Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (OPEN SOURCE SOFTWARE)

Η ανάγκη για ελεύθερο λογισμικό ξεκίνησε την δεκαετία του 1960 στις φοιτητικές κοινότητες κάποιων πανεπιστημίων των Η.Π.Α. (κυρίως του MIT). Φοιτητές πληροφορικής έγραφαν κώδικα και τον μοιράζονταν μεταξύ τους χωρίς κανένα χρηματικό αντίτιμο. Αργότερα η πρακτική αυτή εξελίχθηκε σε ένα ολόκληρο παγκόσμιο κίνημα με σκοπό να αναπτύσσει, να χρησιμοποιεί και να διανέμει λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών δωρεάν. Κίνημα που έχει εξαπλωθεί ραγδαία στις ημέρες μας και που εκφράζετε μέσα από το ρητό «Open Source means Open Mind». Έτος κλειδί για το open source κίνημα αποτέλεσε το 1983 οπότε ο Richard Stallman ξεκίνησε το GNU project, ένα σχέδιο που αποσκοπούσε στην δημιουργία ενός ολόκληρου λειτουργικού συστήματος από την αρχή. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι το ευρέως διαδεδομένο λειτουργικό σύστημα Linux. Το Linux χρησιμοποιείται από Άλλες διαδεδομένες εφαρμογές open source είναι ο Mozzila Firefox, το Open Office και το VLC αλλά και διαδικτυακές εφαρμογές όπως η εγκυκλοπαίδεια Wikipedia και το δημοσιογραφικό δίκτυο Indymedia. Παρακάτω βρίσκονται σύνδεσμοι για να κατεβάσετε όλα τα προαναφερθέντα λογισμικά.

Η διάδοση και η χρήση ελεύθερου λογισμικό αποτελεί μια ισχυρή τάση της εποχής μας. Ιδιώτες, Επιχειρήσεις και Δημόσιοι Οργανισμοί παγκοσμίως χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο open source εφαρμογές εξοικονομώντας σημαντικό κόστος. Σε αντίθεση το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει στραφεί ακόμα στην χρήση ελεύθερου λογισμικού (freeware και open source) και προτιμά να δαπανά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε άδειες χρήσης εμπορικού λογισμικού (retail software). Σύμφωνα με το Open Source Barometer σε 180 χώρες οι Η.Π.Α. είναι πρωταθλητές στην χρήση open source εφαρμογών με 20%. Στο παρακάτω γράφημα ηγή: Open Source Barometer) παρουσιάζονται οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης των open source εφαρμογών.

     

open source softwares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν συνεχίσουμε, σας παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες κατηγορίες αδειών λογισμικού παγκοσμίως σε μια προσπάθεια να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές μεταξύ τους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

-Retail Software: εμπορικό λογισμικό που πρέπει να πληρώσεις για να το χρησιμοποιήσεις, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι περισσότερες εφαρμογές λογισμικού που κυκλοφορούν στην αγορά.

-Shareware: δωρεάν λογισμικό που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις δωρεάν για μια συγκεκριμένη περίοδο αλλά μετά το πέρας της περιόδου αυτής πρέπει να πληρώσεις για να συνεχίσεις να το χρησιμοποιήσεις.

-Demo Software: λογισμικό επίδειξης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν χωρίς περιορισμούς σε χρονική διάρκεια αλλά με σαφής περιορισμούς δυνατοτήτων χρήσης.

-Freeware: δωρεάν λογισμικό χωρίς περιορισμούς περιόδου χρήσης και δυνατοτήτων χρήσης. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι δεν έχεις πρόσβαση και δεν μπορείς να αλλάξεις τον κώδικα προγραμματισμού κατά κανένα τρόπο.

-Open Source Software: Ελεύθερο λογισμικό χωρίς περιορισμούς περιόδου χρήσης και δυνατοτήτων χρήσης. Επιτρέπονται αλλαγές στον κώδικα προγραμματισμού. Το λογισμικό όμως τύπου Open Source υπόκειται σε άδειες copyright που πρέπει να σεβαστεί κάθε χρήστης. Η πιο γνωστή μορφή άδεις χρήσης  ονομάζεται General Public License.

-Public Domain Software: δωρεάν λογισμικό χωρίς κανένα περιορισμό περιόδου και δυνατοτήτων χρήσης. Μπορείς να μεταβάλεις τον κώδικα κατά βούληση ενώ δεν υπόκειται σε άδειες copyright.

 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (OPEN SOURCE)

·Ένα πρόγραμμα open source μπορεί να αποκτάται χωρίς κόστος και να αναδιανέμεται σε τρίτους.

·Ένα πρόγραμμα open source μπορεί να εκτελείτε για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμούς.

·Ένα πρόγραμμα open source μπορεί να προσαρμόζετε (customization) στις ανάγκες κάθε χρήστη ξεχωριστά μέσω αλλαγών στον πηγαίο κώδικα.

·Ένα πρόγραμμα open source μπορεί να τροποποιείται και να βελτιώνεται μέσω αλλαγών στον πηγαίο κώδικα από κάποιο τρίτο. Η νέα έκδοση δύναται να αναδιανέμεται στην κοινότητα. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

-Παρέχεται δωρεάν χωρίς κανένα κόστος για όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

-Οι εφαρμογές open source είναι συνήθως πιο αξιόπιστες από τις αντίστοιχες εμπορικές. Κλασικά παραδείγματα το λειτουργικό σύστημα Linux, η βάση δεδομένων MySQL και ο web server Apache ο οποίος παραδόξως έχει καθιερωθεί απόλυτα σε όλη την παγκόσμια αγορά web server εκτοπίζοντας κάθε άλλο ανταγωνιστή.

-Διόρθωση και προσαρμογή στην ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ιδιώτη χρήστη και κάθε επιχείρησης ξεχωριστά χωρίς κόστος μετατροπής.

-Επεκτασιμότητα και συμβατότητα, οι εφαρμογές open-source είναι συμβατές με τις περισσότερες πλατφόρμες λογισμικού που κυκλοφορούν στην αγορά (Linux, Windows, Apple Mac κτλ)

-Πολλοί προγραμματιστές έχουν πρόσβαση σε όλο στον πηγαίο κώδικα ενός open source λογισμικού και έτσι μπορούν να εργάζονται παράλληλα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες ώστε να εξελίξουν. Σε αντίθεση κατά την διάρκεια ανάπτυξης ενός πολύπλοκου εμπορικού λογισμικού (retail) κανένας προγραμματιστής δεν νομιμοποιείται να έχει πρόσβαση σε όλο τον πηγαίο κώδικα για λόγους ασφαλείας.

-Καθώς παρέχεται ‘ανοικτά’ ο κώδικας του είναι δυνατόν να ελεγχθεί από ειδικούς και έτσι αποφεύγονται φαινόμενα κακόβουλης χρήσης (αντίθετα ένα κλειστού τύπου λογισμικό μπορεί να παρακολουθεί έναν χρήστη χωρίς αυτός να το μάθει ποτέ, δηλαδή να λειτουργεί ως spyware)

-Μικρή έκθεση σε εξωτερικό κακόβουλο λογισμικό (computer virus). Σημειώνεται ότι για το Linux υπάρχουν περίπου 50 εξακριβωμένοι ιοί ενώ για τα Microsoft Windows περισσότεροι από 50.000.

-Η ύπαρξη και μόνο open source λογισμικών δημιουργεί ευγενή ανταγωνισμό στους μεγάλους οίκους software πιέζοντας τις τιμές των εμπορικών εφαρμογών που πουλάνε προς τα κάτω.

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

-Κάποιες εφαρμογές open source εμφανίζουν προβλήματα  ασυμβατότητας με υπάρχοντα ευρέως καθιερωμένα ‘στάνταρτ’ της εφαρμοζόμενης πληροφορικής.

-Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα μεγάλες εταιρείες, εξειδικευμένες στην υποστήριξη open source εφαρμογών.

-Είναι δωρεάν, και ότι είναι δωρεάν στην καταναλωτική μας εποχή υποεκτιμάται, ειδικά από τους IT specialists που θα προτιμήσουν μια επώνυμη λύση για λόγους prestige χωρίς να δείχνουν ενδιαφέρον για το χρηματικό κόστος που έτσι και αλλιώς θα επωμιστούν άλλοι.

-Δεν προβάλλεται και δεν υποστηρίζεται επαρκώς από ακαδημαϊκούς και άλλους κρατικούς φορείς.

-Η χρήση μιας open source εφαρμογής από ένα χρήστη λειτουργεί σε αντικατάσταση μιας εμπορικής εφαρμογής, γεγονός που ‘ενοχλεί’ σημαντικά πολλούς οίκους ανάπτυξης εμπορικού λογισμικού που κατά συνέπεια ‘σαμποτάρουν’ το open source κίνημα με κάθε τρόπο.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ OPEN SOURCE:

·GNU/Linux (Open Source Λειτουργικό σύστημα με εκτεταμένες δυνατότητες έναντι του Microsoft Windows αλλά και με πολύπλοκη εγκατάσταση)

·Βάση Δεδομένων MySQL

·Web Server Apache

·SugarCRM (Δωρεάν σύστημα διαχείρισης πελατών -CRM)

 

 


..