Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ROBOEARTH -ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 

To RoboEarth είναι μια πρωτοποριακή ερευνητική προσπάθεια που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο διαδίκτυο (World Wide Web). Ένα διαδίκτυο ειδικά σχεδιασμένο για τα robots της Ευρώπης. Η πλατφόρμα λογισμικού ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων ανοικτού κώδικα (open-source) και κατά συνέπεια μπορεί να συνδεθεί σε αυτή οποιοδήποτε ερευνητική ομάδα διαθέτει ένα robot ικανό να συνδεθεί σε ένα δίκτυο.

Το RoboΕarth είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο σε συνδυασμό με μια on-line βάση δεδομένων (στα πρότυπα της Wikipedia των ανθρώπων) όπου τα ρομπότ μπορούν να 'ανεβάζουν και να κατεβάζουν' διάφορα δεδομένα και να 'ζητούν βοήθεια' από άλλα ρομπότ για να εκτελέσουν διάφορες εργασίες. Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των robots αφορούν τόσο το υλικό τους περιβάλλον όσο και την ανθρώπινη συμπεριφορά που λαμβάνει χώρα σε αυτό. Η βάση δεδομένων του RoboEarth, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των απανταχού robots της Ευρώπης.

    RoboEarth diagram

Στη βάση δεδομένων βρίσκονται ψηφιακοί χάρτες από τοποθεσίες όπου τα ρομπότ εργάζονται, πραγματοποιούν αναλυτικές περιγραφές αντικειμένων και λαμβάνουν οδηγίες για το πως θα εκτελέσουν κάποιες πολύπλοκες κινήσεις. Οδηγίες για παράδειγμα για το πώς θα μετακινήσουν ένα αντικείμενο που δεν έχουν συναντήσει ποτέ ξανά.

Απώτερος στόχος του τετραετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το 7ο Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας (δράση Cognitive Systems and Robotics Initiative) είναι η ‘πληροφοριακή ενοποίηση’ των robots ώστε να γίνουν αποδοτικότερα για την ανθρωπότητα.   

 

Σχετικά Videos:

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε μια σύντομη παρουσίαση (με μουσική) του προγράμματος που απασχολεί ήδη 35 άτομα ως ερευνητικό προσωπικό και ηγείται από τον δρ Μάρκους Βάϊμπελ του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΤΗ) της Ζυρίχης.

 

 

Video loading from youtube.com ...

Συνδέσεις:

-Η σελίδα του 7ου Πλαισίου για την δράση "Cognitive Systems and Robotics Initiative"

 

Investment & Technology Solutions 13/2/2011

 


 


..