Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το Νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης για τον Τουρισμό στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2015. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 130 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 50% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ. Επιπρόσθετα ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη.

Προκηρύχτηκε και είναι ανοικτό πλέον σε επενδυτικές προτάσεις το νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ "Εναλλακτικός Τουρισμός". Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά την επένδυση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις και απευθύνεται μεταξύ άλλων σε καταλύματα, τουριστικά γραφεία, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 40%-45% ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει από 10.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα παραμείνει ανοικτό από την 15η Σεπτεμβρίου 2011..Οι εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία της τουριστικής δραστηριότητας το 2011 είναι αισιόδοξες καθώς αναμένεται αύξηση των εσόδων περίπου 4,5% όταν οι συνολικές προκρατήσεις των ξενοδοχείων για το καλοκαίρι 2011 είναι ήδη αυξημένες σε ποσοστό 3% σε σχέση με το καλοκαίρι 2010. Οι προκρατήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζουν αύξηση κατά 7%-9% ενώ οι προκρατήσεις από τη Γερμανία κυμαίνονται στα περυσινά περίπου επίπεδα. Μια σειρά παραγόντων ενισχύουν τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της χώρας το 2011 όπως η άρση του καμποτάζ, η μείωση του ΦΠΑ για καταλύματα, η μείωση των τελών προσγείωσης και απογείωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια και η  διευκόλυνση στην έκδοση visa...Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το κορυφαίο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση μεσαίων και μεγάλων τουριστικών επενδύσεων σε  όλη την Ελληνική Επικράτεια. Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων αφορούν την Επιχορήγηση Κεφαλαίου, την Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, τις Φορολογικές απαλλαγές και τα Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ. Ο Ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων διαμορφώνεται σε 100.000 ευρώ ενώ το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 15% έως 50%. Σύντομα ξεκινά η διαδικασία καταθέσεων προτάσεων από τους επενδυτές και θα διαρκέσει έως τα τέλη Απριλίου του 2011…Πρόγραμμα επιδότησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις που ξεκινά από την 20 Δεκεμβρίου 2010 και διαρκεί ως την 25η Φεβρουαρίου 2011. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 40% ενώ ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να ανέλθει από 15.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ...


 

..