Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παράδοση από την BlackRock στην Τράπεζα της Ελλάδος της διαγνωστικής μελέτης για τις Ελληνικές Τράπεζες, όταν στο Ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζεται ακατάπαυστα η πτώση των τιμών των τραπεζικών μετοχών. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης τονίζουν πως το Ελληνικό πιστωτικό σύστημα θα παραμείνει υπό πίεση. Η πρόσφατη δήλωση του διευθύνοντα συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας ότι το 2012 θα είναι μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά για τις Ελληνικές Τράπεζες αντικατοπτρίζει την αγωνία των κορυφαίων παραγόντων του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος για το μέλλον...Στο γενικό σύνολο τους οι πιστωτικές κάρτες παρουσιάζουν μείωση περίπου 15%, από το 2009, με ταυτόχρονη πτώση κατά 10% της καταναλωτικής δαπάνης στα σημεία πώλησης. Για όλους τους  καταναλωτές που χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες, παρουσιάζονται τα επιτόκια και οι ετήσιες συνδρομές των πιστωτικών καρτών των Ελληνικών και των Ξένων Τραπεζών με υποκατάστημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (Οκτωβρίου 2011) της Τραπέζης της Ελλάδος. Τα ετήσια επιτόκια των πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ποικίλουν και κυμαίνονται από 0,15% το ελάχιστο έως και 21.45% το μέγιστο. Αντίστοιχα κυμαίνονται και οι ετήσιες συνδρομές που επιβάλλονται στους κατόχους πιστωτικών καρτών...Τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2011 του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας δεν ήταν θετικά. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν ετήσια πτώση 80% και διαμορφώθηκαν στα 29 εκατ. ευρώ έναντι 146 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2010. Στα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις της συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικού χρέους (PSI), το οποίο συνολικά θα επιφέρει αρνητική επίπτωση στην τράπεζα ύψους 1,645 δις ευρώ. Στα θετικά, η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 3% αλλά και η πορεία των εργασιών της θυγατρικής Finansbank στην Τουρκία που εμφανίζει αύξηση καταθέσεων, χορηγήσεων και κερδών. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεων του Ομίλου της Εθνικής διαμορφώθηκε σε 110% το α’ εξάμηνο του 2011, ενώ ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 11,2%...Για όλους τους καταθέτες, παρουσιάζονται τα επιτόκια των Λογαριασμών Ταμιευτηρίου και Τρεχούμενων Λογαριασμών όλων των ελληνικών και ξένων τραπεζών με υποκαταστήματα στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος του μηνός Αυγούστου 2011. Σημειώνεται ότι συνολικά οι καταθέσεις στις Ελληνικές Τράπεζες συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία το 2011 ανερχόμενες σήμερα περί τα 180 δις ευρώ...Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2011 των Ελληνικών Τραπεζών συνθέτουν μια ομοιογενή εικόνα. Οι περισσότερες τράπεζες εμφάνισαν κερδοφορία με παράλληλη μείωση καταθέσεων και χορηγήσεων στην Ελλάδα και αύξηση καταθέσεων και  χορηγήσεων στο εξωτερικό. Κατά το α’ τρίμηνο πάντα, παρατηρείται μείωση της εξάρτησης από την ΕΚΤ και μείωση της έκθεσης σε Ελληνικά Ομόλογα ενώ το λειτουργικό κόστος των Ελληνικών Τραπεζών επίσης μειώθηκε ως αποτέλεσμα προγραμμάτων εξορθολογισμού του δικτύου και μικρής μείωσης του αριθμού του προσωπικού. Ο χρηματιστηριακός δείκτης FTSE των τραπεζών έκλεισε στις 2 Ιουνίου στις 712,07 μονάδες και απέχει πλέον 75,9% από τα υψηλά δύο ετών των 2.952 μονάδων της 14ης Οκτωβρίου 2009...Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας εμφάνισαν μικτή εικόνα. Από την μια, κερδοφορία μόλις 6 εκατ. ευρώ από τις εργασίες στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη, και από την άλλη, αύξηση της κερδοφορίας στα 151 εκατ. ευρώ από τις εργασίες της θυγατρικής στην Τουρκία Finansbank. Η ρευστότητα α' τριμήνου διαμορφώθηκε περί τα 4 δις ευρώ, παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα πέτυχε μείωση της έκθεσης της σε Ελληνικά Ομόλογα στα 18,6 δις ευρώ εκ των οποίων τα 5,4 δις ευρώ έχουν κάλυψη κινδύνου και τα 800 εκατομμύρια ευρώ αφορούν Έντοκα Γραμμάτια. Οι προσπάθειες της Εθνικής Τράπεζας είναι θετικές, σε μια περίοδο όμως που το συστεμικό ρίσκο (systemic risk) της Ελληνικής Τραπεζικής Αγοράς βρίσκεται στα ύψη τόσο η θεμελιώδης όσο και η τεχνική ανάλυση βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα...Για όλους τους καταθέτες, παρουσιάζονται τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων όλων των Ελληνικών Τραπεζών με στοιχεία Απριλίου 2011 και πηγή την Τράπεζα της Ελλάδος. Σημειώνεται οτι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο ανόδου των βασικών επιτοκίων του ευρώ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Δίδεται έτσι τέλος στην περίοδο των χαμηλών επιτοκίων που είχε ξεκίνησε από το 2009. Οι ξένοι αναλυτές προβλέπουν ότι το βασικό επιτόκιο του ευρώ θα ανέλθει στο 1,75% στο τέλος του 2011...Παρουσιάζονται τρία χρηματοδοτικά προϊόντα μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα JEREMIE. Τα προγράμματα αυτά είναι: το "Νέα Επιχειρηματικότητα" με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, το "Μικροδάνεια" με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και το "Ψηφιακή Στρατηγική" με συνολικό προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ. Το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες στοχευμένες προκηρύξεις στα πλαίσιο του JEREMIE, ύψους πάνω από 30 εκατ. ευρώ...Οι δύο τράπεζες διαθέτουν περίπου την ίδια τιμή και τον ίδιο αριθμό μετοχών (534 εκ. μετοχές η Άλφα και 539 εκ. η Eurobank) και κατά συνέπεια οι κεφαλοποιήσεις τους είναι σχεδόν ίδιες. Με δεδομένες και τις συζητήσεις μεταξύ των δύο διοικήσεων το καλοκαίρι του 2010 η αγορά προεξοφλεί μια μετοχική συνεργασία. Πιθανότατα μια συγχώνευση με ανταλλαγή μετοχών σε αναλογία 1 μετοχή της Άλφα προς 1 μετοχή της Eurobank...Για όλους τους καταθέτες, παρουσιάζονται τα επιτόκια των Λογαριασμών Ταμιευτηρίου και Τρεχούμενων Λογαριασμών όλων των Ελληνικών Τραπεζών σύμφωνα με στοιχεία Ιανουαρίου 2011...Για όλους τους καταθέτες, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων των Ελληνικών Τραπεζών με στοιχεία Ιανουαρίου 2011...


 

..