Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2011 ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ

 

Η πιο πρόσφατη καταγραφή της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Απρίλιο, αναφέρει ανεργία στην Ελλάδα σε ποσοστό 15,8%, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι εντός του 2011 θα ξεπεράσει και το 16%. Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι περικοπές στις συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας στο δημόσιο τομέα και το πάγωμα των προσλήψεων αναμένεται να οδηγήσουν την ανεργία στην Ελλάδα σε νέα ρεκόρ το 2012.

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2011

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, στα 687.173 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του κατά το μήνα Ιούνιο. Από αυτά, οι 291.577 είναι άνδρες, ποσοστό 42,43%, και οι 395.596 είναι γυναίκες, ποσοστό 57,57%. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 0,32% σε σχέση με τον μήνα Μαϊο 2011. Κατά τον Ιούνιο πάντα, οι αναγγελίες προσλήψεων εμφανίζονται μειωμένες κατά -13,2% ενώ οι καταγγελίες και λήξεις συμβάσεων μειώθηκαν κατά  -14,5%. Επισημαίνεται ότι την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου εγγράφονται στα μητρώα του Οργανισμού οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το (62,59%)  των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το (28,02%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το (9,39)%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το (45,54%)  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το (36,90%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το (16,28%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το (1,28%).

Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το (92,68%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το (6,00%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το (1,32%).

ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 198.315 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά –24.661 άτομα, ποσοστό –11,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο.  Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 82,90% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 8,55% είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το 4,90% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι και το 3,08% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2011

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 102.032, μειωμένες κατά –16,54% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (122.258) και κατά -13,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010 (117.576).  Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 26.621 (αυξημένες κατά 10,01% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά μειωμένες κατά -14,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 45.666 (αυξημένες κατά 93,32% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά μειωμένες κατά -14,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 23.221 (αυξημένες κατά 8,04% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά μειωμένες κατά 18,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2010). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 72.287, το 63,17% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο     κατά 51,16% από τον προηγούμενο μήνα Μάιο (47.820) αλλά μειωμένο κατά 14,5% σε σχέση με τον Ιούνιο 2010 (84.552).

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

Ακολουθούν πίνακες με τις κατανομές της εγχώριας ανεργίας κατά το ά τρίμηνο του 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Οι κατανομές αφορούν την ηλικία, το φύλο, την εκπαιδευτική βαθμίδα και την γεωγραφική κατανομή. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην χώρα παρουσιάζουν οι νέοι μεταξύ 15-29 ετών. Πιο συγκεκριμένα στην ηλικία 15-29 το 35,8% των γυναικών και το 26,9% των ανδρών είναι άνεργοι.

Πίνακας: Η κατανομή της ανεργίας στην Ελλάδα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα

Sample picture

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (23,4%) εμφανίζονται, όπως είναι φυσιολογικό, σε άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο.

Πίνακας: Η κατανομή της ανεργίας στην Ελλάδα με εκπαιδευτικά κριτήρια

Sample picture

Οι Νομοί στην Ελλάδα πρωταθλητές στην ανεργία είναι το Νότιο Αιγαίο, η Δυτική Μακεδονία και οι Ιόνιοι Νήσοι. 

Πίνακας: Η γεωγραφική κατανομή της ανεργίας στην Ελλάδα ανά νομό

Sample picture

 

 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2011

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ, από 1η Ιουλίου 2011 αυξήθηκε το επίδομα ανεργίας, ως αποτέλεσμα της αύξησης των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων. Η αύξηση των κατώτατων αμοιβών είναι 1,6%, διαμορφώνοντας το κατώτατο ημερομίσθιο στα 33,57 ευρώ.

Έτσι, από την 1η Ιουλίου, το ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκε στα 18,46 ευρώ (από 18,17 ευρώ) και το μηνιαίο επίδομα στα 461,5 ευρώ (από 454,25 ευρώ). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία το επίδομα ανεργίας, φθάνει στο 55% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Ταυτόχρονα, αναπροσαρμόζονται και οι υπόλοιπες παροχές ασφάλισης, που επηρεάζονται από την αναπροσαρμογή του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και του ημερησίου επιδόματος ανεργίας. Ειδικότερα:

1. Το ύψος των ειδικών βοηθημάτων προς μεμονωμένους ασφαλισμένους

2. Τα ειδικά εποχιακά βοηθήματα

3. Το ύψος της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, το οποίο διαμορφώνεται στα 751,39 ευρώ μηνιαίως, αφού το ποσό της εν λόγω παροχής ισούται με το ποσό του κατώτατου μισθού, όπως κάθε φορά καθορίζεται από την ΕΓΣΣΕ.

Κάθε πολίτης μπορεί να καλεί ον αριθμό (210) 9989000 για πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις και παροχές του ΟΑΕΔ.

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος

 

Διαβάστε Περισσότερα στο Capital Invest:

Εύρεση εργασίας σε οργανισμούς του εξωτερικού (Ι)

Εύρεση εργασίας σε οργανισμούς του εξωτερικού (ΙΙ)

Δέκα (10) νέα επαγγέλματα με υψηλές απολαβές στις ΗΠΑ και ίσως μελλοντικά της Ελλάδας

 

Διαβάστε περισσότερα θέματα απασχόλησης και ΟΑΕΔ

Τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης του ΟΑΕΔ

 

 

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

  

 

 

Investment & Technology Solutions 5/8/2011

 

 


..