Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ EURECA ΠΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

 

Παρουσιάζεται το σχέδιο Eureca της γερμανικής εταιρείας Roland Berger που φιλοδοξεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση χωρίς την αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ομολόγων. Το σχέδιο στηρίζεται στην δημιουργία μιας εταιρείας συμμετοχών όπου θα της μεταβιβαστούν περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου ύψους 125 δις ευρώ. Η εταιρεία συμμετοχών θα παραχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (θα έχει την ευθύνη ιδιωτικοποιήσεων) έναντι τιμήματος 125 δις ευρώ. Με τα κεφάλαια αυτά το ελληνικό δημόσιο θα μπορέσει να επαναγοράσει ελληνικά ομόλογα από την ΕΚΤ ύψους 125 δις ευρώ και συνεπώς να μειώσει τον λόγο Χρέος / ΑΕΠ στο 88% από το 145% που ανέρχεται σήμερα. Παράλληλα εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 5% και να πετύχει φορολογικά έσοδα της τάξης του 4% του ΑΕΠ. Πολλά σημεία του σχεδίου χρειάζονται αποσαφήνιση όπως ο τρόπος αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου, γι' αυτό και το παρουσιάζουμε με κάθε επιφύλαξη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ EURECA

Αρχικά στην μελέτη αναλύεται το περιβάλλον της κρίσης στην ευρωζώνη. Πιο συγκεκριμένα τονίζεται ότι η ελληνική κρίση φερεγγυότητας σε συνδυασμό με τις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε αρκετές χώρες της ζώνη του ευρώ έχει τοποθετήσει μια τεράστια πίεση στην δημοσιονομική και νομισματική πολιτική των χωρών της ευρωζώνης. Θα ήταν αδύνατον να προστατευθεί η ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ χωρίς ουσιαστική αλληλεγγύη στις πληγείσες χώρες αλλά και χωρίς την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των κεφαλαιαγορών και από την θέσπιση αντίστοιχων κανόνων εύρυθμης λειτουργίας. Ωστόσο, τονίζεται ότι η επίλυση του παρόντος οικονομικού προβλήματος είναι ζωτικής σημασίας εάν η ΕΕ επιθυμεί να επιστρέψει σε ένα πρότυπο συνέχισης της οικονομικής της ολοκλήρωσης και να οδηγηθεί μακροπρόθεσμα σε οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο  Η μελέτη της Roland Berger περιγράφει τη βάση πάνω στην οποία μια τέτοια λύση θα μπορούσε να οικοδομηθεί.

 

                                     

 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ EURECA

Προτείνεται η δημιουργία μιας εταιρείας συμμετοχών (holding) με έδρα το Λουξεμβούργο. Στην εν λόγω εταιρεία θα μεταβιβαστεί ένα πακέτο ελληνικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 125 δις ευρώ υπό την διαχείριση της μητρικής εταιρείας με σκοπό να ιδιωτικοποιηθούν. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τράπεζες, ακίνητα, λιμάνια, τηλεπικοινωνίες και άλλα, ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης εκτιμάται ότι να έχει ολοκληρωθεί έως το 2025. 

Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, αξίας 125 δις ευρώ, θα πωληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ελληνικό κράτος θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα 125 δις ευρώ με σκοπό την επαναγορά ομολόγων από την ΕΚΤ και το EFSF. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει εφικτή η μείωση του ελληνικού χρέους στο 88% του ΑΕΠ από το 145% επί του ΑΕΠ που είναι σήμερα.

Παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία στην ΕΚΤ αλλά και τους φορολογούμενους των χωρών που συμμετέχουν στο EFSF να εκμηδενίσουν την έκθεση που έχουν σήμερα στο ελληνικό χρέος.

Η νέα εταιρεία που θα έχει περιέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να επενδύσει κεφάλαια ύψους 20 δις ευρώ με σκοπό να μεγιστοποιήσει την αξία των κτίσεων της στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αποφέρει εκτάκτως μια αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 8% ως θετική παρενέργεια του προγράμματος αναδιάρθρωσης.

Παράλληλα ως θετική συνέπεια του σχεδίου εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα μπορεί μακροπρόθεσμα να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 5% και να πετύχει φορολογικά έσοδα της τάξης του 4% του ΑΕΠ.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ 125 Δις ΕΥΡΩ

Σε περίπτωση που τα έσοδα από την πώληση των συμμετοχών από την ειδική εταιρεία ξεπεράσουν τα 125 δις ευρώ, το πλεόνασμα θα αποδοθεί στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα έσοδα από την πώληση των συμμετοχών από την ειδική εταιρεία υπολείπονται των 125 δις ευρώ, την διαφορά θα την πληρώσει το Ελληνικό κράτος, με την προϋπόθεση όμως ότι το πόσο που θα απαιτηθεί δεν θα ξεπερνά το 30% του ΑΕΠ της χώρας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ EURECA

1. Μείωση του ελληνικό χρέος από το 145% στο 88% του ΑΕΠ, χωρίς την αναδιάρθρωση του χρέους

2. Το ελληνικό δημόσιο να ανακτήσει πιστοληπτική αξιολόγηση (Α ή Α+) σε σύντομο χρονικό διάστημα

3. Μείωση του κόστους δανεισμού για το ελληνικό δημόσιο στο 5% από το 20% που είναι σήμερα σε σύντομο χρονικό διάστημα

4. Μείωση της έκθεσης της ΕΚΤ σε ελληνικά κρατικά ομόλογα στο μηδέν

5. Χτύπημα στην υποτιμητική κερδοσκοπία των κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ

6. Αποτροπή ιδιωτικοποιήσεων σε εξευτελιστικά τιμήματα όπως ενδέχεται να γίνει σήμερα

7. Υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην Ελλάδα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ EURECA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ROLAND BERGER

1. Η μείωση του χρέους κατά 50% θα βελτιώσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ενώ θα γίνει εφικτή η περαιτέρω μείωση του υπόλοιπου δημόσιου χρέους με ρυθμούς της τάξης του 1% του ΑΕΠ ετησίως. Σε τελική ανάλυση σε μερικά χρόνια ο δείκτης χρέους θα μπορέσει να πέσει στα επίπεδα του 60% επί του ΑΕΠ εντός του ορίου δηλαδή σύμφωνα και με την συνθήκη Μάαστριχτ.

2. Οι κερδοσκόποι που έχουν ποντάρει εναντίων των ελληνικών ομολόγων θα υποστούν πολύ μεγάλες απώλειες καθώς οι τιμές των CDs θα καταρρεύσουν. Αποτέλεσμα θα είναι επίσης η πτώση των CDs και άλλων χωρών που πλήττονται από την κρίση χρέους όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

3. Η ιδιωτικοποίηση εταιρειών που ανήκουν σήμερα στον δημόσιο τομέα θα εξαλείψει τη διαφθορά ενώ θα οδηγήσει προς την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

4. Οι ελληνικές τράπεζες που κατέχουν μεγάλο ποσοστό των ελληνικών ομολόγων θα ανακτήσουν ομολογιακή αξία ύψους 30 δις ευρώ, αποκαθιστώντας την φερεγγυότητα τους στην διατραπεζική αγορά αλλά και ανακτώντας μέρος των καταθέσεων που έχουν απολέσει τα τελευταία έτη.

5. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μειώσει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της κατά 95% θέτοντας έτσι τέλος στην πιστωτική κρίση της Ελλάδας.

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Το σχέδιο Eureca είναι ενδιαφέρον αλλά έχει πολλά σημεία που χρειάζονται αποσαφήνιση όπως:

-ποιος θα αποφασίσει τη σύσταση του χαρτοφυλακίου που θα περιέλθει στην ειδική εταιρεία συμμετοχών,

-ποιος θα κάνει και με ποιους όρους την αποτίμηση της κρατικής περιουσίας που θα περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο της ειδικής εταιρείας,

-αν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

Πριν βιαστούμε πάντως να αξιολογήσουμε το σχέδιο Eureca θετικά ή αρνητικά καλό θα είναι πρώτα να αξιολογήσουμε τις συνέπειες από τις υπάρχουσες σήμερα εναλλακτικές προτάσεις.

 

Γ. Πρωτονοτάριος 

 

Κατεβάστε το σχέδιο Eureca για την Ελλάδα και την Ευρώπη σε μπρφή .pdf από την σελίδα της Roland Berger

 

Συνδέσεις:

Το σχέδιο Νέα Οικονομία 2012-2016

 Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Ελλάδας 2011-2015

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 

Investment & Technology Solutions 29/9/2011

 


..