Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
CLOUD COMPUTING: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

 

Το Cloud Computing (Υπολογιστική Νέφους) αποτελεί μία τεχνολογία που θα κυριαρχήσει απόλυτα στο μέλλον. Ο όρος αφορά εφαρμογές πληροφορικής οι οποίες ‘τρέχουν’ αποκλειστικά μέσα από το διαδίκτυο χωρίς να είναι εγκατεστημένες στο υπολογιστή αυτού που τις χρησιμοποιεί (PC user). Ήδη εταιρείες όπως η IBM, η Google και η Yahoo έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια στην νέα αυτή τεχνολογική δομή ενώ εστιάζουν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες τους έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις επαναστατικές δυνατότητες του Cloud Computing στο έπακρο. Η αγορά υπηρεσιών Cloud Computing εκτιμάται σήμερα σε περίπου 50 δις δολάρια, ενώ σύμφωνα με την Merrill Lynch την επόμενη 5ετία αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 δις δολάρια. Η εφαρμογή της δομής του Cloud Computing στην κινητή τηλεφωνία αποτελεί ένα επιχειρηματικό πεδίο με τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.  

 

Η χρήση της δομής του Cloud Computing από τις Δημόσιες Υπηρεσίες θα μπορούσε να μειώσει σε σημαντικότατο βαθμό το κόστος λειτουργίας όλου του Δημόσιου Τομέα. Παράλληλα θα μπορούσε  να ενοποιήσει διαφορετικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον γρήγορης ανταλλαγής πληροφοριών απλοποιώντας γραφειοκρατικές και κοστοβόρες λειτουργίες που ταλαιπωρούν καθημερινώς τους πολίτες και συνάμα τους και επιβαρύνουν με επιπλέον φόρους.

Οι πρωτοπόροι

Χρονιά σταθμός για την χρήση της τεχνολογίας Cloud Computing αποτέλεσε τo 2007, όταν η Google σε συνεργασία με την IBM και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια  ξεκίνησαν ένα μεγάλης κλίμακας ερευνητικό πρόγραμμα. Το 2008, το σύστημα Eucalyptus έγινε η πρώτη (open source) εφαρμογή για την ανάπτυξη ιδιωτικών εφαρμογών νέφους.  Την ίδια χρονιά στην Ευρώπη χρονιά ξεκίνησε η αντίστοιχη εφαρμογή OpenNebula, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RESERVOIR.

ΟΦΕλη απΟ την χρΗση του Cloud Computing

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση της τεχνολογίας Cloud Computing είναι τόσο μεγάλα για τους τελικούς χρήστες και για το περιβάλλον που είναι δύσκολο να περιγραφούν και να αποτυπωθούν σε πλήρη έκταση. Εκτιμάται ότι αν σήμερα η εν λόγω τεχνολογία χρησιμοποιούνταν πλήρως από όλους τους χρήστες πληροφορικής οι ατμοσφαιρικοί ρύποι στον πλανήτη θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 5% συνολικά ή αλλιώς 2,5 δισεκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την χρήση συστημάτων πληροφορικής ενδέχεται να διπλασιαστεί την επόμενη 10ετία, άρα η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων παγκόσμια θα μπορούσε να μειωθεί σε βάθος χρόνου έως και 5 δισεκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ετησίως.

                          

  

Τα οφέλη για τους τελικούς χρήστες από την χρήση της διαδικτυακής δομής Cloud Computing περιλαμβάνουν:

1) Σημαντικότατη μείωση του κόστους χρήσης λογισμικού (καθώς η χρέωση πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με την χρήση και όχι κατά αποκοπή όπως με το ‘συμβατικό’ λογισμικό).

2) Αύξηση ταχύτητας χρήσης, ευελιξίας και συμβατότητας των δεδομένων.

3) Χρήση και εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς να απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε επιπλέον software ή hardware και ταχύτατη εκμάθηση εφαρμογών από τους τελικούς χρήστες. 

4) Απεριόριστη χωρητικότητα (on-line) αποθήκευσης δεδομένων χωρίς την ανάγκη προμήθειας συμβατικών μέσων αποθήκευσης (π.χ. εξωτερικοί σκληροί δίσκοι)

5) Ταχύτατη πρόσβαση σε πληροφορίες (on-line) από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με υψηλή ασφάλεια δεδομένων.

6) Ταχύτατο real-time back-up δεδομένων που πραγματοποιείται αυτόματα εξοικονομώντας χρόνο για τους τελικούς χρήστες.

7) Αυτόματες και συχνές (on-line) ενημερώσεις λογισμικού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CLOUD COMPUTING (Κάποιες περιλαμβάνονται και στις συνδέσεις)

Εφαρμογές Γραφείου (Office Applications)

Περιλαμβάνονται εργαλεία σουίτας γραφείου (επεξεργασία κειμένου, spreadsheet, project management κτλ), όπως επίσης εργαλεία που επιτρέπουν την online συνεργασία μεταξύ ατόμων ή ομάδων ατόμων (collaboration applications).

Εμπορικές Εφαρμογές (Business Applications)

Οι εμπορικές εφαρμογές Cloud Computing περιλαμβάνουν κυρίως συστήματα CRM και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και ένα πλήθος άλλων εφαρμογών όπως ανάλυση δεδομένων και διαχείριση παγίων. Η συμβατότητα  των εφαρμογών μεταξύ τους επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή δεδομένων ενώ εξοικονομείται χρόνος εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Applications)

Περιλαμβάνονται εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, ιστοχώροι αποθήκευσης φωτογραφιών και video, ιστολόγια (blogs) κτλ. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα διεξαγωγής online δημοψηφισμάτων και online διαβουλεύσεων σε ζητήματα που αφορούν όλη την κοινωνία όπως νέα νομοσχέδια, διαγωνισμοί κτλ.

         

ΤΥΠΟΙ CLOUD ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) SaaS (Software as a Service):

Η πιο απλή και διαδεδομένη πλατφόρμα Cloud Computing. Οι χρήστες χρησιμοποιούν μια on-line εφαρμογή λογισμικού την οποία παραμετροποιούν (customization) και την προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χρήση online εμπορικών εφαρμογών CRM. Η χρέωση για τους τελικούς χρήστες πραγματοποιείται είτε μηνιαίως είτε ετησίως.  Σημαντικότεροι ‘παίκτες της αγοράς SaaS οι εταιρείες Salesforce.com, RightNow, Taleo, NetSuite, Concur, Omniture και Google Apps.

2) PaaS (Platform as a Service):

Είναι μια πλατφόρμα λογισμικού που διατίθεται για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα η πλατφόρμα Windows Azure που επιτρέπει σε προγραμματιστές να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές, και να τις διαθέσουν online ώστε να χρησιμοποιηθούν από άλλους τελικούς χρήστες. Η χρέωση πραγματοποιείται επίσης είτε μηνιαίως είτε ετησίως. Σημαντικότεροι ‘παίκτες της αγοράς PaaS οι εταιρείες NetSuite (SuiteCloud), Apple (iOS) , Google (Android), Amazon (EC2) και  Microsoft (Windows Azure).

3) IaaS (Infrastructure as a Service):

Η τεχνολογία IaaS προσφέρει υποδομές Cloud Computing ανάλογα με την ζήτηση (service-on-demand). Οι υποδομές που προσφέρονται μπορεί να αφορούν από την απλή διάθεση αποθηκευτικού χώρου έως και την διάθεση online εφαρμογών ή ακόμα και διάθεση ολόκληρων λειτουργικών συστημάτων που ‘τρέχουν’ online χωρίς να είναι εγκατεστημένα στους τελικούς χρήστες. Για παράδειγμα αναφέρεται η εφαρμογή Office 365. Η εταιρία πάροχος cloud service αναλαμβάνει να ‘στήσει’ και να συντηρήσει την υποδομή που ζητείται (service-on-demand) με το ανάλογο αντίτιμο. Οι δυνατότητες ομογενοποίησης των δεδομένων κάτω από ένα κοινό πρότυπο καθιστά την τεχνολογία αυτή ιδανική για την χρήση της από τον Δημόσιο εξοικονομώντας σημαντικότατους πόρους και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας όλου του Δημόσιου Τομέα. Σημαντικότεροι ‘παίκτες της αγοράς IaaS οι εταιρείες IBM, Rack Space, Savvis, Terremark, Google και Amazon.

Συμπέρασμα

Οι επαναστατικές δυνατότητες που προσφέρει το Cloud Computing και τα οφέλη που προκύπτουν για την κοινωνία μέσω της εξοικονόμησης πόρων και για το περιβάλλον μέσω της μείωσης ατμοσφαιρικών ρύπων καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα (με την χρήση μικρών κινήτρων).

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ CAPITALINVEST:

Περισσότερα Θέματα Νέας Οικονομίας

Θέματα Έρευνας & Τεχνολογίας

Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' οίκον"


Συνδέσεις Υπάρχουσες Εφαρμογές (Cloud Applications): 

Google Applications (Εφαρμογές Γραφείου κτλ)

NetSuite (online σύστημα cloud ERP)

Force AppExchange (Βρείτε δεκάδες εφάρμογές)

Microsoft Applications (Εφαρμογές Γραφείου κτλ)


Συνδέσεις πάρχουσες Πλατφόρμες Εφαρμογών (Cloud Platforms): 

Windows Azure

Amazon Mechanical Turk (MTurk)

Engine Yard

Heroku

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

Investment & Technology Solutions 22/2/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.

 

 


..