Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΤΑ 5 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 

Πέντε νέα προγράμματα αναμένεται να προκηρύξει ο ΟΑΕΔ μέσα στο 2011. Τα προγράμματα αναμένεται να ωφελήσουν 100.000 εργαζόμενους και άνεργους στον ιδιωτικό τομέα. Οι στόχοι των νέων προγραμμάτων αφορούν: στην μείωση του αριθμού των απολύσεων και στην διατήρηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας ενώ παράλληλα στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Τα 5 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

1. Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας και διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών.

3. Απασχόληση απόφοιτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που το πρόγραμμα σπουδών τους εμπεριέχει θεωρητική εκπαίδευση στο σχολείο και θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

4. Πρόγραμμα «Επιταγή Επανένταξης» με μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης για 10.000 ανέργους.

5. Απασχόλησης 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Στατιστικά στοιχεία της Ανεργίας για το 2011

 

Κατά τά το δΆ τρίμηνο του 2010 ο δείκτης της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 14,2% πραγματοποιώντας υψηλό 13 ετών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος η ανεργία στην Ελλάδα θα φτάσει στο 16,5% εντός του 2011 αν συνεχιστεί η αυξητική τάση του δΆ τριμήνου 2010.

Στα μητρώα του ΟΑΕΔ με στοιχεία Ιανουαρίου 2011 ήταν εγγεγραμμένα περίπου 689.600 άτομα όπως παρουσιάζεται και στο πίνακα που ακολουθεί (στοιχεία ΟΑΕΔ Ιανουαρίου 2011).

¶νεργοι          [Αναζητούντες εργασία]

Λοιποί                                      [Μη αναζητούντες εργασία]  

Εγγεγραμμένοι  >= 12 Μήνες

247.000

36.466

Εγγεγραμμένοι  <   12 Μήνες

442.558

108.268

Σύνολο

689.558

144.734

 

-Με στοιχεία Φεβρουαρίου του 2011 στα μητρώα του ΟΑΕΔ εμφανίζονταν 692.496 άνεργοι δηλαδή παρατηρείται περαιτέρω αύξηση τους σε ποσοστό 4% από μήνα σε μήνα.

-Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων το 56,5% είναι γυναίκες και το 43,5% είναι άντρες. Το 92% των εγγεγραμμένων είναι Έλληνες και το 8% είναι αλλοδαποί ενώ σε ποσοστό 85% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι άτομα μέσης και χαμηλής εκπαίδευσης.

-Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 258.285 άτομα εκ των οποίων  οι 75.601 (ποσοστό 30%) είναι  εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. 

-Πάντα με στοιχεία του ΟΑΕΔ στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ροή της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2011.

ΡΟΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨEΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14.426

6.430

11.523

21.934

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1.411

2.879

856

2.366

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5.350

5.146

3.505

8.299

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

770

1.156

400

1.658

ΗΠΕΙΡΟΥ

667

813

612

1.109

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.418

1.998

1.157

2.385

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

451

473

171

529

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.464

1.048

1.024

2.324

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

966

871

841

2.047

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.478

1.352

807

2.341

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

326

370

262

442

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

358

1.171

325

1.112

ΚΡΗΤΗΣ

1.396

1.823

1.127

3.080

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

30.481

25.530

22.610

49.626

 

-Για τον μήνα Φεβρουάριο 2011 σύμφωνα πάντα με τον ΟΑΕΔ υπολογίζεται ότι χάθηκαν περίπου 10.000 θέσεις εργασίας

 

Ακολουθούν ενεργές και μη, παλαιότερες δράσεις από τον ΟΑΕΔ.

 

Παλαιότερες Χρηματοδοτικές Δράσεις από τον ΟΑΕΔ

■ Πρόγραμμα "Διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης" που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω (ΕΝΕΡΓΟ).

Διαβάστε περισσότερα για τα πρόγραμμα από το capitalinvest.gr

■ Τροποποιημένο Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

■ Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «Eπιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22-64» 

■ Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

■ Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

■ Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων  

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος

 

Διαβάστε Περισσότερα στο Capital Invest:

Εύρεση εργασίας σε οργανισμούς του εξωτερικού (Ι)

Εύρεση εργασίας σε οργανισμούς του εξωτερικού (ΙΙ)

Δέκα (10) νέα επαγγέλματα με υψηλές απολαβές στις ΗΠΑ και ίσως μελλοντικά της Ελλάδας

 

Σχετικές Συνδέσεις:

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Απασχόληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (International Labor Organization)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 


 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα.....