαθέτουν κεφάλαια και δημιουργικούς ανθρώπους που αναζητούν κεφάλαια ώστε να αναπτύξουν εμπορικά τις ιδέες τους. Θα εκπλαγείτε με το μέγεθος αυτής της αγοράς σήμερα. Συνήθως οι ιστοσελίδες Crowdfunding χρεώνουν 4-5% επί των συγκεντρωθέντων κεφαλαίων. Τα έργα που δύναται να χρηματοδοτηθούν αφορούν από τεχνολογικά startups και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες (non-profit) έως και προσωπικές ανάγκες, και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Παρουσιάζονται οι 10 καλύτερες CrowdFunding αγορές σε όλο τον κόσμο...

Το πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ 2013 για την μεταποίηση, τον τουρισμό και το εμπόριο / υπηρεσίες θα παραμείνει ανοικτό σε καταθέσεις επενδυτικών προτάσεων έως και την 25η Απριλίου 2013. Το πρόγραμμα επιδότησης θα ενισχύσει τόσο τα επενδυτικά έργα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων όσο και τα επενδυτικά σχέδια υφισταμένων επιχειρήσεων, όλων των νομικών μορφών. Οι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί ανέρχονται από 20.000 έως και 300.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως και 60%. Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν από κτιριακές εργασίες και την προμήθεια εξοπλισμού έως και την πιστοποίηση της επιχείρησης και τις δαπάνες προώθησης. Πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις επιδοτούνται και οι λειτουργικές δαπάνες έως και 20.000 ευρώ…Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ 2012 που αναμένεται σύντομα επιχορηγεί τόσο νέες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της Οικονομίας (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων σε συνθήκες ύφεσης. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι λυτές, ειδικά σε ότι αφορά τις νέες επιχειρήσεις, ενώ τα ποσοστά της επιχορήγησης είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Ειδικότερα οι μικρές νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις επιδοτούνται σε ποσοστά 50-60% ενώ οι μεσαίες σε ποσοστά 40-50%. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών έργων δύναται να ανέλθει από 20.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ...Το νέο πρόγραμμα ευνοϊκών δανείων Microfinance (Μικροδάνεια) εντάσσεται στην χρηματοδοτική πρωτοβουλία Jeremie. Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση δανείων έως και 25.000 ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν από την 1/1/2005. Τα δάνεια  χορηγούνται μέσω της Τράπεζας Alpha Bank και το επιτόκιο των δανείων είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο πλέον περιθωρίου από 1,75% έως 5,00%, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ…Σημαντικό εργαλείο για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας το έτος 2012 θα αποτελέσουν τα προγράμματα επιδότησης που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται μια σειρά από επενδυτικά προγράμματα, προσανατολισμένα στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός αλλά και η αγροτική οικονομία. Τα ποσοστά της επιδότησης που θα προσφέρονται στους επενδυτές ανέρχονται από το 15% έως και το 100% του επενδυτικού έργου, ενώ η ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους θα επιδοτηθεί και το 2012..Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης και δυσφήμισης της χώρας, οι  προσπάθειες των Ελληνικών επιχειρήσεων για προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Παρόλα αυτά οι Ελληνικές εξαγωγές στο 9μηνο του 2011 εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες. Σε ετήσια βάση, στο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2010 έως Σεπτεμβρίου 2011 οι Ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,3%. Το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" του ΟΑΕΠ που παρουσιάζεται προσφέρει στους Έλληνες εξαγωγείς ευνοϊκά δάνεια προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές. Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται πληροφορίες για την δομή και τα υπόλοιπα προγράμματα του ΟΑΕΠ...Ξεκινά από την 15η Νοεμβρίου του 2011 η κατάθεση επενδυτικών προτάσεων σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ. Στο νέο πρόγραμμα επιχορηγείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους, αλλά και η ενίσχυση επενδύσεων νέων επιχειρηματιών, σε ποσοστό επιδότησης 100%. Συνεπώς δεν απαιτείται η ύπαρξη της ίδιας επενδυτικής συμμετοχής. Δικαιούχοι στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου -αλλά και όσοι έχουν ξεκινήσει νέα επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου του 2011 μέχρι τις 12/10/2011, και είναι μεταξύ 18 και 64 ετών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 έως και 35.000 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης θα παραμείνει ενεργό έως την 17η Φεβρουαρίου 2012...Σημαντική βοήθεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τα τραπεζικά δάνεια με κρατικές εγγυήσεις που έρχεται να προσφέρει από το Σεπτέμβριο του 2011 το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Πρόκειται για τέσσερα (4) νέα εγγυοδοτικά προϊόντα καθώς και για την παράταση μέχρι του τέλους του 2012 του προγράμματος του ΕΤΕΑΝ που παρέχει εγγυήσεις χαμηλότοκων τραπεζικών δανείων σε επιχειρηματίες που θέλουν να αγοράσουν πρώτες ύλες και εμπορεύματα. Επίσης, άλλα τρία (3) νέα Ταμεία του ΕΤΕΑΝ, συνολικού προϋπολογισμού 1,755 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημιουργούνται, για την απρόσκοπτη δανειοδότηση επιχειρήσεων στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Τα νέα ταμεία του ΕΤΕΑΝ απευθύνονται επίσης τόσο στους αγρότες όσο και στους αλιείς…Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων επιδοτείται τόσο μέσα από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ όσο και μέσα από τις επενδυτικές διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Παρουσιάζονται προγράμματα επιδότησης που είναι ενεργά και διαθέσιμα  για την κατάθεση επενδυτικών προτάσεων και που επιχορηγούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε ποσοστό από 15% μέχρι και 50% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης αναλύονται οι πιο κρίσιμοι  παράγοντες βαθμολόγησης μιας επενδυτικής πρότασης όπως είναι η τεκμηρίωση της εμπειρίας του επενδυτικού φορέα και ο καινοτομικός χαρακτήρας της επένδυσης. Σημαντικό κίνητρο για όλους όσους θέλουν να ξεκινήσουν νέα επιχείρηση αποτελεί και το ότι τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν ανακοινωθεί το 2011 δεν απαιτούν την τεκμηριωμένη ύπαρξη της ίδιας συμμετοχής...Το  JEREMIE είναι το ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises – Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων...Για όλους τους επιχειρηματίες και τους απλούς ιδιώτες που βρίσκονται σε αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων ή κεφαλάιου κίνησης, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων των Ελληνικών Τραπεζών με στοιχεία Ιανουαρίου 2011...Το JESSICA είναι το ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές). Η πρωτοβουλία ανάπτυξης του προγράμματος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)...Η συμμετοχή ενός venture capital στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρίας αυξάνει το κύρος της ενώ ανοίγει πρόσθετες διόδους χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Επιτυχημένες περιπτώσεις στην Ελλάδα αποτελούν η Goody's, ο Γερμανός και η Chipita, ενώ στο διεθνές περιβάλλον η Microsoft, η Amazon.com και η Yahoo.....